Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

  • Pakiet onkologiczny

8718

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
Informujemy o możliwości bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom szczepionką 10-walentną przeciw Streptococcus pneumoniae (Synflorix) -  nr serii: ASPNA852AA.
Ministerstwo Zdrowia podało, że rodzice i opiekunowie zainteresowani zaszczepieniem dziecka powinni kontaktować się ze swoją przychodnią - czyli placówką, gdzie złożyli deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Informacji o szczepieniach udzielają również powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.
W akcję promowaną przez Ministerstwo Zdrowia i przy wsparciu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach włącza się nasza jednostka.

Z darmowych i dobrowolnych szczepień mogą korzystać dzieci do ukończenia 5 roku życia (urodzone w latach 2013-2016).
Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek (każda po 0,5 ml), podawanych w odstępie co najmniej 2 miesięcy.
Skorzystanie z bezpłatnych szczepień będzie możliwe od 20 marca do 29 czerwca 2018 r.
Kto może zostać zaszczepiony:
Dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione oraz pod warunkiem, że dziecko zostanie zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.
Szczegóły dotyczące realizacji szczepienia:
Rodziców/opiekunów zainteresowanych szczepieniem swoich dzieci prosimy o zgłaszanie się do Gabinetów Szczepień w naszych Przychodniach POZ lub o kontakt telefoniczny:

  • Przychodnia POZ nr 1 - Pabianice, ul. Wileńska 61; Poradnia Dziecięca - tel. 42 215 49 65
  • Przychodnia POZ nr 3 - Pabianice, ul. Nawrockiego 24 A; rejestracja – tel.: 42 213 50 64, 42 213 50 80

Pneumokoki to jedne z najgroźniejszych bakterii dla zdrowia i życia małych dzieci, zwłaszcza do 2. roku życia, kiedy ich układ odpornościowy nie jest jeszcze dostatecznie wykształcony.
Dlaczego są takie groźne?
Szczepiąc swoje dzieci przeciwko pneumokokom rodzice mogą uchronić je przed poważnymi konsekwencjami inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP), jak głuchota, padaczka, niedowłady, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, a nawet zgon. Szczepienia przeciwko pneumokokom wskazywane są przez ekspertów medycznych, jako najważniejsze z listy szczepień zalecanych i powinny być wybierane przez rodziców w pierwszej kolejności.
WHO podaje, że rocznie na świecie z powodu zakażeń pneumokokowych umiera 1,6 mln ludzi, w tym 1 mln dzieci. Według danych Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego, w Polsce obserwuje się stale rosnącą liczbę zachorowań na IChP, zwłaszcza u dzieci.
Eksperci są zgodni, że najlepszą metodą na to, by uchronić swoje dziecko przed IChP, jej groźnymi powikłaniami i zgonem z jej powodu jest zaszczepienie go przeciw pneumokokom.

pl pneumokoki

Więcej informacji można uzyskać TUTAJ