Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

nfz logo a kolor

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

(gabinet 126 D)

tel. 42 22 53 868

Zapisy do Poradni Ginekologiczno - Położniczej odbywają się w rejestracji znajdującej się przy poradni w godzinach: 

poniedziałek  8.00 - 18.00 
wtorek            9.00 - 15.30
środa              8.00 - 14.00
czwartek        8.00 - 14.00
piątek             8.00 - 14.00

Zapisy na USG ginekologiczne odbywają się w sekretariacie Oddziału Ginekologiczno - Położniczego w godzinach 8.00 - 15.00 osobiście lub telefonicznie 42 22 53 661.

 

W Poradni Ginekologiczno - Położniczej przyjmują:

lek. Andrzej Kwiatkowski (specjalista ginekolog-położnik)

lek. Jadwiga Sobotkowska (specjalista ginekolog-położnik)

lek. Elżbieta Rybak - Sawuła (specjalista ginekolog-położnik)

dr n. med. Włodzimierz Klimczak (specjalista ginekolog-położnik)

lek. med. Dorota Jakubowska (specjalista ginekolog-położnik) 

lek. Karolina Wiśniewska (specjalista ginekolog-położnik) 

lek. Marta Ancuta (specjalista ginekolog-położnik) 

lek. Marcin Kaczmarek (specjalista ginekolog-położnik)

 

Godziny przyjęć:                      

poniedziałek  8.00 - 10.00

                     15:30 - 18:00

wtorek        13:00  - 15.30

środa             8.00 - 12:00 

                     12.00 - 13.00 (konsultacje poszpitalne)

                     15.30 - 17.00 (USG ginekologiczne)

czwartek     11:00 - 15:00

piątek            8.30 - 12.00        

                     12.00 - 14.30

                     15.30 - 17.00 (USG ginekologiczne)

 


INFORMACJA DLA PACJENTA

Ogłoszenie !

W godzinach pracy poradni realizowane jest świadczenie -  badanie KTG, poza godzinami pracy lekarza badanie to realizowane jest  komercyjne - informacji udziela położna.

Z dniem 1 stycznia 2012r weszły w życie przepisy rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.09.2012r w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniające do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką ( Dz. U. Z 2010rnr 183, poz. 1234)
W związku z tym od 1 stycznia 2012r prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, uzależnione jest od przedstawienia przez osobę ubiegającą się,zaświadczenia że matka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach
95-200 Pabianice ul. Gdańska 7
tel. 42 226 82 62
fax: 42 226 82 68

Na pierwszą wizytę u lekarza specjalisty należy dostarczyć:

  • karty informacyjne z pobytów w szpitalu oraz wyniki ostatnich badań diagnostycznych*
  • listę aktualnie przyjmowanych leków

Przed wejściem do gabinetu ginekologicznego, zanim rozpocznie się badanie:

  • prosimy o przypomnienie sobie i podanie lekarzowi daty ostatniej miesiączki
  • prosimy o skorzystanie z toalety, celem mikcji

Wyniki badań cytologicznych Pacjentki odbierają osobiście w godzinach przyjęć lekarza prowadzącego.

Do wypisania zwolnienia lekarskiego potrzebne są:

  • NIP pracodawcy
  • PESEL osoby otrzymującej zwolnienie lekarskie

*OBOWIĄZKI PACJENTA

Pacjenci, którzy otrzymali skierowanie na badania diagnostyczne od specjalisty proszeni są o przynoszenie do poradni oryginałów wyników badań (kopie można wykonać w rejestracji ogólnej za odpłatnością)

Zaktualizowano dnia 06 pażdziernika 2021 roku