Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

ciag feprreg rrp lodz ueefs

„Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia nowotworu jelita grubego realizowany przez Pabianickie Centrum Medyczne”

OGŁOSZENIE: w zakładce PRACA zamieszone zostały zapytania ofertowe wraz z załącznikami dotyczące naboru pracowników do projektu

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Okres realizacji: 01.09.2018 r. - 30.09.2021 r.
Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie
Numer projektu: RPLD.10.03.03-10-0003/18

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu1 906 464,00 zł

Wkład funduszy Europejskich

Kwota dofinansowania  - 1 734 654,00 zł

Celem szczegółowym RPO WŁ jest "Wdrożenie programów zdrowotnych mających wpływ na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym szczególnie osób powyżej 50 roku życia."

Celem głównym projektu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworu jelita grubego wśród mieszkańców województwa łódzkiego.

O projekcie:

Badaniami przesiewowymi w kierunku wykrywania nowotworu jelita grubego zostanie objętych 2000 osób (900K/1100M) u których nie występują objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego oraz nie miały wykonywanej kolonoskopii w ostatnich 10 latach (poza pacjentami
z HNPCC), które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

  • wszystkie osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia(rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • osoby w wieku 25-49 lat z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością(HNPCC).W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinni mieć powtarzane kolonoskopie, co 2-3 lata, chyba że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.

Skrócony opis:

Celem głównym projektu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworu jelita grubego wśród mieszkańców województwa łódzkiego i tym samym obniżenie umieralności na nowotwory złośliwe jelita grubego poprzez realizację 2000 badań kolonoskopowych dla 2000 (900K/1100M) mieszkańców województwa łódzkiego.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie odsetka wykrywalności przypadków zachorowań na raka wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania (A i B wg Duke''a),
  • zwiększenie odsetka 5-letnich przeżyć,
  • obniżenie umieralności na raka jelita grubego,
  • obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wczesnych, a niezaawansowanych i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych - polipów).

Planowane efekty:

Zwiększenie świadomości mieszkańców regionu w zakresie występowania wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego. Dzięki czemu możliwe będzie utrzymanie oraz wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. łódzkiego, zwłaszcza tych po 50 roku życia.

kolonoskopia projekt plakat na stron

Harmonogram projektu:

Realizacja zadania nr 1

Kwalifikacja do programu i badania kolonoskopowe wraz ze znieczuleniem

Etap 1 - Rekrutacja uczestników i przygotowanie dokumentacji projektowej

  • Przygotowanie dokumentacji projektowej

          Wrzesień -  październik 2018 r.

  • Rekrutacja uczestników

          od września 2018 do czerwca 2020

Etap 2 - Badania przesiewowe raka jelita grubego

Od listopada 2018 do listopada 2020

Dokumenty do pobrania

Regulamin rekrutacji do programu   adobe pdf logo
 Załącznik nr 1  adobe pdf logo
 Załącznik nr 2  adobe pdf logo
 Załącznik nr 3  adobe pdf logo
 Załącznik nr 4  adobe pdf logo
 Załącznik nr 5  adobe pdf logo
 Załącznik nr 6  adobe pdf logo
 Załącznik nr 7  adobe pdf logo
Załącznik nr 8 adobe pdf logo

 

Realizacja projektu:

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68; Pabianickie Centrum Gastroenterologii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej; budynek 1A II piętro, Pracownia Endoskopii - tel. 42 22 53 838; 42 22 53 837

Biuro Projektu:

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, budynek 1 D niski Parter (korytarz za Bufetem i biblioteką) - tel. 42 22 53 540

Harmonogram projektu

„Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia nowotworu jelita grubego realizowany przez Pabianickie Centrum Medyczne”

Pabianickie Centrum Gastroenterologii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej; Pracownia Endoskopii przy ul. Jana Pawła II 68; (II piętro)

tel. 42 22 53 838/837

BADANIA KOLONOSKOPOWE

03.06.2019r.

 14.00-18.00

08.06.2019r.

 7.30-14.30

10.06.2019r.

 14.00-18.00

15.06.2019r.

 7.30-14.30

17.06.2019r.

 14.00-18.00

24.06.2019r.

 14.00-18.00

29.06.2019r.

 7.30-14.30

01.07.2019r.

 14.00-18.00

06.07.2019r.

 7.30-14.30

08.07.2019r.

 14.00-18.00

13.07.2019r.

 7.30-14.30

15.07.2019r.

 14.00-18.00

20.07.2019r.

 7.30-14.30

22.07.2019r.

 14.00-18.00

27.07.2019r.

 7.30-14.30

29.07.2019.

 14.00-18.00

03.08.2019r.

 7.30-14.30

05.08.2019r.

 14.00-18.00

10.08.2019r.

 7.30-14.30

12.08.2019r.

 14.00-18.00

26.08.2019r.

 14.00-18.00

31.08.2019r.

 7.30-14.30

 

Wykonywanie badań bez znieczulenia codziennie 8.00-9.00.