Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Pracownia Psychologiczna
(niski parter gabinet 002 B)
Badania psychologiczne dla kierowców oraz osób wymagających określonej sprawności psychomotorycznej

Rejestracja odbywa się telefonicznie w godzinach pracy Poradni Medycyny Pracy pod numerami telefonów:

Psycholog: 516 313 920

Poradnia Medycyny Pracy: 506 770 382

Przyjmuje:

mgr Marta Skrzyńska (nr ewid. 123)

prac psychS

Dog