Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

  • Pakiet onkologiczny

Od 1 września 2016r. w Pabianickim Centrum Medycznym działa Dzienny Dom Opieki Medycznej. Uruchomienie tej wyodrębnionej strukturalnie części naszego podmiotu leczniczego jest wynikiem rozstrzygnięcia ogłoszonego w 2015 roku przez Ministerstwo Zdrowia konkursu na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, czyli krótko rzecz ujmując konkursu na tworzenie miejsc, które mają pilotażowo wdrożyć i przetestować standardy dziennych domów opieki medycznej.

DDOM otwarcie

Autor: Przemysław Jach

 W wyznaczonym terminie (do 30 października 2015r.) do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło 148 wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących tworzenia dziennych domów opieki medycznej dla osób niesamodzielnych. Pabianickie Centrum Medyczne jest jedną z 54 placówek w Polsce, które wdrażają ten pilotażowy program.
Wysokość dofinansowania naszego projektu wyniesie 842 000,00 zł

Celem utworzenia i prowadzenia DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym jest stworzenie miejsca, gdzie m.in. uczestnik programu będzie przechodzić rehabilitację pod okiem specjalistów i znajdzie opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych. Najważniejszym zadaniem ma być rehabilitacja lecznicza w celu przywrócenia osobom niesamodzielnym, w szczególności powyżej 65 roku życia, sprawności i zdolności do funkcjonowania w ich swoistym środowisku. W DDOM jednocześnie będzie mogło przebywać nie mniej niż 10, bezpośrednio po hospitalizacji lub korzystający z niej w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz ze stopniem niesamodzielności 40-65 pkt w skali Barthel (stan pacjenta ''średnio ciężki'' - częściowo nie radzi sobie z czynnościami życia codziennego). W okresie realizacji całego programu, czyli 21 miesięcy przez nasz DDOM przewinie się 60 podopiecznych.

W naszym DDOM można kontynuować leczenie i otrzymywać zabiegi pielęgnacyjno-opiekuńcze, których nie można otrzymać w ramach opieki domowej. Pensjonariusze i ich opiekunowie będą przygotowywani do samoopieki i samodzielnej pielęgnacji. Szczególny nacisk zespół terapeutyczny DDOM położy na aktywizację ruchową pensjonariuszy, gdyż jest to najlepsza droga do zmniejszania ich niesamodzielności. Stąd też w naszej placówce pojawiły się nowoczesne urządzenia usprawniające, wykorzystywane w rehabilitacji – m. in. „DynamicRehaStairs – Innowacyjne, regulowane elektronicznie schody rehabilitacyjne z funkcją biofeedbacku i posturografii”, czyli schody o regulowanej elektronicznie wysokości, które są rewolucją w nauce i reedukacji chodu. Wchodzenie po schodach jest zasadniczą umiejętnością dla mobilności i niezależności pacjentów od osób trzecich. Schody te, to jedyne tego typu rozwiązanie na świecie. Dowolna regulacja pozwala na dostosowanie trudności danego treningu. Dzięki skomputeryzowaniu schodów w specjalne czujniki oraz ekran można monitorować i dokumentować pacjentów i ich postępy. Dzięki temu będzie można uzyskać bazę danych z postępami prac w zależności od wieku, patologii i czasu trwania leczenia. Urządzenie, które zostało nagrodzone na XXIV Targach Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji REHABILITACJA 2016 główną nagrodą „INNOWACYJNY PRODUKT” - czyli nagrodą za najbardziej innowacyjny produkt targów, dostępne jest dla pensjonariuszy dzięki uprzejmości firm Koordynacja I Kinesis.
W placówce będzie również prowadzona edukacja zdrowotna. Zadaniem DDOM jest także pomoc osobom sprawującym opiekę nad rodzicami lub innymi osobami zależnymi na godzenie życia zawodowego z rodzinnym i z pracą zawodową.

W dniu dzisiejszym (29 września 2016r.) prezydent Miasta Pabianic Grzegorz Mackiewicz, prezes PCM Agnieszka Owczarek oraz kierownik Pabianickiego Centrum Rehabilitacji Marek Kiljański dokonali uroczystego otwarcia DDOM, symbolicznie przecinając wstęgę. Najważniejszymi gośćmi dzisiejszej uroczystości było pierwszych dziesięciu pensjonariuszy, których pobyt w DDOM trwa już prawie miesiąc. Witając zaproszonych gości doktor Marek Kiljański szczególnie wyróżnił osoby, które włożyły wielką pracę w powstanie DDOM. Ze szczególną atencją wypowiedział się o pani dyrektor finansowej Urszuli Roszak i pielęgniarce oddziałowej Urszuli Twardowskiej – bez tych osób DDOM by nie powstał. Podziękował wszystkim tym, którzy włożyli wiele trudu i ciężkiej pracy w wyremontowanie i wyposażenie pomieszczeń DDOM.
Po obejrzeniu pomieszczeń DDOM zaproszeni goście przeszli na salę konferencyjną gdzie wysłuchali wykładów:
• „Dorobek Pabianickiego Centrum Rehabilitacji”, (link do prezentacji PCR) - dr n. med. Marek Kiljański konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii dla województwa łódzkiego, kierownik PCR
• „Kilka słów o geriatrii’ - dr n. med. Maria Kołomecka, konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii dla województwa łódzkiego,
oraz obejrzeli pokaz terapeutyczny sesji dźwiękowej z użyciem m. in. mis tybetańskich, który zaprezentowała terapeutka zajęciowa DDOM pani Katarzyna Lewandowska
Na zakończenie wszyscy zaproszeni goście razem z pensjonariuszami DDOM zjedli wspólny posiłek.

Już wkrótce zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości:  galeria

 

Media o wydarzeniu:

http://lodz.tvp.pl/27137111/w-pabianicach-otwarto-dzienny-dom-opieki-medycznej

http://www.nowezyciepabianic.pl/wp/2016/09/30/dzienny-dom-opieki-medycznej-otwarty/

http://epainfo.pl/prezydent-otworzy-ddom-zdjecia/

O Dziennym Domu Opieki Medycznej można przeczytac tutaj.