Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

full color pelna nazwa 1 

Program priorytetowy „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa”

zadanie pn. „Wywóz i utylizacja odpadów medycznych przyczynkiem do zmniejszenia zagrożenia epidemicznego dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. „Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Numer umowy:  623/OZ/D/2020

Wartość zadania:

Całkowita wartość  Zadania -  203 855,14 zł

Kwota dofinansowania  - 200 000,00 zł

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. jest beneficjentem zadania pn. „Wywóz i utylizacja odpadów medycznych przyczynkiem do zmniejszenia zagrożenia epidemicznego dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o." w ramach Programu priorytetowego „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa”, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 14 grudnia 2020 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Cel Programu:
Celem Programu jest unieszkodliwienie odpadów medycznych oraz unieszkodliwienie lub odzysk ścieków ze szpitali z obszaru województwa łódzkiego, powstałych w czasie obowiązywania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Polsce.

Otrzymana przez PCM Sp.  z o.o. dotacja w wysokości 200000,00 zł zostanie przeznaczona na unieszkodliwienie odpadów medycznych powstałych w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. zo.o. czasie obowiązywania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Polsce.

https://www.wfosigw.lodz.pl

f 4026 podzial odpadow medycznych