Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

edukacja reklama

 Regulamin Szkoły Rodzenia

Edukacja przedporodowa to zajęcia edukacyjne, które prowadzi położna podstawowej opieki zdrowotnej. Dla kobiety ciężarnej są one bezpłatne, pod warunkiem, że kobieta złoży deklarację wyboru do położnej POZ (podstawowej opieki zdrowotnej).
Edukacja przedporodowa może być prowadzona w formie grupowej. Wtedy uczestniczy w niej kilka par przyszłych rodziców. Mogą to też być wizyty indywidualne w domu kobiety ciężarnej, w jej naturalnym środowisku. Podczas bezpośredniego kontaktu z położną można uzyskać praktyczną i aktualną wiedzę, ale też odpowiedzi na nurtujące pytania. Zajęcia przygotowujące do porodu i rodzicielstwa są w pełni finansowane przez NFZ.
Położna może je prowadzić już od 21. tygodnia ciąży z częstotliwością raz w tygodniu. Po 32. tygodniu ciąży aż do porodu – dwa razy w tygodniu.
Spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–18.00 (tak jak pracuje położna podstawowej opieki zdrowotnej).
O możliwości takich wizyt powinien kobietę ciężarną informować lekarz ginekolog położnik, który prowadzi jej ciążę (kierować do położnej POZ po 21. tygodniu trwania ciąży).
Każde ze spotkań w ramach edukacji przedporodowej ma swój temat. Tematyka zajęć jest bardzo obszerna. Składa się z bloków programowych: ciąża, poród, połóg, noworodek/niemowlę, ćwiczenia oddechowe, gimnastyczne.
Podczas prowadzenia zajęć położna korzysta z rożnych pomocy dydaktycznych, np.: laptopa (film edukacyjny), plansz, broszur, tablic. Podczas prowadzenia ćwiczeń gimnastycznych potrzebny będzie wygodny strój, a podczas pokazu kąpieli – fantom noworodka.
Położna POZ ma obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej przebiegu procesu kształcenia. Kobieta ciężarna musi podpisem potwierdzić swój w nim udział.
Dzięki wizytom w ramach edukacji przedporodowej ciężarna uzyskuje wiedzę, a dzięki niej pewność siebie. To one sprawiają, że narodziny są wspaniałym przeżyciem.

Serdecznie zapraszam do udziału w zajęciach
położna Bożena Pawłowska

 

 szk rodz

Siedziba Szkoły Rodzenia:

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.

ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice

 Budynek 1A, niski parter za Depozytem Ubrań Pacjentów