Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Kierownik - dr n. med. Danuta Domańska

Telefony:

Rejestracja - 42 22 53 818
Kierownik - 42 22 53 815

Laboratorium Centralne oferuje podstawowe oraz wysokospecjalistyczne badania m.in. w zakresie:

 • hematologii
 • biochemii
 • analityki ogólnej
 • diagnostyki układu krzepnięcia
 • diagnostyki infekcji
 • diagnostyki cukrzycy
 • diagnostyki chorób tarczycy
 • diagnostyki chorób nowotworowych
 • alergologii
 • mikrobiologii


NOWOŚĆ! -
Badania genetyczne: m.in. testy na ojcostwo, BRCA1, HPV

Punkty pobrań:

 • Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 68

UWAGA!
w czasie epidemii SARS-Cov2 punkt pobrań znajduje sie w Przychodni POZ wejście z balkonu od ulicy Jana Pawła II 68

 • Przychodnia Nr 3, ul. Nawrockiego 24a
Pobieranie i przyjmowanie materiału do badań od pacjentów ambulatoryjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 9.00
W godzinach 9.00 - 11.00 w Przychodni POZ przy ul. Jana Pawła II 68 wykonywane są badania komercyjne

 

Odbiór wyników od poniedziałku do piątku:

 • w dniu pobrania w godzinach 15.00 – 17.00
 • w pozostałe dni w godzinach 10.00 – 17.00

Po odbiór wyniku należy zgłosić się z dokumentem tożsamości.

 

Laboratorium nie podaje wyników badań telefonicznie.

Inne informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00 pod numerem telefonu 42 22 53 818.

Badania CITO wykonywane są w trybie pilnym jako ratunek życia

lub zdrowia pacjenta.


Wykonujemy badania komercyjne dla pacjentów

bez skierowania.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze medycznej i rzetelności wykonywanych analiz, współpracujemy z licznymi placówkami ochrony zdrowia.

Naszym zadaniem jest stałe podnoszenie poziomu obsługi Pacjenta i poszerzanie oferty badań. Oznacza to zarówno dostarczenie wysokiej jakości wyników na czas, jak i bardzo dobrą organizację. Z naszych doświadczeń wynika, że zwrócenie szczególnej uwagi na kompleksowość obsługi przekłada się na wysoką efektywność i skutkuje pełną satysfakcją Pacjenta.

badania lab

Nasze Laboratorium bierze udział w programach kontroli zewnątrzlaboratoryjnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym:

image1