Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Pracownia Psychologiczna
(gabinet  120D)

tel. 42 22 53 528
Badania psychologiczne dla kierowców oraz osób wymagających określonej sprawności psychomotorycznej

Rejestracja odbywa się telefonicznie w godzinach pracy Poradni Medycyny Pracy pod numerem telefonu:

Poradnia Medycyny Pracy: 506 770 382

Wizyty umawiane są indywidualnie

Przyjmuje:

mgr Marta Sośnierz (nr ewid. E-123)

mgr Marta Odyniec (nr dyplomu - E-23/1608)

prac psychS