Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

  • Pakiet onkologiczny

Pabianickie Centrum Medyczne pragnie poinformować, iż z dniem 1 września 2016 roku rozpoczną działalność gabinety stomatologiczne w szkołach. Otrzymaliśmy kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Staraliśmy się o niego od października ubiegłego roku.
Dwie nowo otwarte Poradnie Stomatologiczne mają swoje siedziby w:
• Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnymi im. T. Kościuszki w Pabianicach z siedzibą przy ul. 20 Stycznia 9/13
• Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Mokrej 28/34

stomatolog szkolny

W Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Mokrej gabinet będzie czynny pięć razy w tygodniu - trzy razy rano i dwa razy popołudniu. Będzie tutaj pracowało dwóch lekarzy stomatologów i jedna asystentka stomatologiczna.
W Gimnazjum nr 3 lekarz stomatolog będzie przyjmował trzy razy w tygodniu. Już wiadomo, że gabinet czynny będzie we wtorki od 13.00 do 18.00, a w środy i czwartki od 8.00 do 13.00. W gabinecie zatrudniony będzie jeden stomatolog i jedna asystentka stomatologiczna.
Szczegółowy harmonogram pracy gabinetów dostępny będzie na naszej stronie internetowej pod adresem: www.pcmnzoz.pl - w zakładce: Przychodnie/Przychodnia Stomatologiczna. Należy podkreślić, iż program opieki stomatologicznej to długofalowa inwestycja w zdrowie naszych dzieci.
Postawiliśmy przed sobą trudne zadanie - mianowicie zatrzymanie u pabianickich uczniów rozwoju próchnicy, którą coraz częściej lekarze stomatolodzy kwalifikują, jako chorobę wieku dziecięcego. Oba szkolne gabinety stomatologiczne obejmą swoją opieką wszystkie dzieci z miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Świadczenia udzielane będą nieodpłatnie. Jedynym warunkiem, jaki należy spełnić, by uczeń został objęty leczeniem jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Uzyskanie kontraktu na tak ważne zagadnienie, jakim jest opieka stomatologiczna nad uzębieniem młodego pokolenia, możliwe było dzięki ścisłej współpracy naszej jednostki z Urzędem Miejskim w Pabianicach oraz dyrekcjami szkół. Szkolne pomieszczenia wymagały gruntownego remontu. Udało się urządzić od podstaw dwa nowoczesne gabinety i ustawić w nich unity, autoklawy i narzędzia stomatologiczne. Wyposażenie zabezpieczyliśmy we własnym zakresie, natomiast pieniądze na materiały niezbędne do remontu pochodziły z Urzędu Miejskiego. Prace remontowe o wartości ponad 20.000 zł wykonali pracownicy PCM. Łączny koszt wydatkowanych środków przez miasto i naszą spółkę wyniósł około 40.000 zł.
Mamy nadzieję, że powrót stomatologów do szkół spotka się z przychylnością ze strony rodziców, uczniów i nauczycieli.
Pamiętajcie Państwo - opieka stomatologiczna w szkole może przynieść uczniom same korzyści pod względem ich zdrowia.