Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Kierownik: dr n. med. Justyna Kotynia (specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog, dyplom umiejętności PTG-E)

Lekarze pracujący w Oddziale:

- dr n. med. Mateusz Maciejewski (specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog,  dyplom umiejętności PTG-E)

Telefony:
42 22 53 729 Sekretariat

Świadczenia realizowane w ramach Oddziału:

W ramach Oddziału Gastroenterologicznego prowadzona jest kompleksowa diagnostyka i leczenie:

  • nieswoistych zapaleń jelit
  • zespołów zaburzonego wchłaniania – celiakia
  • alergii pokarmowej
  • przewlekłych schorzeń wątroby
  • ostrych i przewlekłych zapaleń trzustki
  • refluksu żołądkowo-przełykowego
  • krwawień z przewodu pokarmowego
  • chorób zapalnych jelit

Oddział  Gastroenterologiczny posiada bogatą bazę diagnostyczno-leczniczą. Dzięki kontraktowi z Narodowym Funduszem Zdrowia podczas pobytów szpitalnych można  diagnozować i leczyć pacjentów, łącznie z  wykonywaniem zabiegów endoskopowych. Wyposażenie logistyczne oddziału  umożliwia profesjonalną opiekę nad chorym i zapewnia opiekę fachowego personelu medycznego. Profil hospitalizacji leczonych przypadków obejmuje wszystkie jednostki chorób w zakresie gastroenterologii. Oddział specjalizuje się głównie w procedurach diagnostycznych przewodu pokarmowego (większość badań wykonywanych jest w krótkim znieczuleniu dożylnym, w asyście anestezjologa), leczeniu chorób jelit, trzustki, wątroby,  leczeniu zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego oraz w leczeniu żywieniowym.  W naszym oddziale pacjenci uzyskają diagnozę i terapię wszystkich nieprawidłowości występujących w obrębie układu pokarmowego: stanów zapalnych i infekcji, zmian nowotworowych oraz chorób autoimmunologicznych i czynnościowych. 

 

Informacje dotyczące wyników badań histopatologicznych można uzyskać pod numerem telefonu: 42 22 53 837