Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

 Ogłoszenie 09.10.2017                                   Otwórz         
 SIWZ Otwórz
 Załączniki

Zał. nr 1 do SIWZ

Zał. nr 2 do SIWZ

Zał. nr 3 do SIWZ

Zał. nr 4 do SIWZ

Zał. nr 5 do SIWZ

Prawidłowy zał. nr 6 do SIWZ

Zał. nr 7 do SIWZ

Zał. nr 8 do SIWZ

Zał. nr 4 do SIWZ po zmianie

Zal. nr 8 do SIWZ po zmianie

Informacja z otwarcia ofert 23.10.2017 Otwórz
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.11.2017 Otwórz