Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

UE2022

Postępowanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

POWR.04.01.00-00-DM12/20

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ + załączniki

dokumentacja cz. 1

dokumentacja cz. 2

Informacja o zmianie treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie treści SWZ (2)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

Zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja załącznika do SWZ

Przesunięcie terminu składania ofert             Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu otwarcia ofert                    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dokumentacja do odpowiedzi na pytania 28.04.2022

Opowiedzi na pytania 28.04.2022

Odpowiedzi na brakujące pytania

Odpowiedzi na pytania po terminie 10.05.2022

Informacja o unieważnieniu postępowania 11.05.2022