Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Kierownik - lek. med. Piotr Debich (specjalista chorób wewnętrznych)

Pielęgniarka Oddziałowa - Grażyna Małolepsza

Lekarze pracujący w Oddziale:

Lek. med. Arkadiusz Glica (specjalista chorób wewnętrznych)
dr n. med. Adam Śmiałowski (specjalista chorób wewnętrznych)
Lek. med. Agnieszka Brykowska (specjalista chorób wewnętrznych)
Lek. med. Agnieszka Woźniak (specjalista chorób wewnętrznych)
Lek. med. Katarzyna Królak (specjalista chorób wewnętrznych)
lek. med. Paulina Zakrzewska (rezydent)
lek. med. Łukasz Krotowski (rezydent)
lek. med. Piotr Koprowicz (rezydent)

Telefony:
42 22 53 748 Sekretariat
42 22 53 746 Kierownik
42 22 53 749 Pokój lekarski
42 22 53 751 Dyżurka Pielęgniarek 

Świadczenia realizowane w ramach Oddziału:

Diagnostyka schorzeń z zakresu chorób wewnętrznych, m. in.:

 • chorób układu krążenia
 • chorób układu oddechowego
 • chorób układu pokarmowego
 • chorób tarczycy
 • chorób układu ruchu
 • zaburzeń przemiany materii (cukrzyca)
 • zaburzeń krążenia oddechowego
 • zaburzeń rytmu serca

Oferujemy swoją pomoc zarówno pacjentom z nagłymi zachorowaniami – w ostrych stanach zagrożenia życia (np. w przebiegu zawału, udaru), w stanach zapalnych, jak i pacjentom z chorobami przewlekłymi, wymagającymi okresowo pobytu w szpitalu w celu modyfikacji leczenia lub z powodu nasilenia objawów.

Chętnie zajmujemy się diagnostyką długo utrzymujących się i niepokojących objawów z zakresu chorób wewnętrznych.


Dysponujemy możliwością wykonania w ramach oddziału:

 • próby wysiłkowej
 • badania ekg i ciśnienia metodą Holtera
 •  usg serca, brzucha, tarczycy, tętnic szyjnych i kręgowych oraz naczyń kończyn dolnych

 • Wykonujemy diagnostyczne i lecznicze nakłucia jam ciała oraz kardiowersje.
 • Mamy 24-godzinny dostęp do Laboratorium oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej z możliwością wykonania RTG, USG i TK. Istnieje też możliwość wykonania w ramach hospitalizacji gastroskopii i kolonoskopii.
 • Współpracujemy z lekarzami innych specjalności – w ramach oddziałów i poradni istniejących w PCM Sp. z o. o.
 • Naszym atutem jest zespół pielęgniarski – z oddaniem i zaangażowaniem zajmujący się naszymi chorymi, wykazujący szczególnie dużo ciepła i cierpliwości dla pacjentów starszych i zniedołężniałych wymagających szczególnej troski i uwagi oraz zajmujących więcej czasu.
 • Nasz personel – lekarze i pielęgniarki – stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach, konferencjach i szkoleniach. Dysponujemy 30 łóżkami, w tym 4 łóżkową salą intensywnego nadzoru.
 • Posiadamy akredytację do prowadzenia specjalizacji z chorób wewnętrznych.
 • Ze względu na atmosferę panującą w naszym oddziale jesteśmy chętnie wybierani jako miejsce odbywania praktyk i staży przez studentów medycyny oraz stażu kierunkowego z chorób wewnętrznych przez młodych lekarzy.