Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Poradnia Neurologopedyczna i Logopedyczna

(gabinet 119D)

Przyjmuje:
mgr Małgorzata Czaplińska (neurologopeda/ pedagog)

Umawianie wizyt: Rejestracja Przychodni Specjalistycznej

lub pod numerem telefonu: 42 22 53 855  w godz. 7.00 - 18.00

Godziny przyjęć:

czwartek     od godziny 17.00

 

Poradnia Neurologopedyczna i Logopedyczna nie świadczy usług medycznych w ramach kontraktu z NFZ.

Pacjenci, którzy są zainteresowani  skorzystaniem z porady specjalisty, mogą taką poradę uzyskać, po uiszczeniu opłaty w Punkcie Kasowym.

Cennik za poszczególne usługi, realizowane w Poradni dostępny jest w Punkcie Kasowym oraz u  specjalisty.