Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

nfz logo a kolor

Szkolna Poradnia Stomatologiczna - Gimnazjum nr 3, ul. 20 Stycznia 9/13

tel. 506 772 024

Rejestracja pacjentów odbywa się w godzinach pracy Poradni.

Poradnia świadczy usługi zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Podjęcie leczenia możliwe jest po wypełnieniu przez rodziców/ opiekunów prawnych zgody na leczenie - plik do pobrania

Przyjmuje:

lek. stom. Aleksandra Grądzka - Możyszek

Godziny przyjęć:

 wtorek 13:00 18:00
 środa 8:00 13:00
czwartek 8:00 13:00