Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Kierownik - dr n. med. Janusz Ścibór (specjalista radiolog)


Telefony:
42 22 53 830 - Rejestracja
42 22 53 831 - Kierownik/ Pokój lekarski
42 22 53 840 - Pracownia Tomografii Komputerowej
42 22 53 836 - Pracownia EKG
42 22 53 835 - Pracownia EEG
42 22 53 834 - Pracownia USG I
42 22 53 839 - Pracownia USG II

Zakład wykonuje:

 • całodobowo badania diagnostyczne (RTG, CT, USG) pacjentom z oddziałów szpitalnych, Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej POZ,
 • przeprowadza konsultacje dla potrzeb własnych i innych podmiotów działalności leczniczej,
 • badania diagnostyczne pacjentom ambulatoryjnym.

W dniu zgłoszenia wykonywane są następujące badania RTG:

 • wszystkie zlecone przez Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • zdjęcia klatki piersiowej
 • zdjęcia zatok
 • zdjęcia urazów
 • zdjecie punktowe zęba

Na pozostałe badania (kontrastowe RTG, USG, CT) terminy są ustalane w Rejestracji Zakładu.

Badania planowe dla pacjentów ambulatoryjnych są wykonywane od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 18.00.


Wyniki badań RTG i CT wydawane są w następnym dniu roboczym.

Pracownia RTG wykonuje badania tylko w zapisie cyfrowym. Pacjent otrzymuje zapis badania RTG / CT na płycie CD wraz z opisem badania w formie pisemnej.

Wyniki badań USG wydawane są na bieżąco.
RTG epa

Wyposażenie Zakładu:

 • Aparat USG Aloka Prosound 6
 • Aparat USG Aloka F 37
 • Aparat RTG Siemens Axiom Iconos RI00
 • Aparat RTG Siemens Multix Fusion Max
 • Aparat RTG CS 2100
 • Tomograf komputerowy GE Brightspeed 16

Wykonujemy badania USG:

 • narządów jamy brzusznej
 • USG dzieci
 • układu naczyniowego
 • układu moczowego
 • układu kostno – mięśniowego
 • małych narządów (tarczyca, ślinianki, jądra, sutki)
 • USG Doppler

Badania USG

 • echo serca
 • ginekologiczne

wykonywane są w odrębnych pracowniach specjalistycznych.

Od lipca 2019 roku wykonujemy badaniaTK w ramach kontraktu z NFZ.

 

rtg 

W Zakładzie wykonywane są badania na podstawie kontraktu z NFZ, umów z innymi podmiotami działalności leczniczej oraz badania komercyjne.

 

Przygotowanie do badań diagnostycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki: