Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Kierownik - mgr Renata Olszewska - Bagińska 

Telefon - 42 22 53 845 

Wykonujemy:

 • usługi sterylizacji parowej,
 • usługi sterylizacji niskotemperaturowej (plazmowej).

Oferujemy:

 • konkurencyjne ceny,
 • wysoki standard oraz jakość oferowanych usług.

 

Centralna Sterylizacja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 630 - 2030.

 

 • Na okoliczność wykonywania usług na zewnątrz podpisujemy umowy z klientami.
 • Cena za usługę do uzgodnienia po zapoznaniu się z asortymentem przeznaczonym do sterylizacji (ilość, rozmiar pakietu, częstość oddawania materiałów, itp.).
 • Wykonujemy usługi sterylizacyjne na tzw. "CITO", jeśli wymaga tego sytuacja.

 

Ofertę usług sterylizacji kierujemy do:

 

 • gabinetów różnej specjalności (stomatologicznych, chirurgicznych, ginekologicznych, kosmetycznych, itp.),
 • Wykonujemy sterylizacje dla potrzeb szpitali oraz pozostałych placówek medycznych.

Sterylizacja parowa jest metodą uniwersalną, pewną, szybką, nietoksyczną i ekonomiczną. Para wodna w nadciśnieniu dobrze penetruje sterylizowany materiał. Powinna być stosowana wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe. Czynnikiem sterylizującym w sterylizacji parowej jest nasycona para wodna w nadciśnieniu.

 

 • Posiadamy 2 autoklawy parowe najnowszej generacji w pełni skomputeryzowane, posiadające certyfikaty UE.
 • Posiadamy własną stację uzdatniania wody i wytwornicę pary.
 • Przyjmujemy materiał do sterylizacji po umyciu, dezynfekcji, wysuszeniu.
 • Materiał jest odpowiednio pakowany (posiadamy opakowania zgodne z normami UE), sterylizowany, zaopatrzony w testy kontrolne, metki z datą sterylizacji, datą ważności, kodem pracownika wykonującego proces, numerem sterylizatora, numerem cyklu.
 • Materiał wysterylizowany wydawany jest w opakowaniu ochronnym, w ciągu 60 minut.

 

Sterylizacja niskotemperaturowa – W związku z nowymi technologiami stosowanymi w medycynie nastąpiła intensyfikacja badań w celu znalezienia nowych metod sterylizacji niskotemperaturowej. Jedną z takich metod jest sterylizacja plazmowa. Plazma jest opisywana jako czwarty stan skupienia materii. Cząsteczki gazu w próżni wzbudzane energią elektryczną w polu elektromagnetycznym przechodzą w stan plazmy. Plazma uzyskiwana z nadtlenku wodoru została wykorzystywana w sterylizatorze do sterylizowania materiałów, które nie mogą być sterylizowane w temperaturach powyżej 60oC. Ta metoda sterylizacji jest przyjazna dla środowiska, bezpieczna dla pacjenta, pracowników obsługi i niezawodna. Sprzęt sterylizowany tą metodą nie wymaga degazacji. Sterylizacja plazmowa jest odpowiednia dla endoskopów chirurgii małoinwazyjnej, dla instrumentów wrażliwych. W małym skrócie, urządzenia sterylizowane w plazmie:

 

 • dopplery
 • sondy Cryo
 • urządzenia do elektrokogulacji
 • przewody transduktora ciśnienia czaszkowego
 • łyżki defibrylatora – instrumenty endoskopowe
 • sztywne endoskopy (laryngoskopy, ostrza, artroskopy, laparoskopy, kaniule trokaru, osłony trokaru, rektoskopy itp.)
 • endoskopy elastyczne (bronchoskopy, histeroskopy, choledoskopy, itp.)
 • rozszerzadła przełyku
 • przewody światłowodowe
 • końcówki lasera
 • końcówki golarek, końcówki barwnikowe
 • instrumenty metalowe, soczewki okulistyczne (diagnostyczne, powiększające)
 • przewody doprowadzające do pacjenta – urządzenia do terapii promieniowaniem
 • elektryczne urządzenia chirurgiczne i baterie (elektryczne wiertła)
 • sondy USG
 • kamery wideo i złącza

Metodą tą nie można sterylizować materiałów zawierających celulozę.