Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

  • Pakiet onkologiczny

„ZDROWY PRACOWNIK, ZDROWA FIRMA” – NAGRODY PRACODAWCÓW RP ROZDANE

rama wyrnienie

 W dniu 26 kwietnia 2018 roku podczas gali wieńczącej II Kongres Zdrowia Pracodawców RP, wyłoniono laureatów konkursu „Zdrowy pracownik, zdrowa firma”. Organizacja zrzeszająca pracodawców nagrodziła 3 firmy, które w szczególny sposób dbają o stan zdrowia swoich pracowników, wyróżniła również kolejne 3 firmy, których działania także powinny być stawiane za wzór dla pozostałych pracodawców.

Konkurs „Zdrowy Pracownik, Zdrowa Firma” skierowany jest do firm, instytucji i organizacji zrzeszonych bezpośrednio bądź pośrednio w Pracodawcach RP, które w swojej działalności wykraczają poza obowiązki ochrony zdrowia  pracowników, określone przez ustawodawcę, czyli dbają o zdrowie swoich pracowników, stwarzają im warunki do dbania o własne zdrowie, podejmują działania zachęcające do zdrowego trybu życia i przeznaczają środki celowe na wszelkie formy działań prozdrowotnych wśród pracowników. Nagrody i wyróżnienia przyznane zostały na podstawie wypełnionych i przesłanych ankiet, w których opisano działania podejmowane przez każdą firmę na rzecz pracowników.

foto3

Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem firm - zgłosiło się kilkadziesiąt  podmiotów, które w sposób szczególny podchodzą do kwestii dbania o zdrowie i samopoczucia swoich pracowników, tj. gwarantują swoim pracownikom dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, ale przede wszystkim promują wśród nich zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną.

Wśród dużych firm zwyciężyła firma Samsung Electronics R&D Institute Poland za imponujące zaangażowanie w promocję zdrowia i zapobieganie powstawaniu najczęściej występujących problemów zdrowotnych wśród pracowników. Pracodawcy RP wyróżnili również firmę Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. za podejmowanie działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nie tylko wśród pracowników, ale także wśród ich rodzin.
1156

Firma Novartis Poland Sp. z o.o. zwyciężyła w kategorii średnich firm, za skoordynowany proces działań z zakresu promocji zdrowia, w tym autorski program Be Healthy. Wyróżniona została natomiast firma EmiTel S.A. za działania dedykowane do wszystkich pracowników z uwzględnieniem wieku i formy zatrudnienia; organizowanie akcji edukacyjnych i program dodatkowych szczepień. 
foto11
W kategorii małych przedsiębiorstw zwyciężyła firma Eximo Project Sp. z o.o. za trafność działań prewencyjnych w stosunku do czynników ryzyka powodujących określone schorzenia. Pracodawcy RP wyróżnili w tej kategorii firmę Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. z o.o. za działania w obszarze profilaktyki trzeciorzędowej, w tym ułatwienie dostępu do prywatnej opieki medycznej.

foto2

II Kongres Pracodawców RP to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego eksperci z branży medycznej dyskutowali na temat kształtu polskiego systemu ochrony zdrowotnej i kierunku zmian, który wpłynie na poprawę jakości leczenia w Polsce. Wszystkie postulaty II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP zostały przekazane Ministrowi Zdrowia, panu Łukaszowi Szumowskiemu, a także innym ministrom, których zadaniem jest poprawa jakości życia w Polsce oraz wzmacnianie konkurencyjności polskiej gospodarki. Pracodawcy RP wyrażają nadzieję na stworzenie międzyresortowej dyskusji mającej na celu poprawę jakości leczenia Polaków. 

Informacja ze strony: pracodawcyrp.pl