Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Aktualny informator prasowy PCM - informacje, wiadomości, ważne wydarzenia - zapraszamy do lektury.

PULS SZPITALA

e-Rejestracja - system zdalnego dostępu do danych pacjenta i umawiania wizyt w poradniach specjalistycznych. W celu skorzystania z systemu prosimy w następnym kroku zaakceptować połączenie jako zaufane.

Umów wizytę on-line.

e-Laboratorium - system zdalnego dostępu do wyników badań laboratoryjnych.

Sprawdź wyniki on-line.

  • Pakiet onkologiczny

"Zjesz obiad za 10 zł
Szpitalna kuchnia karmi dzień w dzień 400 osób. Klientów zaprasza też do bufetu ERKA, urządzonego w piwnicach szpitala. Codziennie podają świeżo ugotowane dania obiadowe. Są śniadania i desery....

- Mam świetnego kucharza z 25-letnim stażem. Do pomocy ma jeszcze jednego młodego kucharza – wyjaśnia szefowa. - Zespół liczy aż 32 osoby, ale gotujemy dla 400 osób - Mam świetnego kucharza z 25-letnim stażem. Do pomocy ma jeszcze jednego młodego kucharza – wyjaśnia szefowa. - Zespół liczy aż 32 osoby, ale gotujemy dla 400 osób - Mam świetnego kucharza z 25-letnim stażem. Do pomocy ma jeszcze jednego młodego kucharza – wyjaśnia szefowa. - Zespół liczy aż 32 osoby, ale gotujemy dla 400 osób

Żródło:www.zyciepabianic.pl

Od 1 września 2016r. w Pabianickim Centrum Medycznym działa Dzienny Dom Opieki Medycznej. Uruchomienie tej wyodrębnionej strukturalnie części naszego podmiotu leczniczego jest wynikiem rozstrzygnięcia ogłoszonego w 2015 roku przez Ministerstwo Zdrowia konkursu na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, czyli krótko rzecz ujmując konkursu na tworzenie miejsc, które mają pilotażowo wdrożyć i przetestować standardy dziennych domów opieki medycznej.

DDOM otwarcie

Autor: Przemysław Jach

W sobotę 17 września 2016r. po raz trzeci w naszym mieście odbędzie się Pabianicka Senioriada. W godzinach 11.00 - 16.00 na Starym Rynku czekamy na wszystkich chętnych przy naszym medycznym stoisku. Zainteresowani będą mogli wykonać pomiar poziomu glukozy we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, na miejscu będzie można również wykonać badnie EKG i skonsultować jego wynik z lekarzem internistą.

Senioriada 3

W lipcu w naszym szpitalu przyszło na świat na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym 65 dzieci.

Oddział Położniczy

Pabianickie Centrum Medyczne informuje, iż w roku 2016 będzie aktywnie uczestniczyć w czwartych Dniach Spirometrii  będących częścią wieloletniej kampanii "Healthy Lungs for Life".

Dni spirometrii

Prezes
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
ogłasza

przetarg nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń użytkowych w budynku Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.,

z przeznaczeniem na pracownię rezonansu magnetycznego.

Pabianickie Centrum Medyczne pragnie poinformować, iż z dniem 1 września 2016 roku rozpoczną działalność gabinety stomatologiczne w szkołach. Otrzymaliśmy kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Staraliśmy się o niego od października ubiegłego roku.
Dwie nowo otwarte Poradnie Stomatologiczne mają swoje siedziby w:
• Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnymi im. T. Kościuszki w Pabianicach z siedzibą przy ul. 20 Stycznia 9/13
• Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Mokrej 28/34

stomatolog szkolny

"Mowa jest istotną cechą człowieka. Dzięki temu, że mówimy, czytamy i piszemy, potrafimy zachować łączność z ludźmi i z kulturą, nawet w sytuacji izolacji fizycznej. Wszystko to możemy nagle stracić wskutek uszkodzenia mózgu spowodowanego udarem mózgu, urazami czaszki i mózgu, czy przebiegiem guza mózgu o różnym charakterze. Takie zaburzenia mowy i innych funkcji językowych nazywane są afazją. Ciało po pewnym czasie wraca do zdrowia, ale nie zawsze łatwo wraca się do dawnego życia. Nie potrafimy nawiązać kontaktu z naszymi bliskimi, którzy zostali odizolowani od świata ludzi na poziomie komunikowania słownego."

Wrócoć do świata słów.

Pabianickie Centrum Medyczne już po raz trzeci zabezpiecza pielgrzymów w drodze na Jasną Górę.

plakat548

"Możesz zrobić badanie, które wykryje nietolerancje pokarmowe. Nie trzeba nakłuwać skóry i czekać na reakcję. Teraz wystarczy pobrać krew i... już wiemy co nam szkodzi."

 foto: Misiek Kamil

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.

"Marcin Banachowski to spec od tego co jemy, czyli dietetyk i kucharz. Pomaga pozbyć się złej diety. Uczy czym i jak zastąpić smacznie żywność, która nam szkodzi."

Wiecej informacji znajdziecie Państwo tutaj.