Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Przedmiotem postępowania jest usługa utrzymania czystości i kompleksowego sprzątania pomieszczeń Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

link do postępowania