Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

  • Pakiet onkologiczny

Uprzejmie informujmy, iż w dniu 17 maja 2022 roku wznowione zostały

odwiedziny pacjentów hospitalizowanych na oddziałach szpitalnych

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 

Odwiedziny odbywają się zgodnie z

Zasadami odwiedzin pacjentów w okresie zagrożenia epidemicznego (link)

Tutaj znajdziecie wszystkie aktualne informacje o szczepieniach przeciwko COVID-19:

tlo fb szczepimy

WIELKANOC2022 FINAL

WFOSIGWL BANER

 

Zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Program priorytetowy: „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa II edycja” zadanie pn. „Wywóz i utylizacja odpadów medycznych przyczynkiem do zmniejszenia zagrożenia epidemicznego dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.”

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Numer umowy:  114/OZ/D/2022

Wartość Zadania:

Całkowita wartość Zadania - 417 135,87 zł

Kwota dofinansowania - 350 000,00 zł

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. jest beneficjentem zadania pn. „Wywóz  i utylizacja odpadów medycznych przyczynkiem do zmniejszenia zagrożenia epidemicznego dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.”
w ramach Programu priorytetowego „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa II edycja”, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 06 maja 2022 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Cel Programu: Celem Programu jest unieszkodliwienie odpadów medycznych oraz unieszkodliwienie lub odzysk ścieków ze szpitali z obszaru województwa łódzkiego, powstałych w czasie obowiązywania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Polsce.

Otrzymana przez PCM Sp.  z o.o. dotacja w wysokości 350 000,00 zostanie przeznaczona na unieszkodliwienie odpadów medycznych powstałych w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. czasie obowiązywania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Polsce.


Nazwa zadania:  „Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku Psychiatrii Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.”

  

Wartość ogólna zadania: 5.463.800,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej: Pożyczka 3.521.461,00 zł

Opis zakresu projektu:

Celem programu jest  poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej.

Realizacja zadania przyczyni się do zoptymalizowania gospodarki cieplnej i elektrycznej obiektu, która polega na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną oraz poprawie bilansu energetycznego dla całego obiektu przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii.

Dzięki temu przedsięwzięciu zmniejszy się ilość pyłów i gazów emitowanych do powietrza atmosferycznego, a konsekwencją tego będzie poprawa stanu czystości powietrza, poprawa samopoczucia użytkowników obiektu oraz okolicznych mieszkańców, z powodu świadomości, że w okolicy ulega zmniejszeniu zanieczyszczenie atmosfery, ma wpływ na ochronę zdrowia społeczeństwa.

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  www.wfosigw.lodz.pl

ogloszenie wynajem

LOGO

 

Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. zachęca do korzystania z usług medyczno – opiekuńczych w standardzie DDOM II w ramach trwałości projektu nr RPLD.09.02.01-10-E018/18
pn.
"Rozwój usług medyczno – opiekuńczych w powiecie pabianickim poprzez utworzenie DDOM 
przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach".

 

Szanowni Państwo!

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. oferuje świadczenia w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej. Świadczenia te są kierowane do osób, które potrzebują opieki medycznej, szczególnie w zakresie rehabilitacji (decydujące kryterium – Skala Barthel od 40 do 65 pkt). Świadczenia mają formę dziennego pobytu, w dni powszednie, od poniedziałku do piątku.

W ramach powyższych świadczeń oferujemy:

  • badania lekarskie – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, lekarz rehabilitacji
  • badania pielęgniarskie wraz z opieką medyczną
  • rehabilitację
  • terapię zajęciową

Szczegóły do uzgodnienia w trakcie kontaktu telefonicznego

W przypadku chęci skorzystania z tego typu usługi prosimy o kontakt pod numer telefonu:

42/2253540 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyżej wymienione świadczenia są oferowane od 01 listopada 2021 roku. 

Niniejsze działania podejmowane są w związku z okresem trwałości projektu Rozwój usług medyczno – opiekuńczych w powiecie pabianickim poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Świadczenia powyższe będą oferowane w podmiocie przez cały okres trwałości ww. projektu. 

 

 

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej pobiera materiały do badań laboratoryjnych w domu pacjenta w przypadkach, gdy świadczenie to, ze względów uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy (pacjenta) nie może być zrealizowane w formie stacjonarnej. 

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej pobiera materiały do badań laboratoryjnych na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza, w którym lekarz opisuje rodzaj materiału do badań laboratoryjnych oraz miejsce pobrania, w tym przypadku - dom pacjenta. Lekarz, który zna sytuację zdrowotną pacjenta może wystawić takie zlecenie podczas teleporady.

Pacjent lub rodzina pacjenta powinna uzgodnić z pielęgniarką POZ datę pobrania.

 

Wizyty i teleporady należy uzgodnić telefonicznie: 
Przychodnia POZ ul. Jana Pawła II 68 tel. 42 215 47 41 
Przychodnia nr 3 ul. Nawrockiego 24a tel. 42 22 53 764; 42 22 53 780
 

 


Zamieszczono dnia 27 stycznia 2022 roku

zyczenia

Cukrzyca 1

Cukrzyca 2

rak 1

rak 2

sen 1

sen 2

Spiromertia 1

Spirometria 2

 

mamografia 1 12 11 2021

mammografia 2 12 11 2021

 

W ramach obchodów października - miesiąca profilaktyki raka piersi Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zaplanował szereg działań poświęconych promocji
i profilaktyce zdrowia dla mieszkańców województwa łódzkiego.
Prowadzone są badania mammograficzne dla kobiet czy instruktaże samobadania piersi,
którym towarzyszy dystrybucja materiałów o tematyce prozdrowotnej.
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi mieszkańców naszego województwa na znaczenie profilaktyki, nie tylko raka piersi, ale innych schorzeń zagrażających życiu.

W dniach 1 i 2 października br. przeprowadzono ww. działania w Łodzi.
Kolejne przedsięwzięcia zaplanowano zgodnie z poniższym harmonogramem:
- 7 października 2021 r. - miejsce: Osiedle Widok w Skierniewicach, ul. Norwida 3, 96-100 Skierniewice, w godz. 9.00-16.00,
- 18 października 2021 r.- miejsce: parking przy Amfiteatrze Miejskim, ul. Narutowicza 7, 97-300 Piotrków Trybunalski, w godz. 10.00-16.00,
- 23 października 2021 r. – miejsce: przed Miejskim Zespołem Przychodni Rejonowych w Zgierzu, ul. Łęczycka 24 a, 95-100 Zgierz, w godz. 10.00-16.00,
- 29 października 2021 r. – miejsce: przed Urzędem Miasta w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, w godz.-10.00-16.00.
  • profilaktyka rak 1

    profilaktyka rak 2