Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. działa w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania, na podstawie uzyskanych certyfikatów w zakresie:

  • ISO 9001:2015 – SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
0001 0002 0003

 

 

jak również opracowanych i zatwierdzonych procedur zapewniających bezpieczeństwo żywności w ramach systemu HACCP – SYSTEMU ANALIZY ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTÓW KONTROLI.

W grudniu 2014r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” Spółka przeszła pozytywnie wizytę akredytacyjną przeprowadzoną przez Centrum Monitorowania Jakosci w Ochronie Zdrowia, uzyskując tym samym certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia. 

cert akred

Listopad 2018 Pabianickie Centrum Medyczne pozytywnie przechodzi ponowną certyfikację. Na potwierdzenie prezentujemy Certyfikat Akredydatycyjny o symbolu 2019/5.

Certyfikat Akredytacja