Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

  • Pakiet onkologiczny

WFOSIGWL BANER

 

Zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Program priorytetowy: „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa II edycja” zadanie pn. „Wywóz i utylizacja odpadów medycznych przyczynkiem do zmniejszenia zagrożenia epidemicznego dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.”

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Numer umowy:  114/OZ/D/2022

Wartość Zadania:

Całkowita wartość Zadania - 417 135,87 zł

Kwota dofinansowania - 350 000,00 zł

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. jest beneficjentem zadania pn. „Wywóz  i utylizacja odpadów medycznych przyczynkiem do zmniejszenia zagrożenia epidemicznego dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.”
w ramach Programu priorytetowego „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa II edycja”, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 06 maja 2022 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Cel Programu: Celem Programu jest unieszkodliwienie odpadów medycznych oraz unieszkodliwienie lub odzysk ścieków ze szpitali z obszaru województwa łódzkiego, powstałych w czasie obowiązywania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Polsce.

Otrzymana przez PCM Sp.  z o.o. dotacja w wysokości 350 000,00 zostanie przeznaczona na unieszkodliwienie odpadów medycznych powstałych w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. czasie obowiązywania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Polsce.


Nazwa zadania:  „Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku Psychiatrii Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.”

  

Wartość ogólna zadania: 5.463.800,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej: Pożyczka 3.521.461,00 zł

Opis zakresu projektu:

Celem programu jest  poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej.

Realizacja zadania przyczyni się do zoptymalizowania gospodarki cieplnej i elektrycznej obiektu, która polega na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną oraz poprawie bilansu energetycznego dla całego obiektu przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii.

Dzięki temu przedsięwzięciu zmniejszy się ilość pyłów i gazów emitowanych do powietrza atmosferycznego, a konsekwencją tego będzie poprawa stanu czystości powietrza, poprawa samopoczucia użytkowników obiektu oraz okolicznych mieszkańców, z powodu świadomości, że w okolicy ulega zmniejszeniu zanieczyszczenie atmosfery, ma wpływ na ochronę zdrowia społeczeństwa.

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  www.wfosigw.lodz.pl