Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

nfz logo a kolor

Kierownik Przychodni - lek. stom. Zdzisław Orman

tel. 42 22 53 879

 

Oferujemy najwyższej jakości metody leczenia, wykwalifikowany zespół  lekarzy specjalistów.

 

Przyjęcia w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie (konkurencyjne ceny)

 Od maja w ofercie znajdziecie Państwo nowe usługi - serdecznie zapraszamy.

stomatologiareklama

 

Rejestracja Przychodni Stomatologicznej (gabinet 112D)

tel.  42 22 53 883

poniedziałek   8.00   18.00
 wtorek   8.00  18.00
środa   8.00  18.00
 czwarteki   8.00  14.00
 piątek   8.00  18.00

UWAGA!

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE TELEFONICZNE LUB OSOBISTE POTWIERDZENIE WIZYTY.

Przyjmujemy w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie.

PESEL – TO KLUCZ DO WERYFIKACJI W SYSTEMIE NFZ
REJESTRACJA PACJENTÓW ODBYWA SIĘ PO PODANIU NUMERU PESEL, BĄDŹ OKAZANIU DOWODU TOŻSAMOŚCI

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA:

Informujemy, iż zgodnie z  ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością (po okazaniu aktualnego dokumentu uprawniającego do posiadania uprawnień) od 31 sierpnia 2017 r. posiadają następujące osoby:

  • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”,
  • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „ Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci,
  • kobiety w ciąży,
  • świadczeniobiorcy do 18 roku życia , u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,
  • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych


Osób tych nie wpisuje się na listę oczekujących.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących , o której mowa w art. 20 ust. 2 ww. ustawy.

Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.