Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Kierownik - dr n. med. Piotr Maciaszczyk (specjalista chirurgii ogólnej)

Z-ca kieownika: dr n. med. Andrzej Sygut (specjalista chirurgii ogólnej)

Pielęgniarka oddziałowa - Maria Miatkowska

Lekarze specjaliści:
lek. med. Miłosz Łukasik (specjalista chirurgii ogólnej)
lek. med. Adam Mikurenda (specjalista chirurgii ogólnej)
dr n. med. Justyna Cielecka (specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej)
lek. med. Wiesław Zakrzewski (specjalista chirurgii ogólnej) 

Lekarze w trakcie specjalizacji:
lek. Aleksander Sukiennik (rezydent)
lek. Jakub Skowroński (rezydent)
lek. Łukasz Wojtala (rezydent) 
lek. Makary Raczkowski (rezydent) 

Telefony:
42 22 53 697 Sekretariat
42 22 53 696 Pielęgniarka oddziałowa
42 22 53 695 Kierownik
42 22 53 698 Pokój Lekarski 
42 22 53 699 Punkt pielęgniarski
42 22 53 703 Pokój pielęgniarek


Świadczenia realizowane w ramach Oddziału:

Zabiegi operacyjne pełnego zakresu z chirurgii ogólnej metodą tradycyjną i laparoskopową:

  • Dróg żółciowych metodą laparoskopową, jak i klasyczną,
  • Przepuklin metodami tradycyjnymi jak i z użyciem wszczepów siatkowych, w tym sp. IPOM,
  • Trzustki,
  • Tarczycy,
  • Żylaków kończyn dolnych,
  • Żylaków odbytu i innych chorób odbytu,
  • Żołądka i dwunastnicy,
  • Urazów brzucha,
  • Niektórych chorób naczyń tętniczych,
  • Drobne zabiegi chirurgiczne.


Posiadamy 24-godzinny dostęp do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej z mozliwością wykonania RTG, USG i TK. Istnieje także możliwość wykonania w ramach hospitalizacji gastroskopii i kolonoskopii.

WAŻNE! Informacja dla Pacjentów przyjmowanych do oddziału

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia staży kierunkowych z chirurgii ogólnej.