Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej

Kierownik - mgr Dorota Poznańska (specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej)

Telefon:
42 22 53 846

Pracownia wykonuje następujące badania:

  • określanie grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh,
  • przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych,
  • próba serologicznej zgodności biorcy i dawcy przed przetoczeniem krwi,
  • badania kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego,
  • Bezpośredni Test Antyglobulinowy,
  • badania grup krwi dla celów trwałej ewidencji - wydawanie KREWKART.

 

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej uczestniczy w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej.Pracownia pracuje całodobowo.

 

Możemy ponadto zaoferować swoje usługi na zasadach komercyjnych innym placówkom medycznym.

 

Krewkarta