Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Kierownik Zakładu - dr n. med. Grażyna Pasz - Walczak

Telefony:
42 22 53 811 - Sekretariat
42 22 53 810 - Kierownik
42 22 53 812 - Pracownia Histopatologiczna

 

W Zakładzie wykonywane są następujące badania:

  • histopatologiczna ocena materiałów pooperacyjnych,
  • histopatologiczna ocena wycinków,
  • ocena preparatów cytologii złuszczeniowej ginekologicznej i nieginekologicznej.

 

Zakład jest czynny w godzinach: 8.00 - 13.00.


Odbiór wyników odbywa się w terminie indywidulanie uzgodnionym z Pacjentem.
 
Zakład świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ, jak i dla osób prywatnych za pełną odpłatnością.
Zakład może oferować wykonywanie wszystkich ww. badań histopatologicznych i cytologicznych komercyjnie dla innych placówek medycznych.