Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
(gabinet 116 D)
tel: 42 22 53 882

Zapisy do poradni odbywają się w rejestracji znajdującej się przy poradni i w godzinach pracy poradni.

Przyjmują:
dr n. med. Dorota Kardas – Sobantka (specjalista pediatra, specjalista alergolog)
dr n. med. Krzysztof Langer (specjalista alergolog)
Godziny przyjęć:

poniedziałek      14.00       18.00 
środa 10.00       14.00 (immunoterapia)
piątek 8.30       13.00

INFORMACJA DLA PACJENTA

W celu uzyskania świadczenia zdrowotnego osoba niepełnoletnia zgłasza się na wizytę z rodzicem lub opiekunem faktycznym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. 2012R nr 159 z późn. zm.)

Na pierwszą wizytę u lekarza specjalisty należy dostarczyć:

  • dwa zeszyty 16-kartkowe ( w jednym należy opisać swoje spostrzeżenia dotyczące: objawów alergii u dziecka, chorób przebytych oraz ich leczenia od urodzenia przez okres niemowlęcy do czasu wizyty)
  • odstawienie leków p/histaminowych na 14 - 21 dni przed wizytą (jeżeli tak zdecyduje lekarz)
  • karty informacyjne z pobytów w szpitalu oraz wyniki ostatnich badań diagnostycznych*
  • listę aktualnie przyjmowanych leków

Do wypisania zwolnienia lekarskiego potrzebne są:

  • NIP pracodawcy
  • PESEL osoby utrzymującej zwolnienie lekarskie

*OBOWIĄZKI PACJENTA

Pacjenci, którzy otrzymali skierowanie na badania diagnostyczne od specjalisty proszeni są o przynoszenie do poradni oryginałów wyników badań (kopie można wykonać w rejestracji ogólnej za odpłatnością)

Dog