Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Kierownik - dr n. med. Danuta Domańska

Telefony:

Rejestracja - 42 22 53 818
Kierownik - 42 22 53 815

Laboratorium Centralne oferuje podstawowe oraz wysokospecjalistyczne badania m.in. w zakresie:

 • hematologii
 • biochemii
 • analityki ogólnej
 • diagnostyki układu krzepnięcia
 • diagnostyki infekcji
 • diagnostyki cukrzycy
 • diagnostyki chorób tarczycy
 • diagnostyki chorób nowotworowych
 • alergologii
 • mikrobiologii


NOWOŚĆ! -
Badania genetyczne: m.in. testy na ojcostwo, BRCA1, HPV

Punkty pobrań:

 • Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 68

            UWAGA!
           w czasie epidemii SARS-Cov2 punkt pobrań znajduje sie w Przychodni POZ wejście z balkonu od ulicy Jana Pawła II 68

 • Przychodnia Nr 3, ul. Nawrockiego 24a  
  Uprzejmie informujemy, iż od dnia 17 stycznia 2022 roku w Przychodni nr 3 przy ul. Nawrockiego 24A   
  w Pabianicach nie bedzie przyjmowany i pobierany materiał do badań laboratoryjnych. 
  Materiał do badań laboratoryjnych pobierany będzie w Przychodni POZ Pabianickiego Centrum Medycznego
  Sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 68 w Pabianicach. 

Pobieranie i przyjmowanie materiału do badań od pacjentów ambulatoryjnych
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 9.00
 
Pobieranie i przyjmowanie materiału do badań komercyjncyh realizowane jest w Przychodnie POZ przy ul. Jana Pawła II 68
od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 - 09:00
 
         Odbiór wyników od poniedziałku do piątku:
 • w dniu pobrania w godzinach 15.00 – 17.00
 • w pozostałe dni w godzinach 10.00 – 17.00

Po odbiór wyniku należy zgłosić się z dokumentem tożsamości.

 

Laboratorium nie podaje wyników badań telefonicznie.

Inne informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00 pod numerem telefonu 42 22 53 818.

Badania CITO wykonywane są w trybie pilnym jako ratunek życia

lub zdrowia pacjenta.


Wykonujemy badania komercyjne dla pacjentów

bez skierowania.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze medycznej i rzetelności wykonywanych analiz, współpracujemy z licznymi placówkami ochrony zdrowia.

Naszym zadaniem jest stałe podnoszenie poziomu obsługi Pacjenta i poszerzanie oferty badań. Oznacza to zarówno dostarczenie wysokiej jakości wyników na czas, jak i bardzo dobrą organizację. Z naszych doświadczeń wynika, że zwrócenie szczególnej uwagi na kompleksowość obsługi przekłada się na wysoką efektywność i skutkuje pełną satysfakcją Pacjenta.

badania lab


Nasze Laboratorium bierze udział w programach kontroli zewnątrzlaboratoryjnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym:


laboratorium swiadectwo 2022