Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

ciag feprreg rrp lodz ueefs

 
 "Rehabilitacja kardiologiczna

jako środek powrotu do życia

społecznego i zawodowego"

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, iż nasza placówka realizuje projekt pt. "Rehabilitacja kardiologiczna jako środek powrotu do życia społecznego i zawodowego",

Okres realizacji:   01.08.2017 r.  – 31.12.2018 r. (17 miesięcy)

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie

Numer projektu: RPLD.10.03.01-10-0003/16

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu do sprawności co najmniej 30% uczestników projektu – pacjentów kardiologicznych (tj.77 os.), tak aby mogli oni podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową poprzez rehabilitacje kardiologiczną w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu.
Świadczenia takie jak: wsparcie psychoedukacyjne, fizjoterapeutyczne, dietetyczne i psychologiczne mają na celu utrzymanie i wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu w tym szczególnie os. powyżej 50 roku życia
Planowane efekty:

Główny rezultat projektu to podjęcie pracy lub kontynuowanie zatrudnienia przez 77 osób, w tym 47 os. w wieku 50 lat i więcej.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu - 531 555,00 PLN

Wkład funduszy Europejskich

Kwota dofinansowania - 483 715,01 PLN

O projekcie:

Projekt adresowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, w szczególności powyżej 50 roku życia - pacjentów kardiologicznych, posiadających wskazania i których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.  Projekt ukierunkowany jest na osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

W projekcie wezmą udział pacjenci, których lekarz prowadzący (np. kardiolog, kardiochirurg lub lekarz POZ) wyrazi pisemną zgodę na uczestnictwo w projekcie i uzupełni ankietę dotyczącą czynników ryzyka.

O ostatecznej kwalifikacji do programu decyduje lekarz realizujący świadczenia w ramach Programu m.in. na podstawie przeprowadzonego testu wysiłkowego.

Program dla każdego pacjenta składać się będzie z:

  • 8 sesji psychoedukacyjnych, prowadzonych przez dietetyka, fizjoterapeutę,, lekarza lub psychologa
  • 8 sesji aktywności fizycznej, prowadzonych przez fizjoterapeutę we współpracy z lekarzem

Dodatkowo, w ramach Programu pacjent będzie miał możliwość odbycia 2 indywidualnych konsultacji z psychologiem i 2 indywidualnych konsultacji z dietetykiem.

Przez cały okres realizacji Programu każdy pacjent będzie miał możliwość telefonicznego kontaktu z wyznaczonym do tego celu członkiem zespołu.

Poradnik REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA - pdf logo

Dwa i cztery miesiące po zakończeniu cyklu ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej w ramach Programu, jeden z członków zespołu skontaktuje się z pacjentem w celu przypomnienia o konieczności stosowania się do zaleceń. Po kolejnych dwóch miesiącach pacjent zostanie zaproszony na wizytę kontrolną – konsultacje lekarską, podczas której ponownie zostaną ocenione czynniki ryzyka. Na zakończenie wizyty kontrolnej pacjent otrzyma informację dla lekarza prowadzącego.

Świadczenia w ramach Programu będą realizowane przez zespół specjalistów, ściśle współpracujący z lekarzem; w skład zespołu wchodzą: pielęgniarka, dietetyk, fizjoterapeuta i psycholog.

Przyjmowanie wniosków do projektu pn."Rehabilitacja kardiologiczna jako środek powrotu do życia społecznego i zawodowego" realizowanego w Pabianickim Centrum Medycznym odbywa się:

  • w sekretariacie Zakładu Rehabilitacji na I piętrze p. 151 B, tel. 42 22 53 823
  • w Oddziałe Rehabilitacyjnym na IV piętrze w gabinecie Pielęgniarki Oddziałowej p. 434 A , tel. 42 22 53 728

 1stronaulotki

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu do sprawności co najmniej 30% uczestników projektu – pacjentów kardiologicznych (tj.77 os.), tak aby mogli oni podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową poprzez rehabilitacje kardiologiczną w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu.

Świadczenia takie jak: wsparcie psychoedukacyjne, fizjoterapeutyczne, dietetyczne i psychologiczne mają na celu utrzymanie i wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu w tym szczególnie os. powyżej 50 roku życia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20120

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej
to kwota 483 715,01 zł

Grupa docelowa:

Wsparcie obejmie do 256 os. (140K/116M), w tym 60% - tj. 154 os. (84K/70M) w wieku 50+, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. Łódzkiego.

Projekt adresowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, w szczególności powyżej 50 roku życia - pacjentów kardiologicznych, posiad. wskazania i których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym. W proj. wezmą udział pacjenci, których lekarz prowadzący (np. kardiolog, kardiochirurg lub lekarz POZ) wyrazi pisemną zgodę na uczestnictwo w projekcie i uzupełni ankietę dotyczącą czynników ryzyka.

Projekt ukierunkowany jest na osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

Wsparciem mogą zostać objęci:

-pacjenci ze stabilną chorobą niedokrwienną serca (IHD), w tym pacjenci po ostrym zespole wieńcowym (OZW/ACS), u których czynniki ryzyka (palenie tytoniu lub ciśnienie tętnicze ≥140/90 mmHg lub stężenie cholesterolu LDL ≥ 1,8 mmol/l (≥ 70 mg/dl) lub stężenie hemoglobiny glikowanej ≥ 7% lub stężenie glukozy na czczo ≥ 7,0 mmol/l (≥ 126 mgdl) lub wskaźnik masy ciała ≥ 30 kg/m2) nie są wystarczająco kontrolowane.

Warunkiem udziału w Programie jest także brak możliwości uczestniczenia w rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej w warunkach szpitalnych lub na oddziale/ w ośrodku dziennym oraz stan kliniczny pacjenta pozwalający na uczestniczenie w ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej.  

-pacjenci z niewydolnością serca (HF) i pacjenci po zabiegach kardiochirurgicznych, .jeśli nie ma możliwości uczestniczenia w programie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej w warunkach szpitalnych lub na oddziale/ w ośrodku dziennym, a stan kliniczny pacjenta pozwala na uczestniczenie w ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej.

Ze względu na fakt, iż istotą finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego programów rehabilitacji medycznej jest ułatwienie powrotu do pracy, program ten skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, w szczególności powyżej 50 roku życia.

W programie rehabilitacji medycznej, mają uczestniczyć osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

Rekrutacja:

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona będzie w trybie ciągłym w terminie 01.08.2017 – do 30.04.2018 r.

Zgłoszenie do projektu nastąpi na podstawie dokumentacji od lekarza prowadzącego (np. kardiolog, kardiochirurg lub lekarz POZ), który wypełni ankietę na temat czynników ryzyka i udzieli pisemnej zgody na udział pacjenta w projekcie.

Kolejnym etapem będzie konsultacja lekarska pod kątem ostatecznej kwalifikacji pacjenta do programu, oraz w przypadku kwalifikacji ustalenie indywidualnego planu zajęć aktywności fizycznej.

Konsultacje będą wyznaczane po uprzednim umówieniu się na termin wizyty – telefonicznie, osobiście, drogą elektroniczną.

Pierwszeństwo uczestnictwa maja osoby niepełnosprawne, 50+, zamieszkujące na terenie obszarów wiejskich oraz z miejscowości < 20 000 mieszkańców na obszarach słabo zaludnionych.

Dokumenty do pobrania:

Kontakt:

Biuro projektu:

Pabianickie Centrum Medyczne, ul. Jana Pawła II 68, budynek 1 D wysoki Parter (wejście przy rejestracji)

Kierownik Projektu Marek Kiljański 

tel. 42 22 53 827

Pracownik ds. rekrutacji i  administracji projektu Renata Andziak

tel. 42 22 53 540;  662 098 343

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.