Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Przedmiotem postępowania jest stała obsługa i ochrona Zamawiającego przed szkodnikami w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji obejmująca wszystkie obiekty, budynki i budowle znajdujące się w strukturze Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.

link do postępowania