Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

baner nerki

 "Realizacja działań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania Przewlekłej Choroby Nerek przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o."

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, iż nasza placówka przystąpiła do realizacji projektu pt. "Realizacja działań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. zo.o.",

Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 31.12.2018 r. (16 miesięcy)

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie

Numer projektu: RPLD.10.03.02-10-0003/16

Całkowita wartość projektu: 278 273, 49 zł

Kwota dofinansowania: 253 228,87 zł

O projekcie:

1. Celem głównym projektu jest ograniczenie progresji Przewlekłej Choroby Nerek wśród wszystkich uczestników projektu poprzez wczesne wykrycie choroby, objęcie działaniami edukacyjnymi oraz skierowanie do dalszej obserwacji lub diagnostyki i leczenia w ramach NFZ osoby z wykrytą PChN w okresie 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r.

2. Główny rezultat projektu to objęcie badaniem 850 osób, które dzięki interwencji EFS będą mogły zgłosić się na badania profilaktyczne.

plakat nerki

3. Grupa docelowa:
Program skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe wymogi:
• są mieszkańcami województwa łódzkiego
• są w wieku aktywności zawodowej z przedziału 50-65 lat,
• nie miały rozpoznanej dotychczas przewlekłej choroby nerek
• występuje u nich przynajmniej jeden z poniższych czynników ryzyka:
   - cukrzyca,
   - nadciśnienie tętnicze,
   - przebyta ostra niewydolność nerek,
   - ekspozycja na leki związane z gwałtownym pogorszeniem funkcji nerek,
   - choroby układu sercowo-naczyniowego,
   - zaburzenia strukturalne układu moczowego z nawracającą kamicą nerkową lub przerostem gruczołu krokowego,
   - choroby układowe, które mogą wpływać na funkcje nerek (np. toczeń rumieniowy układowy),
   - schyłkowa niewydolność nerek lub choroby nerek o podłożu genetycznym w rodzinie,
   - otyłość z BMI > 35 kg/m2

W projekcie nie będą mogły wziąć udziału osoby, które w ciągu ostatnich 12 m-cy miały wykonywane w ramach NFZ, budżetu państwa lub środków samorządowych badań diagnostycznych przewidzianych w Programie (tj. badania stężenia kreatyniny z oszacowaniem eGFR, ogólnego badania moczu i badania albuminurii).
Wsparcie w ramach projektu skierowane będzie bezpośrednio do 850 osób (480 K/ 370 M), które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym 255 osób (144 K/ 111M) zamieszkujących na terenie obszarów wiejskich oraz miejscowości poniżej 20 0000 mieszkańców na obszarach słabo zaludnionych,

4. Planowane interwencje
Etap badań przesiewowych
Osoby spełniające kryteria włączenia do Programu określone powyżej, będą miały wykonane następujące świadczenia zdrowotne:
- konsultacje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, w zależności od wyników badań diagnostycznych pacjent będzie miał od 2 do maksymalnie 5 konsultacji lekarskich;
- badania diagnostyczne krwi (pomiar stężenia kreatyniny w surowicy krwi z oszacowaniem eGFR wg wzoru MDRD) oraz moczu (ogólne badanie moczu z oceną białkomoczu) oraz osadu moczu, a u osób z wykrytym białkomoczem ocena albuminurii (oznaczenie stężenia albuminy i kreatyniny w próbce moczu – wskaźnik ACR);
- USG układu moczowego (wg wskazań)
- dodatkowe badania diagnostyczne krwi, tj. morfologia, elektrolity (Na, K), CRP, cholesterol, triglicerydy, glukoza, a u osób z cukrzycą wartość hemoglobiny glikowanej (wg wskazań)
- konsultacja nefrologiczna – w przypadku nieprawidłowych wyników badań pacjent zostanie skierowany na konsultację do lekarza nefrologa

Warsztaty edukacyjne – osoby z wykrytą PChN, otrzymają zaproszenie do udziału w warsztatach edukacyjnych od lekarza nefrologa. Warsztaty obejmują cykl 3 dwugodzinnych spotkań grupowych. Ponadto przewidziano 3 indywidualne konsultacje z dietetykiem.

5. Harmonogram realizacji projektu

Termin realizacji projektu

1września 2017 – 31 grudzień 2018

Miejsca wykonywania badań:

KONSULTACJE LEKARZA POZ:
Przychodnia nr 1, 95-200 Pabianice, ul. Wileńska 61 (czynne pon-pt od 7:00 do 18:00)
Przychodnia nr 3, 95-200 Pabianice, ul. Nawrockiego 24a (czynne pon-pt od 7:00 do :18:00)
KONSULTACJE LEKARZA NEFROLOGA
Poradnia Nefrologiczna przy Przychodni Specjalistycznej, gabinet 120D, 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68 (konsultacje po wcześniej uzgodnionym telefonicznie terminie)
BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Laboratorium Diagnostyczne, 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68 (punkty pobrań czynne pon-pt w godzinach 7:00-9:00)
Zakład Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki, 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68 (czynne pon-pt od 8:00 do 18:00)
WARSZTATY
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. zo.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

NERKI NIE BOLĄ, NIE CZEKAJ AŻ BĘDZIE ZA PÓŹNO!

Zadzwoń i umów się na BEZPŁATNE BADANIE do wybranej przychodni już teraz!
Przychodnia POZ nr 1, tel.:  698 904 165

Przychodnia POZ nr 3, tel. 506 771 418

Biuro projektu

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68; tel. 42 22 53 540

Koordynator projektu

Renata Andziak, tel.  42 22 53 540, 662 098 343 godziny pracy: pon-pt 07:00 – 15:00

6. Dokumenty do  pobrania

1. Formularz zgłoszeniowy Pdflogogt 
 2.  Oświadczenie Uczestnika Projektu  Pdflogogt
 3.  Oświadczenie Uczestnika Programu  Pdflogogt
4 Regulamin rekrutacji do projektu Pdflogogt