Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

KOMUNIKAT !

 

W terminie od dnia 15 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku działalność Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Przychodni Nr 3 przy ul. Nawrockiego 24a zostaje wstrzymana. 

Świadczenia zdrowotne w zakresie ww. poradni realizuje Poradnia Ginekologiczno-Położnicza znajdująca się w budynku Pabianickiego Centrum Medycznego          Sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 68. 

 

 

nfz logo a kolor

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Przychodni Nr 3 przy ul. Nawrockiego 24a

tel.:  42 22 53 754

Zapisy do Poradni Ginekologiczno - Położniczej odbywają się w rejestracji znajdującej się przy poradni i w godzinach pracy poradni.

Przyjmują:
lek. Agnieszka Pięta - Dolińska (specjalista ginekolog-położnik, specjalista perinatolog)
lek. Antoni Baradyn (specjalista ginekolog-położnik)
lek. Elżbieta Rybak - Suwała (specjalista ginekolog-położnik)


Godziny przyjęć:

poniedziałek      8.00      14.00
wtorek 11.00 17.00
środa 8.00 13.00
piątek 8.00 12.00

 

INFORMACJA DLA PACJENTA

Ogłoszenie !

Z dniem 1 stycznia 2012r weszły w życie przepisy rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.09.2012r w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniające do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką ( Dz. U. Z 2010rnr 183, poz. 1234)
W związku z tym od 1 stycznia 2012r prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, uzależnione jest od przedstawienia przez osobę ubiegającą się,zaświadczenia że matka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach
95-200 Pabianice ul. Gdańska 7
tel. 42 226 82 62
fax: 42 226 82 68

Na pierwszą wizytę u lekarza specjalisty należy dostarczyć:

  • karty informacyjne z pobytów w szpitalu oraz wyniki ostatnich badań diagnostycznych*
  • listę aktualnie przyjmowanych leków

Przed wejściem do gabinetu ginekologicznego, zanim rozpocznie się badanie:

  • prosimy o przypomnienie sobie i podanie lekarzowi daty ostatniej miesiączki
  • prosimy o skorzystanie z toalety, celem mikcji

Wyniki badań cytologicznych Pacjentki odbierają osobiście w godzinach przyjęć lekarza prowadzącego.

Do wypisania zwolnienia lekarskiego potrzebne są:

  • NIP pracodawcy
  • PESEL osoby otrzymującej zwolnienie lekarskie

*OBOWIĄZKI PACJENTA

Pacjenci, którzy otrzymali skierowanie na badania diagnostyczne od specjalisty proszeni są o przynoszenie do poradni oryginałów wyników badań (kopie można wykonać w rejestracji ogólnej za odpłatnością)

Zaktualizowano 8 grudnia 2017 roku