Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Ordynator - lek. med. Bożena Ciszewska-Ratajczyk (pediatra, specjalista neonatolog)

Pielęgniarka oddziałowa - Urszula Denuszek

Lekarze pracujący w Oddziale:
lek. med. Anna Dudkiewicz (pediatra, specjalista neonatolog)

dr n. med. Marcin Poliński (specjalista neonatolog)

Telefony:
42 22 53 661 Sekretariat
42 22 53 680 Ordynator

42 22 53 683 Dyżurka Pielęgniarek 

Świadczenia realizowane w ramach Oddziału:

Zapewniamy całodobową, codzienną (również w niedziele i święta) opiekę lekarską i pielęgniarską nad nowo urodzonym dzieckiem. Przy każdym porodzie obecny jest lekarz specjalista neonatolog oraz pielęgniarka noworodkowa.
Pediatrzy - neonatolodzy oraz pielęgniarki ze specjalizacją pediatryczną i neonatologiczną zajmują się noworodkami donoszonymi, wcześniakami oraz noworodkami chorymi. Każdy noworodek po urodzeniu jest zbadany przez lekarza, oceniony wg skali Apgar, a także ma wykonane wszystkie niezbędne badania:

 • badanie pulsoksymetrem
 • badania przesiewowe (FK,TSH, wykrywające mukowiscydozę)
 • badanie słuchu

Poddany jest także obowiązkowym szczepieniom.

 • Zapewniamy nieprzerwany kontakt matki z dzieckiem od chwili jego urodzenia. Pierwszy kontakt matki z dzieckiem ma miejsce na sali porodowej, bezpośrednio po porodzie. Ojcowie lub osoby bliskie mogą towarzyszyć i pomagać matce przy przyjściu na świat ich maleństwa.
 • W oddziale stosujemy system rooming-in, tzn. matka cały czas przebywa ze swoim dzieckiem, karmi je i pielęgnuje.
 • Mamy do dyspozycji 1, 2 i 3 osobowe pokoje. Dysponujemy 12 łóżkami dla noworodków zdrowych oraz chorych.
 • W przyjaznej i miłej atmosferze pielęgniarki służą fachową pomocą w codziennej pielęgnacji dziecka, udzielają porad laktacyjnych. Na indywidualne życzenie matki noworodek może pozostać wyłącznie pod opieką pielęgniarki.
 • Podczas pobytu na oddziale rodziny mogą bez ograniczeń kontaktować się z noworodkami i ich matkami.
 • Przyjmujemy również noworodki chore "Z domu". Leczymy żółtaczki, zapalenia płuc, zakażenia skóry, oczu, pępka i inne schorzenia. Matka przez cały czas leczenia przebywa ze swoim chorym maleństwem.
 • W razie potrzeby możliwe są konsultacje innych specjalistów w Szpitalu.

Udzielamy całodobowych porad po wyjściu noworodka ze szpitala.
 • Oddział ściśle współpracuje z Poradnią Neonatologiczną, w której matka zawsze otrzyma fachową pomoc neonatologa w czasie choroby jej dziecka oraz rozwiązania problemów okresu noworodkowego oraz laktacji. Wykwalifikowany, doswiadczony zespół lekarzy
  i pielęgniarek, nowoczesna aparatura medyczna i dostęp do wszelkich badań diagnostycznych, stanowią warunki pełnego bezpieczeństwa dla każdego nowordoka urodzonego w naszym Szpitalu.
 • Oddział jest systematycznie doposażany w specjalistyczny sprzęt medyczny dla zapewnienia jak najlepszej opieki medycznej, monitorowania i diagnozowania dzieci. Wspiera nas również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
 • Współpracujemy z wysokospecjalistycznymi ośrodkami neonatologicznymi na terenie Łodzi, takimi jak: ICZMP, Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 4 im. M. Konopnickiej i innymi.