Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

nfz logo a kolor

Poradnia Preluksacyjna
(gabinet 104D)
tel: 42 22 53 839

Zapisy do Poradni Preluksacyjnej odbywają się w Rejestracji Ogólnej osobiście i pod numerami telefonu: 42 22 53 855

Przyjmuje:

lek. Grzegorz Fryzeł (specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu)                                                                                                                                                                                       Godziny przyjęć:

poniedziałek      15.00      18.00
środa 8.00 12.30
czwartek 8.00 12.30

INFORMACJA DLA PACJENTA

W celu uzyskania świadczenia zdrowotnego osoba niepełnoletnia zgłasza się na wizytę z rodzicem lub opiekunem faktycznym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. 2012R nr 159 z późn. zm.)

Na pierwszą wizytę u lekarza specjalisty należy dostarczyć:

  • karty informacyjne z pobytów w szpitalu oraz wyniki ostatnich badań diagnostycznych*
  • listę aktualnie przyjmowanych leków

Do wypisania zwolnienia lekarskiego potrzebne są:

  • NIP pracodawcy
  • PESEL osoby otrzymującej zwolnienie lekarskie

*OBOWIĄZKI PACJENTA

Pacjenci, którzy otrzymali skierowanie na badania diagnostyczne od specjalisty proszeni są o przynoszenie do poradni oryginałów wyników badań (kopie można wykonać w rejestracji ogólnej za odpłatnością)

Zaktualizowano 8 grudnia 2017 roku