Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

W dniu 15 stycznia 2018 r. powstało Pabianickie Centrum Gastroenterologii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej.

PCGCHMIE 1 1

W jego skład wchodzą:

  • Specjalistyczna Pracownia Endoskopii,
  • Poradnia Gastroenterologiczna
  • Oddział Gastroenterologiczny Leczenia Jednego Dnia
  • Oddział Chirurgii Małoinwazyjnej i endoskopowej Leczenia Jednego Dnia
  • Pracownia EUS
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej

TUTAJ dowiesz się wiecej.

Nadzór organizacyjny nad działalnością Pabianickiego Centrum Gastroenterologii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej, jak również  nadzór merytoryczny za wyjątkiem Oddziału Gastroenterologicznego Leczenia Jednego Dnia sprawuje:

Kierownik Pabianickiego Centrum Gastroenterologii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej - lek. med. Dariusz Fisiak (specjalista chirurgii ogólnej, certyfikat endoskopii diagnostycznej i zabiegowej TCHP, dyplom umiejętności PTG-E),

Kierownik Centrum : tel. 42 22 53 575

natomiast nadzór merytoryczny nad działalnością Oddziału Gastroenterologicznego Leczenia Jednego Dnia pełni:

Kierownik Oddziału Gastroenterologicznego Leczenia Jednego Dnia - dr n. med. Justyna Kotynia (specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog, dyplom umiejętności PTG-E)

gastroenter

W dniu 10 maja 2018 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Pabianickiego Centrum Gastroenterologii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej.

 kotynia justyna pcm oddzial endoskopii remont 002  kotynia pcm oddzial endoskopii remont 010
 pcm oddzial endoskopii remont 001  pcm oddzial endoskopii remont 008

Zdjęcia: Kamil Misiek