Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

UWAGA!
od 1 listopada 2020 roku udzielanie świadczeń medycznych w rodzaju ratownictwo medyczne realizowane jest przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Siedziba stacjonowania ZRM dla powiatu pabianickiego została przeniesina do budynku przy ul. Konopnickiej 39A w Pabianicach.

grafika wsrm ratownictwo 2

Do czego wzywamy Zespół Ratownictwa Medycznego:

 • Wypadki (np. uliczne, w miejscu pracy czy w domu);
 • Potrącenia przez pojazdy mechaniczne;
 • Upadki z dużej wysokości;
 • Urazy głowy i wielonarządowe spowodowane innymi czynnikami;
 • Niedrożność dróg oddechowych;
 • Poważne urazy z nasilonym krwawieniem i inne krwotoki;
 • Złamania kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się;
 • Porażenie prądem elektrycznym;
 • Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami;
 • Poważne oparzenia termiczne i chemiczne;
 • Nagłe zatrzymanie krążenia;
 • Zawał i ostry zespół wieńcowy;
 • Zaburzenia rytmu serca;
 • Udar mózgu;
 • Utrata przytomności, zaburzenia świadomości;
 • Nagły, silny ból w klatce piersiowej, głowy, brzucha;
 • Udar cieplny, wyziębienie organizmu;
 • Silna duszność;
 • Wysoka temperatura u dziecka;
 • Drgawki;
 • Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi;
 • Gwałtownie postępujący poród;
 • Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta;
 • Agresja spowodowana chorobą psychiczną;
 • Dokonana próba samobójcza.

W jakich przypadkach nie wzywamy zespołu ratownictwa medycznego – należy zgłosić się do lekarza POZ, NiŚOZ lub do szpitala:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcji dróg oddechowych, gorączki,
 • bólów brzucha, dolegliwości żołądkowo- jelitowych, wymiotów, biegunki,
 • bólów głowy,
 • bólów krzyża, kręgosłupa,
 • zatrzymania moczu,
 • zaburzeń psychicznych (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej, wtedy należy wezwać zespół ratownictwa medycznego),
 • potrzeby stwierdzenia zgonu,
 • urazów, z którymi pacjent może samodzielnie bądź z pomocą rodziny/sąsiada udać się do szpitala

Informacje ze strony:https://wsrm.lodz.pl/uslugi/ratownictwo-medyczne/