Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Kierownik - lek. Lechosław Dorożała (specjalista medycyny ratunkowej)

Pielęgniarka oddziałowa - Bożena Gajzler
Telefony:
42 22 53 619 Sekretariat
42 22 53 622 Kierownik

42 22 53  621 Pokój lekarski

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jednostką systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM).

Świadczenia realizowane w ramach Oddziału:
Udzielamy świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia, polegających na wstępnej diagnostyce, leczeniu w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych, jak również zapewniamy dalszą diagnostykę i leczenie w oddziałach szpitalnych o właściwym profilu, znajdujących się w strukturze Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.

Posiadamy 24-godzinny dostęp do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Diagnostyki Obrazowej z mozliwością wykonania RTG, USG
i TK oraz badań endoskopowych, w tym gastroskopii i kolonoskopii.
Jeśli zachodzi taka potrzeba, zapewniamy transport sanitarny pacjenta do najbliższego podmiotu leczniczego wykonującego świadczenia opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie.

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania.

Nie obowiązuje rejonizacja.

Pomoc udzielana jest niezaleznie od miejsca zamieszkania pacjenta i miejsca zdarzenia.

Ze świadczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego nie należy korzystać w celu:

  • recepty na stosowane przewlekle leki,
  • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, bez wskazań nagłego zagrożenia zdrowia i życia,
  • zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych
    z nagłym stanem zagrożenia życia lub zdrowia.

MEDIA O NAS:

sor