Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

ciag feprreg rrp lodz ueefs

 „Bezpłatna kolonoskopia w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o.”

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Bezpłatna kolonoskopia w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o.”

Okres realizacji: 01.09.2020 – 30.06.2023

Obszar realizacji: województwo łódzkie, powiaty radomszczański, pajęczański, kutnowski, opoczyński, poddębicki, skierniewicki i tomaszowski

Numer projektu: RPLD.10.03.03-10-0003/20

Całkowita wartość projektu: 1  568 039,52 zł

Kwota dofinansowania: 1  411  042,38 zł

Celem głównym projektu jest:

Celem głównym projektu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa łódzkiego z powiatów radomszczańskiego, pajęczańskiego, kutnowskiego, opoczyńskiego, poddębickiego, skierniewickiego i tomaszowskiego. Cel ten ma być osiągnięty poprzez realizację badań kolonoskopowych dla 1334 mieszkańców województwa łódzkiego z powiatów radomszczańskiego i pajęczańskiego (w tym dla 733 kobiet i 601 mężczyzn). W ramach projektu mają być też realizowane działania edukacyjne skierowane do kadry medycznej, które przyczynią się do zwiększenia zgłaszalności wśród pacjentów.

 O projekcie:

W ramach projektu 1334 mieszkańców województwa łódzkiego z powiatów radomszczańskiego, pajęczańskiego, kutnowskiego, opoczyńskiego, poddębickiego, skierniewickiego i tomaszowskiego (w tym 733 kobiet oraz 601 mężczyzn), z czego 800 osób (w tym 450 kobiet oraz 350 mężczyzn) w wieku 50 lat i więcej, zostanie objętych badaniami przesiewowymi w kierunku wykrywania nowotworu jelita grubego, czyli badaniu kolonoskopowemu. Badania dotyczą osób, u których nie występują objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego oraz nie miały wykonywanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 10 lat (poza pacjentami z HNPCC) i które:

 • są w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
 • są w wieku 40-49 lat, a które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego
 • osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. Osoby takie powinny mieć powtarzane badania kolonoskopowe co 2 – 3 lata, chyba, że badania genetyczne wskażą, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kolonoskopii kontrolnych. W tej grupie konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej.
 • osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP). W tej grupie konieczne jest potwierdzenie z poradni genetycznej przynależności do rodziny FAP.

Wydatki związane z dojazdem uczestników projektu zostaną im zwrócone.

W ramach projektu zostaną także przeprowadzone działania edukacyjne dla personelu medycznego.

kolonoskopia 29.04.2022

Celami szczegółowymi projektu są:

 • zwiększenie odsetka nowotworów jelita grubego wykrywanych we wczesnym stadium (A i B wg Dukea)
 • zwiększenie odsetka wyleczenia osób z nowotworów jelita grubego (5 – letnich przeżyć)
 • obniżenie zachorowalności na raka jelita grubego
 • obniżenie umieralności na raka jelita grubego
 • obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych – polipów)

Planowany efekt projektu:

Planowanym efektem jest zwiększenie świadomości mieszkańców województwa łódzkiego z powiatów radomszczańskiego, pajęczańskiego, kutnowskiego, opoczyńskiego, poddębickiego, skierniewickiego i tomaszowskiego w zakresie ryzyka zachorowania na raka jelita grubego. Dzięki czemu możliwym będzie utrzymanie oraz wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa łódzkiego z powyższych powiatów, w szczególności dla osób po 50-tym roku życia.

Realizacja projektu – tu umówisz się i wykonasz badanie

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68; Pabianickie Centrum Gastroenterologii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej; budynek 1A II piętro skrzydło zachodnie, Pracownia Endoskopii - tel. 42 22 53 838; 42 22 53 837

Biuro Projektu:

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, budynek 1 D niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) - tel. 42 22 53 540, 662 098 343


Zamieszczono dnia 02 maja 2022 roku 


  

ciag feprreg rrp lodz ueefs

 „Bezpłatna kolonoskopia w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o.”

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

 Tytuł projektu: „Bezpłatna kolonoskopia w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o.”

 Okres realizacji: 01.09.2020 – 30.06.2023

 Obszar realizacji: województwa łódzkie, powiaty radomszczański i pajęczański

 Numer projektu: RPLD.10.03.03-10-0003/20

 Całkowita wartość projektu: 1 568 039,52 zł

 Kwota dofinansowania: 1 411 042,38 zł

 Celem głównym projektu jest:

Celem głównym projektu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa łódzkiego z powiatów radomszczańskiego i pajęczańskiego. Cel ten ma być osiągnięty poprzez realizację badań kolonoskopowych dla 1334 mieszkańców województwa łódzkiego z powiatów radomszczańskiego i pajęczańskiego ( w tym dla 733 kobiet i 601 mężczyzn. W ramach projektu mają być też realizowane działania edukacyjne skierowane do kadry medycznej, które mają się przyczynić się do zwiększenia zawieszalności wśród pacjentów.

 O projekcie:

 W ramach projektu 1334 mieszkańców województwa łódzkiego z powiatów radomszczańskiego i pajęczańskiego (w tym 733 kobiety oraz 601 mężczyzn), z czego 800 osób (w tym 450 kobiet oraz 350 mężczyzn) w wieku 50 lat i więcej, zostanie objętych badaniami przesiewowymi w kierunku wykrywania nowotworu jelita grubego, czyli badaniu kolonoskopowemu. Badania dotyczą osób, u których nie występują objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego oraz nie miały wykonywanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 10 lat ( poza pacjentami z HNPCC) i które:

 • są w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
 • są w wieku 40-49 lat a które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego
 • osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. Osoby takie powinny mieć powtarzane badania kolonoskopowe co 2 – 3 lata, chyba, że badania genetyczne wskażą, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kolonoskopii kontrolnych. W tej grupie konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej.
 • osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej ( FAP). W tej grupie konieczne jest potwierdzenie z poradni genetycznej przynależności do rodziny FAP

Wydatki związane z dojazdem uczestników projektu zostaną im zwrócone.

W ramach projektu zostaną także przeprowadzone działania edukacyjne dla personelu medycznego.

kolonoskopia 26.04.2022

 Celami szczegółowymi projektu są:

 • zwiększenie odsetka nowotworów jelita grubego wykrywanych we wczesnym stadium ( A i B wg Dukea)
 • zwiększenie odsetka wyleczenia osób z nowotworów jelita grubego ( 5 – letnich przeżyć)
 • obniżenie zachorowalności na raka jelita grubego
 • obniżenie umieralności na raka jelita grubego
 • obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju ( dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych – polipów)

Planowany efekt projektu:

Planowanym efektem jest zwiększenie świadomości mieszkańców województwa łódzkiego z powiatów radomszczańskiego i pajęczańskiego w zakresie ryzyka zachorowania na raka jelita grubego. Dzięki czemu możliwym będzie utrzymanie oraz wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa łódzkiego z powyższych dwóch powiatów, w szczególności dla osób po 50-tym roku życia.

Realizacja projektu – tu umówisz się i wykonasz badanie

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68; Pabianickie Centrum Gastroenterologii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej; budynek 1A II piętro skrzydło zachodnie, Pracownia Endoskopii - tel. 42 22 53 838; 42 22 53 837

Biuro Projektu:

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, budynek 1 D niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) - tel. 42 22 53 540, 662 098 343