Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci

gabinet (122 D i 125 D )
tel: 42 22 53 858

Zapisy do Poradni Okulistycznej dla Dzieci odbywają się w Rejestracji Ogólnej osobiście i pod numerami telefonu: 42 22 53 855

Przyjmują:
lek. med. Monika Kopka – Fryzeł (specjalista okulista)
lek. med. Grażyna Skupińska (specjalista okulista)

Godziny przyjęć:

poniedziałek       13.00      20.00
wtorek 14.30 20.00
środa 8.00 13.30
czwartek 8.00 15.00

  IN  INFORMACJA DLA PACJENTA                             

W  celu uzyskania świadczenia zdrowotnego osoba niepełnoletnia zgłasza się na wizytę z rodzicem lub opiekunem faktycznym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. 2012R nr 159 z późn. zm.)

Przed wejściem do gabinetu okulistycznego prosimy o usunięcie makijażu!

INFORMACJA DLA PACJENTA

Na pierwszą wizytę u lekarza specjalisty należy dostarczyć:

  • karty informacyjne z pobytów w szpitalu oraz wyniki ostatnich badań diagnostycznych*
  • listę aktualnie przyjmowanych leków

Do wypisania zwolnienia lekarskiego potrzebne są:

  • NIP pracodawcy
  • PESEL osoby otrzymujacej zwolnienie lekarskie

*OBOWIĄZKI PACJENTA

Pacjenci, którzy otrzymali skierowanie na badania diagnostyczne od specjalisty proszeni są o przynoszenie do poradni oryginałów wyników badań (kopie można wykonać w rejestracji ogólnej za odpłatnością)

Opublikowano 4 marca 2016r.

 

Dog