Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Poradnia Stomatologiczna Przychodnia nr 3, ul. Nawrockiego 24A

tel. 42 61 44 912

Rejestracja pacjentów odbywa się w godzinach pracy poradni.

Przyjmują:

lek.stom. Anna Szik

Godziny przyjęć:

poniedziałek           8.00        14.00
 wtorek  12.00  18.00
 środa*  8.00  14.00
 czwartek  8.00  14.00

 

lek.stom. Paweł Górzyński

Godziny przyjęć:

poniedziałek         12.00          18.00
wtorek 8.00  14.00
środa* 12.00  18.00
piątek 8.00  14.00

* godziny przyjęć aktualne do 31 lipca 2016r.

Dog