Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

 • Pakiet onkologiczny

W dn. 6 listopada 2019 r. z rąk Wojewody Łódzkiego doktor Marek Kiljański odebrał przyznany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Srebrny Krzyż Zasługi za osiągnięcia w zakresie ochrony zdrowia.  Serdecznie gratulujemy.

20191106 133900 e1573110877143 768x1024

Źródło: http://fizjoterapia.org.pl

list gratulacyjny kiljaski

Doktor Marek Kiljański od początku swojej kariery zawodowej związany jest z pabianickim szpitalem. Jego kariera zawodowa w naszym szpitalu przedstawia się następująco:

 

Od 1986 r. zatrudniony w Pabianickim Centrum Medycznym w Pabianicach (dawny SP ZOZ). Początkowo jako asystent. W latach 1989-1992 jako zastępca kierownika Zakładu Rehabilitacji, a od 1993 r. koordynator działu rehabilitacji. W 2000 r. z jego inicjatywy został uruchomiony punkt zaopatrzenia ortopedycznego, którego był kierownikiem. W 2009 r. kierownik Zakładu Rehabilitacji,
a od 2013 r. kierownik Pabianickiego Centrum Rehabilitacji (PCR), w skład którego wchodzą Zakład Rehabilitacji, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Wczesnej, Oddział rehabilitacyjny, Fizjoterapia domowa, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej.

Zajmowane wcześniej stanowiska:

 1. Technik fizjoterapii 06/1986
 2. Mł. asystent 08/1988
 3. Zastępca kierownika Zakładu Rehabilitacji 12/1989
 4. Mł. asystent Zakładu Rehabilitacji 06/1992
 5. Asystent Zakładu Rehabilitacji 12/1993
 6. asystent Zakładu Rehabilitacji 05/1997
 7. Kierownik Zakładu Rehabilitacji, Zastępca kierownika Pabianickiego Centrum Rehabilitacji 03/2009
 8. Kierownik Zakładu Rehabilitacji, Kierownik Pabianickiego Centrum Rehabilitacji 05/2013

Główne inicjatywy

Przeprowadzenie restrukturyzacji zakładu w latach 1990/1991, stworzenie pododdziału rehabilitacji, uzyskanie opinii od MZ w sprawie przynależności szpitala do UM, otworzenie i prowadzenie punktu zaopatrzenia ortopedycznego (pierwsza rentowna komórka organizacyjna w szpitalu), podwojenie wartości kontraktu z NFZ na rehabilitacje ambulatoryjna, otworzenie oddziału rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji dziennej, współudział w uzyskaniu dotacji z PFRON na remont zakładu rehabilitacji, uzyskanie znaczącej dotacji w roku 2013 na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, propagowanie i udział w akcjach prozdrowotnych, aktywny udział w pracach przystąpienia ZOZ do programu B.

Kierownik projektów unijnych:

 1. od 01.09.2016 r. - Dziennego Domu Opieki Medycznej, realizacja projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych”. Z dniem 31.07.2018 r. zakończenie finansowania pobytu podopiecznych ze środków europejskich  przeznaczonych na projekt, a usługi świadczone odpłatnie.
 2. od 2017 r. - Rehabilitacji Kardiologicznej, realizacja projektu pn. "Rehabilitacja kardiologiczna jako środek powrotu do życia społecznego i zawodowego"
 3. od 01.04.2019 do 31.07.2021r.- DDOM II, aktualnie prowadzony projekt „Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach

W 2018 roku współorganizator Balu Charytatywnego , z którego część zebranych środków została przeznaczona na zakup łóżek do PCR.

W 2019 roku wspólnie z Urszulą Twardowską, pielęgniarką oddziałową, zainicjował i przeprowadził remont w oddziałach PCR.