Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

 

indeks.png

Wykonanie robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu prac remontowych polegających na dostosowaniu istniejących pomieszczeń w celu realizacji projektu: „Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach”.

Link do postępowania