Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

oglosz zam 1

oglosz zam 2 

Ogłoszenie zamieszczono w dniu 24 stycznia 2023 roku 


praca ginekolog

Ogłoszenie dodano w dniu 15 grudnia 2022 roku 


pracownik dz projektow

Ogłoszenie zamieszczono w dniu 22 listopada 2022 roku 


Magazynier Pomoc Apteczna

Ogłoszenie zamieszczono w dniu 18 października 2022 roku 


 neurolog 12 10

Ogłoszenie zamieszczono w dniu 12 października 2022 roku 


Referent ds. Jakości strona

Ogłoszenie zamieszczono w dniu 10 października 2022 roku 


ogl lek med rodz internista pediatra

Ogłoszenie zamieszczono w dniu 28 września 2022 roku 


ogloszenie ksiegowa

Ogłoszenie zamieszczono w dniu 29 sierpnia 2022 roku 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68,

ogłosza konkurs na stanowisko:

KIEROWNIK APTEKI SZPITALNEJ 

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert - PDF 

Regulamin konkursu - PDF 

Załącznik nr 2 - PDF

Załącznik nr 3 - PDF

Załącznik nr 4 - PDF

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT - PDF

 

 

Ogłoszenie zamieszczono w dniu 06 czerwca 2022 roku 


 

ogl lek med rodz internista pediatra

 Ogłoszenie zamieszczono w dniu 31 marca 2022 roku


ogl lek neurolog lek internista

Ogłoszenie zamieszczono w dniu 14 stycznia 2022 roku


diagnosta lab

Ogłoszenie zamieszczono w dniu 24 listopada 2021 roku 


Pomoc Kuchenna

Ogłoszenie zamieszczono dnia 12 listopada 2021 roku 


ogloszenie referent DZ ORG

Ogłoszenie zamieszczono dnia 07 października 2021 roku 

 


 ogloszenie ksiegowa 09 2021

 Ogłoszenie zamieszczono dnia 08 września 2021 roku

 

Księgowa

Ogloszenie zamieszczono dnia 17 maja 2021 roku


Lekarz neurolog

Ogłoszenie zamieszczono dnia 17 maja 2021 roku


Pracownik Płac

Ogłoszenie zamieszczono dnia 17 maja 2021 roku


Ogłoszenie księgowa 09.04.2021

Ogloszenie zamieszczono dnia 09 kwietnia 2021 roku


Pielgniarki

 


Ogłoszenie podmiotu leczniczego

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Jana Pawła II 68 (zwana dalej Udzielający zamówienie), działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

roku o działalności leczniczej, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

usług lekarskich w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu, w tym projektem umów o udzielenie zamówienia oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia 03 marca 2021 roku u Kierownika Działu Świadczeń Medycznych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. przy ul. Jana Pawła II 68; pod nr tel. 42 22 53 540, w godzinach 08:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej http://www.pcmnzoz.pl">www.pcmnzoz.pl w zakładce „Konkursy”.

Oferta konkursowa winna zostać złożona w Kancelarii Zarządu Udzielającego zamówienie, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych – usługi lekarskie w ZDOiE PCM Sp. z o.o.”,w terminie do dnia 16 marca 2021 roku (godzina 9.30), na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pabianickim Centrum Medycznym sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, ogłoszonego w dniu 03 marca 2021 roku, zgodnie z warunkami konkursu określonymi w przedmiotowym Regulaminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2021 roku o godzinie 10:00 w Dziale Świadczeń Medycznych Udzielającego zamówienie. Otwarcie i rozpatrzenie formalne złożonych ofert dokonane zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Prezesa Zarządu.

1. Ogłoszenie o konkursie - PDF

2. Regulamin Przeprowadzania KOnkursu Ofert - PDF

3. Załacznik nr 1 do RPKO - PDF

4. Załacznik nr 2 kontrakt - PDF

5. Załacznik nr 2 zlecenie - PDF

Ogloszłoszenie zamieszczono dnia 04 marca 2021 r.


ogoszenie PRACA zdrowie psych dzieci

Ogłoszenie zamieszczono dnia 01.03.2021 r.


20210224090429878 0001                                   

Ogłoszenie zamieszczono dnia 24 lutego 2021 r.


ogoszenie PRACA psycholog 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 23 lutego 2021 r.


Ogoszenie kucharz

Ogłoszenie zamieszczono dnia 18 lutego 2021 r.


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

 

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr RPLD.09.02.01-10-E018/18
pn. „Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim
poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach"

 

Zapytanie ofertowe nr 9 + załączniki - pdf

Ogloszenie zamieszczono dnia 11 lutego 2021 r.


 
 

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

 

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr 
RPLD.09.02.01-10-E018/18
pn. „
Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim
poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach"

 

Zapytanie ofertowe nr 6 (3) + załączniki - pdf

Zapytanie ofertowe nr 8 (2) + załączniki - pdf

Ogłoszenie zamieszczono dnia 04 lutego 2021r.

 

Ksiegowa Glowna

Ogłoszenie zamieszczono 3 lutego 2021 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr RPLD.10.03.03-10-0003/20

pn.
"Bezpłatna kolonoskopia w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.”

1. Zapytanie ofertowe nr 1 + załączniki - PDF

1A. Zmiana terminu składania ofert - PDF

2.Zapytanie ofertowe nr 2 + załączniki - PDF

2A. Zmiana terminu składania ofert - PDF

3. Zapytanie ofertowe nr 3 + załączniki - PDF

3A. Zmiana terminu składania ofert - PDF

4. Zapytanie ofertowe nr 4  + załączniki - PDF

4A. Zmiana terminu składania ofert - PDF

Dodano 20 stycznia 2021 roku

5 Zapytanie ofertowe nr 5 + załączniki - PDF

5A. Zmiana terminu składania ofert - PDF

Dodano 22 stycznia 2021 roku

Przedłużenie terminu składania ofert opublikowano 1 lutego 2021 r.


 

praca specjalici 2021pielgniarki PCR

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ogłasza  nabór  kadry do obsługi projektu nr RPLD.10.03.01-10-0007/18 pn. „Załóż dres-ucisz stres – program edukacyjno-rehabilitacyjny realizowany przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

Zapytanie ofertowe nr 1 + załączniki - PDF

Zapytanie ofertowe nr 2 + załączniki - PDF

18 stycznia 2021 roku

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr 
RPLD.09.02.01-10-E018/18
pn. „
Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim
poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach"

Zapytanie ofertowe nr 7 (2) + załączniki - PDF

18 stycznia 2021 roku

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadza nabór kadry
w ramach projektu pn.  "
Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego"
nr 
RPLD.09.02.01-10-F004/18 - USŁUGI PSYCHOLOGICZNE 

Zapytanie ofertowe nr 5(3)+ załączniki - PDF

18 stycznia 2021 roku

 

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

 Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadza nabór kadry
w ramach projektu pn.  "
Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego"
nr
RPLD.09.02.01-10-F004/18 - USŁUGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

1. Zapytanie ofertowe - PDF

2. Załączniki do ogłoszenia - PDF

Dodano 28 grudnia 2020 roku


 

kardiolog pulmonolog

ortodonta

Ogłoszenie dodano 21 września 2020 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr 
RPLD.09.02.01-10-E018/18
pn. „
Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim
poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach"

 

Zapytanie ofertowe nr 7 (1)/DDOM II/2020 - PDF

Informacja zamieszczona 18 września 2020 r.


Ksiegowa 2


 

 pielgniarki

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

 

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry w ramach projektu nr RPLD.10.03.03-10-B003/19  pn. „Gdy wynik z cytologii masz to o siebie i rodzinę dbasz"

Zapytanie ofertowe - BSE - PDF

Rozeznanie rynku - artykuł - PDF

Rozeznanie rynku - opieka - PDF

Ogłoszenie zamieszczono 20 sierpnia 2020 roku

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

 

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr 
RPLD.09.02.01-10-D002/18
pn. „
Ja słyszę i mówię – realizacja Programu badań przesiewowych słuchu i mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020 przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o."

Zapytanie ofertowe nr 1 - lekarz - PDF

Przedłużenie terminu - PDF

Zapytanie ofertowe nr 2 - logopeda - PDF

Przedłużenie terminu - PDF

Zapytanie ofertowe nr 3 - protetyk słuchu - PDF

Przedłużenie terminu - PDF

Zapytanie ofertowe nr 4 - psycholog - PDF

Przedłużenie terminu - PDF

Ogłoszenie zamieszczono 10 sierpnia 2020 roku

Informacja o przedłużeniu terminu dodana 19 sierpnia 2020 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

 

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr 
RPLD.09.02.01-10-E018/18
pn. „
Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim
poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach"

1. Rozeznanie rynku - fizjoterapeuta - 2  DDOM - PDF

Przedłużenie terminu - PDF

Ogłoszenie dodano 5 sierpnia  2020 roku

Informacja o przedłużeniu terminu dodana 19 sierpnia 2020 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr 
RPLD.09.02.01-10-E018/18
pn. „
Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim
poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach"

1. Rozeznanie rynku - kierowca DDOM - PDF

Ogłoszenie dodano 4 sierpnia  2020 roku


 


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr 
RPLD.09.02.01-10-E018/18
pn. „
Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim
poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach"

1. Zapytanie ofertowe - terapeuta zajęciowy - PDF

Ogłoszenie dodano 24 lipca 2020 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

 Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr RPLD.10.03.03-10-B003/19
pn. „Gdy wynik z cytologii masz to o siebie i rodzinę dbasz"

1. Rozeznanie rynku - usługa polegająca na napisaniu artykułu zawierającego aspekty naukowe i środowiskowe - PDF

2. Rozeznanie rynku - usługa polegająca na sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną - PDF

3. Rozeznanie rynku - usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla personelu medycznego - PDF

4. Zapytanie ofertowe  - usługa polegająca na bezpośrednich spotkaniach edukacyjnych z pacjentem - PDF

Ogłoszenie dodano 23 lipca 2020 roku

1. Rozeznanie rynku - usługa polegająca na napisaniu artykułu zawierającego aspekty naukowe i środowiskowe - przedłuzenie terminu PDF

2. Rozeznanie rynku - usługa polegająca na sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną - przedłuzenie terminu PDF

3. Rozeznanie rynku - usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla personelu medycznego - przedłuzenie terminu PDF

4. Zapytanie ofertowe  - usługa polegająca na bezpośrednich spotkaniach edukacyjnych z pacjentem - przedłuzenie terminu PDF

Ogłoszenie dodano 3 sierpnia 2020 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne przeprowadza  nabór kadry
w ramach projektu nr
RPLD.09.02.01-10-E018/18
pn. „
Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim
poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach”

Zapytanie ofertowe - PDF

ogłoszenie dodano 21 lipca 2020 roku


spec 2

 

Ogłoszenie dodane 20 lipca 2020 roku


praca epidemiolog

dodano 10 lipca 2020 roku


106270238 2786328194804555 3063394038362687460 n

dodano 30 czerwca 2020 roku


 

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadza nabór kadry w ramach projektu pn.  "Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego" nr RPLD.09.02.01-10-F004/18

Rozeznanie rynku nr 1/ usługi społeczne/2020 - wybór opiekuna społecznego


piel endos

Ogłoszenie dodano 6 maja 2020 roku


neurolog dzieciecy nowe

 lekarz systemu

ogłoszenia dodano 6 maja 2020 roku


referent1

pcp praca

 96143213 241438173769435 2638861244198551552 n

ogłoszenie dodano 7 kwietnia 2020 roku

farmaceutaogłoszenie dodano 11 marca 2020 roku


 

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadza nabór kadry w ramach projektu pn.  "Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach" nr RPLD.09.02.01-10-E018/18

 

Zapytanie ofertowe - terapeuta zajęciowy  adobe pdf logo
Załączniki do zapytania ofertowego adobe pdf logo

 

Ogłoszenie dodano 19 luty 2020 r.


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza w dniu 22 stycznia 2020 roku nabór uzupełniający kadry do obsługi projektu  RPLD.09.02.01-10-D002/18 pn. „Ja słyszę i mówię – realizacja Programu badań przesiewowych słuchu i mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020 przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

 

Zapytanie ofertowe - logopeda  adobe pdf logo
Załączniki do zapytania ofertowego adobe pdf logo

Ogłoszenie dodano 22 stycznia 2020 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

 Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadza uzupełniakjacy  nabór kadry w ramach projektu pn.  "Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego" nr RPLD.09.02.01-10-F004/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

zapytanie ofertowe nr 2 - asystent osoby z niepełnosprawnościami  adobe pdf logo
 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2  adobe pdf logo

Ogłoszenie dodano 17 stycznia 2020 roku

sanitariusz 1

specjalici 1

pielgniarka ortopedia

96143213 241438173769435 2638861244198551552 n

ogłoszenie dodano 24 lutego 2020 roku

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza w dniu 13 grudnia 2019 roku nabór uzupełniający kadry do obsługi projektu nr RPLD.10.03.01-10-0007/18 pn. „Załóż dres-ucisz stres – program edukacyjno-rehabilitacyjny realizowany przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

zapytanie ofertowe nr 1uzup.2/psycholog/psychiatra    adobe pdf logo
 załączniki  adobe pdf logo
zapytanie ofertowe nr 2uzup.2/psycholog/psychiatra  adobe pdf logo
 załączniki  adobe pdf logo

Ogłoszenie dodane 13 grudnia 2019 roku


 

radiolog 1

Ogłoszenie dodano 12 grudnia 2019 roku

zol nowy

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadza nabór kadry w ramach projektu pn.  "Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego" nr RPLD.09.02.01-10-F004/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe uzupełniające nr 1 do zapytania nr 5 - psycholog  adobe pdf logo
 Załączniki do zapytania ofertowego  adobe pdf logo

ogłoszenie dodano 21 listopada 2019 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadza nabór kadry w ramach projektu pn.  "Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego" nr RPLD.09.02.01-10-F004/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe nr 3 - fizjoterapeuta  adobe pdf logo 
 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3

 adobe pdf logo

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadza nabór kadry w ramach projektu pn.  "Rozwój usług społecznych dla mieszkańców powiatu pabianickiego" nr RPLD.09.02.01-10-F004/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe nr 2 - asystent osoby z niepełnosprawnościami adobe pdf logo 
 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2  adobe pdf logo

ogłoszenie dodano 12 listopada 2019 roku


 

stomatolog higienistka

 


 

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza w dniu 18 października 2019 roku nabór  uzupełniajacy kadry do obsługi projektu nr RPLD.10.03.01-10-0007/18 pn. „Załóż dres-ucisz stres – program edukacyjno-rehabilitacyjny realizowany przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

zapytanie ofertowe 1/uzupełniające/psycholog/psychiatra adobe pdf logo 
 załącznik nr 1  adobe pdf logo
 załącznik nr 2  adobe pdf logo
 załącznik nr 3  adobe pdf logo
 załącznik nr 4  adobe pdf logo

 salowa

Ogłoszenie dodano 7 października 2019 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza w dniu 4 października 2019 roku nabór uzupełniający kadry do obsługi projektu nr RPLD.10.03.01-10-0007/18 pn. „Załóż dres-ucisz stres – program edukacyjno-rehabilitacyjny realizowany przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

zapytanie ofertowe nr 2/psycholog/psychiatra  adobe pdf logo 
 Załączniki  adobe pdf logo

Ogłoszenie dodano 4 października 2019 roku


 

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza w dniu 20 września 2019 roku nabór uzupełniający kadry do obsługi projektu RPLD.09.02.02-10-B008/18 pn. „Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach  opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu pabianickiego oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich opiekunów”

Zapytanie ofertowe/ opiekun medyczny  adobe pdf logo
 załącznik nr 1 zapytanie ofertowe

 adobe pdf logo

ogłoszenie dodano 20 Września 2019 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFSBeneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadza nabór kadry w ramach projektu pn.  "Rozwój usług społecznychdla mieszkańców powiatu pabianickiego" nr RPLD.09.02.01-10-F004/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: od 16-09-2019 r. do 31-07-2022 

zapytanie ofertowe nr 1 - dietetyk adobe pdf logo 
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1  adobe pdf logo
zapytanie ofertowe nr 2 - asystent osoby z niepełnosprawnościami  adobe pdf logo
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2  adobe pdf logo
zapytanie ofertowe nr 3 - fizjoterapeuta  adobe pdf logo
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3 adobe pdf logo
zapytanie ofertowe nr 4 - opiekun osoby niepełnosprawnej adobe pdf logo
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4 adobe pdf logo
zapytanie ofertowe nr 5 - psycholog adobe pdf logo
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5 adobe pdf logo

Ogłoszenie zamieszczone dnia 03-09-2019 r.


ogloszenie asystent1


*

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent - Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza w dniu 9 sierpnia 2019 roku nabór  kadry do obsługi projektu nr RPLD.10.03.01-10-0007/18 pn. „Załóż dres-ucisz stres – program edukacyjno-rehabilitacyjny realizowany przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

zapytanie ofertowe nr 1/psycholog/psychiatra adobe pdf logo 
 załącznik nr 1  adobe pdf logo
 załącznik nr 2  adobe pdf logo
 załącznik nr 3  adobe pdf logo
 załącznik nr 4  adobe pdf logo

 

zapytanie ofertowe nr 2/psycholog/psychiatra   adobe pdf logo
  załącznik nr 1  adobe pdf logo
  załącznik nr 2  adobe pdf logo
  załącznik nr 3  adobe pdf logo
  załącznik nr 4  adobe pdf logo

sprztacz

 ogłoszenie dodano 5 sierpnia 2019 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza w dniu 30 lipca 2019 roku nabór uzupełniający kadry do obsługi projektu  RPLD.09.02.01-10-D002/18 pn. „Ja słyszę i mówię – realizacja Programu badań przesiewowych słuchu i mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020 przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

zapytanie ofertowe/ logopeda adobe pdf logo 
 załącznik nr 1  adobe pdf logo
 załącznik nr 2  adobe pdf logo
  załącznik nr 3  adobe pdf logo
  załącznik nr 4  adobe pdf logo

 

zapytanie ofertowe/ protetyk słuchu adobe pdf logo 
  załącznik nr 1  adobe pdf logo
  załącznik nr 2  adobe pdf logo
  załącznik nr 3  adobe pdf logo
  załącznik nr 4  adobe pdf logo

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłaszaw dniu 29 lipca 2019 roku nabór uzupełniający kadry do obsługi projektu RPLD.09.02.02-10-B008/18 pn. „Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach  opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu pabianickiego oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich opiekunów”

zapytanie ofertowe/pielęgniarka  adobe pdf logo
 załącznik nr 1  adobe pdf logo
 załącznik nr 2  adobe pdf logo
 załącznik nr 3  adobe pdf logo
 załącznik nr 4

 adobe pdf logo

 


praca ZOL NPL SOR

 

sanitariusz gipsiarz 1

 

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza uzupełniający nabór kadry do obsługi projektu RPLD.10.03.03-10-0003/18 „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia nowotworu jelita grubego realizowany przez Pabianickie Centrum Medyczne”

Zapytanie ofertowe/ lekarz anestezjolog   adobe pdf logo
 załącznik nr 1  adobe pdf logo
  załącznik nr 2  adobe pdf logo
  załącznik nr 3  adobe pdf logo
  załącznik nr 4  adobe pdf logo

Ogłoszenie dodano 1 lipca 2019 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. przeprowadza nabór kadry w ramach projektu pn.  "Rozwój usług medyczno-opiekuńczych w powiecie pabianickim poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach" nr RPLD.09.02.01-10-E018/18

Okres realizacji: od 2019-04-01 do 2021-07-31

Obszar realizacji projektu: województwo: łódzkie; powiat: pabianicki

 zapytanie ofertowe/ pielęgniarka  adobe pdf logo
 załącznik nr 1  adobe pdf logo
 załącznik nr 2  adobe pdf logo
 załącznik nr 3  adobe pdf logo

 

 zapytanie ofertowe/opiekun medyczny  adobe pdf logo
  załącznik nr 1  adobe pdf logo
  załącznik nr 2  adobe pdf logo
 załącznik nr 3   adobe pdf logo

Ogłoszenie dodano 6 czerwca 2019 roku

 zapytanie ofertowe/ lekarz geriatra  adobe pdf logo
 załącznik nr 1  adobe pdf logo
 załącznik nr 2  adobe pdf logo
 załącznik nr 3  adobe pdf logo

 

 zapytanie ofertowe/lekarz rehabilitacji  adobe pdf logo
 załącznik nr 1  adobe pdf logo
 załącznik nr 2  adobe pdf logo
 załącznik nr 3  adobe pdf logo

 

zapytanie ofertowe/fizjoterapeuta  adobe pdf logo 
 załącznik nr 1  adobe pdf logo
 załącznik nr 2  adobe pdf logo
 załącznik nr 3  adobe pdf logo

 

zapytanie ofertowe/ psycholog   adobe pdf logo
 załącznik nr 1  adobe pdf logo
 załącznik nr 2  adobe pdf logo
 załącznik nr 3  adobe pdf logo

 

zapytanie ofertowe/ logopeda   adobe pdf logo
 załacznik nr 1  adobe pdf logo
 załącznik nr 2  adobe pdf logo
 załącznik nr 3  adobe pdf logo

 

zapytanie ofertowe/ terapeuta zajęciowy   adobe pdf logo
 załącznik nr 1  adobe pdf logo
 załącznik nr 2  adobe pdf logo
 załącznik nr 3  adobe pdf logo

Ogłoszenie dodano 3 czerwca 2019 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza nabór uzupełniający kadry do obsługi projektu RPLD.09.02.02-10-B008/18 pn. „Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach  opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu pabianickiego oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich opiekunów”

zapytanie ofertowe/terapeuta zajęciowy  adobe pdf logo
 załącznik nr 1  adobe pdf logo
 załącznik nr 2  adobe pdf logo
 załącznik nr 3  adobe pdf logo
 załącznik nr 4  adobe pdf logo

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza uzupełniający nabór kadry do obsługi projektu RPLD.10.03.03-10-0003/18 „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia nowotworu jelita grubego realizowany przez Pabianickie Centrum Medyczne”

zapytanie ofertowe/ lekarz anestezjolog  adobe pdf logo
 załącznik nr 1  adobe pdf logo
  załącznik nr 2  adobe pdf logo
  załącznik nr 3  adobe pdf logo
  załącznik nr 4  adobe pdf logo

ogłoszenia uzupełniające dodano 31 maja 2019 roku


 

 

  radiologKsiegowa


praca Panaceum neurolog poradnia

 

praca ZOL internistapraca anestezjo ortopediapraca neuro psych

Ogłoszenie dodano 4 kwietnia 2019 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza uzupełniający nabór kadry do obsługi projektu RPLD.09.02.01-10-D002/18 pn. „Ja słyszę i mówię – realizacja Programu badań przesiewowych słuchu i mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020 przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

 

 Zapytanie ofertowe nr 4 uzupełniające (1) /ja słyszę i mówię/psycholog/2019  adobe pdf logo
 Załączniki do zapytania nr 4 (1)  adobe pdf logo

Informacja dodana dnia 01-03-2019 r. 


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza uzupełniający nabór kadry do obsługi projektu RPLD.09.02.01-10-D002/18 pn. „Ja słyszę i mówię – realizacja Programu badań przesiewowych słuchu i mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020 przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

 

 Zapytanie ofertowe nr 1 uzupełniające (4) /ja słyszę i mówię/lekarz/2019  adobe pdf logo
 Załączniki do zapytania nr 1 (4)  adobe pdf logo

Informacja dodana dnia 19-02-2019 r. 


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza uzupełniający nabór kadry do obsługi projektu RPLD.09.02.01-10-D002/18 pn. „Ja słyszę i mówię – realizacja Programu badań przesiewowych słuchu i mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020 przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

 

 Zapytanie ofertowe nr 2 uzupełniające (5) /ja słyszę i mówię/logopeda/2019  adobe pdf logo
 Załączniki do zapytania nr 2 (5)  adobe pdf logo

Informacja dodana dnia 18-02-2019 r. 


 praca kier tech

ogłoszenie dodano 15 lutego 2019roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza nabór uzupełniający kadry do obsługi projektu RPLD.09.02.02-10-B008/18 pn. „Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach  opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu pabianickiego oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich opiekunów”

Zapytanie ofertowe nr 1 uzupełniające (3)/opieka dług/2019 - usługi pielęgniarskie   adobe pdf logo
Załączniki do zapytania  uzupełniającego nr 1 (3) adobe pdf logo

Informacja dodana dnia 08-02-2019 r.


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza nabór uzupełniający kadry do obsługi projektu RPLD.09.02.02-10-B008/18 pn. „Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach  opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu pabianickiego oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich opiekunów”

Zapytanie ofertowe nr 3 uzupełniające (2)/opieka dług/2019 - opiekun medyczny   adobe pdf logo
Załączniki do zapytania  uzupełniającego nr 3 (2) adobe pdf logo

Informacja dodana dnia 01-02-2019 r.


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza uzupełniający nabór kadry do obsługi projektu RPLD.09.02.01-10-D002/18 pn. „Ja słyszę i mówię – realizacja Programu badań przesiewowych słuchu i mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020 przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

 

 Zapytanie ofertowe nr 2 uzupełniające (4) /ja słyszę i mówię/logopeda/2019  adobe pdf logo
 Załączniki do zapytania nr 2 (4)  adobe pdf logo

Informacja dodana dnia 16-01-2019 r.


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza uzupełniający nabór kadry do obsługi projektu RPLD.10.03.03-10-0003/18 pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia nowotworu jelita grubego realizowany przez Pabianickie Centrum Medyczne”

Zapytanie ofertowe uzupełniające nr 3 /nowotwór j.g./lekarz anestezjolog/2019  adobe pdf logo
załączniki do zapytania  nr 3  adobe pdf logo

 Informacja dodana dnia 03-01-2019 r.


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza uzupełniający nabór kadry do obsługi projektu RPLD.09.02.01-10-D002/18 pn. „Ja słyszę i mówię – realizacja Programu badań przesiewowych słuchu i mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020 przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

 

 Zapytanie ofertowe nr 2 uzupełniające (3) /ja słyszę i mówię/logopeda/2018  adobe pdf logo
 Załączniki do zapytania nr 2 (3)  adobe pdf logo

Informacja dodana dnia 18-12-2018 r.


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza nabór uzupełniający kadry do obsługi projektu RPLD.09.02.02-10-B008/18 pn. „Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach  opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu pabianickiego oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich opiekunów”

Zapytanie ofertowe nr 1 uzupełniające (2)/opieka dług/2018 - usługi pielęgniarskie   adobe pdf logo
Załączniki do zapytania  uzupelniajacego nr 1 (2) adobe pdf logo

Informacja dodana dnia 12-12-2018 r.


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza uzupełniający nabór kadry do obsługi projektu RPLD.09.02.01-10-D002/18 pn. „Ja słyszę i mówię – realizacja Programu badań przesiewowych słuchu i mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020 przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

 

 Zapytanie ofertowe nr 3 uzupełniające (2) /ja słyszę i mówię/protetyk słuchu/2018  adobe pdf logo
 Załączniki do zapytania nr 3 (2)  adobe pdf logo

Informacja dodana dnia 12-12-2018 r.


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza uzupełniający nabór kadry do obsługi projektu RPLD.09.02.01-10-D002/18 pn. „Ja słyszę i mówię – realizacja Programu badań przesiewowych słuchu i mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020 przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

 

 Zapytanie ofertowe nr 1 uzupełniające (3) /ja słyszę i mówię/lekarz/2018  adobe pdf logo
 Załączniki do zapytania nr 1 (3)  adobe pdf logo

Informacja dodana dnia 12-12-2018 r.


praca zesp rat medycznego


praca specjalistyka


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza nabór uzupełniający kadry do obsługi projektu RPLD.09.02.02-10-B008/18 pn. „Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach  opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu pabianickiego oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich opiekunów”

Zapytanie ofertowe nr 5/opieka dług/2018 - terapeuta zajeciowy   adobe pdf logo
załączniki do zapytania  uzupelniajacego nr 1 adobe pdf logo
załączniki do zapytania  uzupelniajacego nr 2  adobe pdf logo
załączniki do zapytania  uzupelniajacego nr 3 adobe pdf logo
załączniki do zapytania  uzupelniajacego nr 4 adobe pdf logo

Informacja dodana dnia 03-12-2018 r.


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza uzupełniający nabór kadry do obsługi projektu RPLD.09.02.01-10-D002/18 pn. „Ja słyszę i mówię – realizacja Programu badań przesiewowych słuchu i mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020 przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

 

 Zapytanie ofertowe nr 1 uzupełniające (2) /ja słyszę i mówię/lekarz/2018  adobe pdf logo
 załączniki do zapytania nr 1  adobe pdf logo

Informacja dodana dnia 27-11-2018 r.


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza uzupełniający nabór kadry do obsługi projektu RPLD.10.03.03-10-0003/18 pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia nowotworu jelita grubego realizowany przez Pabianickie Centrum Medyczne”

Zapytanie ofertowe uzupełniające nr 1 /nowotwór j.g./lekarz/2018  adobe pdf logo 
 załączniki do zapytania  nr 1  adobe pdf logo
 Zapytanie ofertowe uzupełniające nr 3 /nowotwór j.g./lekarz anestezjolog/2018  adobe pdf logo
 załączniki do zapytania  nr 3  adobe pdf logo
 Zapytanie ofertowe uzupełniające nr 4 /nowotwór j.g./pielęgniarka anestezjologiczna/2018  adobe pdf logo
 załączniki do zapytania  nr 4  adobe pdf logo

 Informacja dodana dnia 27-11-2018 r.


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza uzupełniający nabór kadry do obsługi projektu RPLD.09.02.01-10-D002/18 pn. „Ja słyszę i mówię – realizacja Programu badań przesiewowych słuchu i mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020 przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

 

 Zapytanie ofertowe nr 2 uzupełniające (2) /ja słyszę i mówię/logopeda/2018  adobe pdf logo
 załączniki do zapytania nr 2  adobe pdf logo

Informacja dodana dnia 19-11-2018 r.


 

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza uzupełniający nabór kadry do obsługi projektu RPLD.09.02.01-10-D002/18 pn. „Ja słyszę i mówię – realizacja Programu badań przesiewowych słuchu i mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020 przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

 

Zapytanie ofertowe nr 1 uzupełniające /ja słyszę i mówię/lekarz/2018 adobe pdf logo 
 Załączniki do zapytania  nr 1  adobe pdf logo
 Zapytanie ofertowe nr 2 uzupełniające /ja mówię i słyszę/logopeda/2018  adobe pdf logo
 załączniki do zapytania  nr 2  adobe pdf logo
 Zapytanie ofertowe nr 3 uzupełniające /ja mówię i słyszę/protetyk słuchu/2018  adobe pdf logo
 załączniki do zapytania  nr 3  adobe pdf logo

 

Informacja dodana dnia 13-11-2018 r.


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza nabór kadry do obsługi projektu RPLD.10.03.03-10-0003/18 pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia nowotworu jelita grubego realizowany przez Pabianickie Centrum Medyczne”

Zapytanie ofertowe nr 1 /nowotwór j.g./lekarz/2018  adobe pdf logo 
 załączniki do zapytania  nr 1  adobe pdf logo
 Zapytanie ofertowe nr 2 /nowotwór j.g./pielęgniarka/2018  adobe pdf logo
 załączniki do zapytania  nr 2  adobe pdf logo
 Zapytanie ofertowe nr 3 /nowotwór j.g./lekarz anestezjolog/2018  adobe pdf logo
 załączniki do zapytania  nr 3  adobe pdf logo
 Zapytanie ofertowe nr 4 /nowotwór j.g./pielęgniarka anestezjologiczna/2018  adobe pdf logo
 załączniki do zapytania  nr 4  adobe pdf logo

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza nabór kadry do obsługi projektu RPLD.09.02.01-10-D002/18 pn. „Ja słyszę i mówię – realizacja Programu badań przesiewowych słuchu i mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020 przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

Zapytanie ofertowe nr 1 /ja słyszę i mówię/lekarz/2018 adobe pdf logo 
 załączniki do zapytania  nr 1  adobe pdf logo
 Zapytanie ofertowe nr 2/ja mówię i słyszę/logopeda/2018  adobe pdf logo
 załączniki do zapytania  nr 2  adobe pdf logo
 Zapytanie ofertowe nr 3/ja mówię i słyszę/protetyk słuchu/2018  adobe pdf logo
 załączniki do zapytania  nr 3  adobe pdf logo
 Zapytanie ofertowe nr 4/ja słyszę i mówię/psycholog/2018  adobe pdf logo
 załączniki do zapytania  nr 4  adobe pdf logo

praca panaceum 2


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza nabór uzupełniający kadry do obsługi projektu RPLD.09.02.02-10-B008/18 pn. „Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach  opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu pabianickiego oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich opiekunów”

Zapytanie ofertowe nr 1/opieka dług/2018 - usługi pielęgniarskie   adobe pdf logo
załączniki do zapytania  uzupelniajacego nr 1 adobe pdf logo
 Zapytanie ofertowe nr 3/opieka dług/2018 - opiekun medyczny  adobe pdf logo
załączniki do zapytania  uzupelniajacego nr 3 adobe pdf logo

Na wszystkie Państwa pytania odpowie w biurze projektu  Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów i Rozwoju - pani Renata Andziak - nr telefonu 42 22 53 540/662 098 343

Dodano: 8 października 2018 roku


Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza nabór kadry do obsługi projektu RPLD.09.02.02-10-B008/18 pn. „Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach  opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu pabianickiego oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich opiekunów”

 Zapytanie ofertowe nr 1/opieka dług/2018 - usługi pielęgniarskie
adobe pdf logo 
 Zapytanie ofertowe nr 2/opieka dług/2018 - usługi fizjoterapeutyczne
adobe pdf logo
 Zapytanie ofertowe nr 3/opieka dług/2018 - opiekun medyczny adobe pdf logo
 Zapytanie ofertowe nr 4/opieka dług/2018 - usługi logopedyczne
adobe pdf logo
 Zapytanie ofertowe nr 5/opieka dług/2018 - terapeuta zajęciowy
adobe pdf logo
Rozeznanie cenowe nr 1/opieka dług/2018 adobe pdf logo

 

Na wszystkie Państwa pytania odpowie w biurze projektu  Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów i Rozwoju - pani Renata Andziak - nr telefonu 42 22 53 540/662 098 343

Dodano: 19 września 2018 roku


 

Pabianickie Centrum Medyczne z siedzibą w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68 ogłasza nabór na stanowisko

hydraulika

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno- prawnej. Stałe i stabilne zatrudnienie. Warunki finansowe do uzgodnienia.

Zakres obowiązków: wykonywanie napraw i remontów w zakresie hydrauliki, wymiana uszczelnień i usuwanie nieszczelności w instalacjach hydraulicznych na terenie PCM Sp. z o. o.

Wymagania w stosunku do kandydatów: wykształcenie zasadnicze lub średnie w  zawodzie hydraulik.

Oferty prosimy składać w siedzibie PCM Sp. z o. o. w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68 w Kancelarii lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do ofert prosimy o dołączenie podpisanego dokumentu: pdf download brochure logo

Ogłoszenie dodano 24 września 2018r.


Pabianickie Centrum Medyczne z siedzibą w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68 ogłasza nabór na stanowiska

pielęgniarek do pracy w oddziale psychiatrycznym.

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno- prawnej. Stałe i stabilne zatrudnienie. Warunki finansowe do uzgodnienia.

Zakres wykonywanych zadań: praca na stanowisku pielęgniarki odcinkowej w Pabianickim Centrum Psychiatrycznym PCM Sp. z o. o.

Wymagania w stosunku do kandydatów: aktualne prawo wykonywania zawodu, wykształcenie kierunkowe średnie lub wyższe (mile widziane:specjalizacja bądź w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa psychiatrycznego lub kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa psychiatrycznego).                          

Wymagania dodatkowe:                                                                                                      

- mile widziane doświadczenie w pracy w szpitalu                                                            

 - sumienność i odpowiedzialność                                                                                         

- umiejętności interpersonalne .

Oferty prosimy składać w siedzibie PCM Sp. z o. o. w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68 w Kancelarii lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do ofert prosimy o dołączenie podpisanego dokumentu: pdf download brochure logo

Ogłoszenie dodano 24 września 2018r.


 

praca1

 


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68 ogłasza nabór na stanowisko:

LEKARZA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM 

Praca na pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno- prawnej. Stałe i stabilne zatrudnienie. Warunki finansowe do uzgodnienia.
Zakres wykonywanych zadań -  lekarz asystent w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w godzinach 8.00- 15.35.

Wymagania w stosunku do kandydatów: aktualne prawo wykonywania zawodu, wykształcenie wyższe medyczne (specjalista medycyny ratunkowej lub inna). 

Wymagania dodatkowe:

- mile widziane doświadczenie w pracy w SOR

- sumienność i odpowiedzialność.

Oferty prosimy składać w siedzibie PCM Sp. z o. o. w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68 w Kancelarii lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Osoba do kontaktów: lek. Mariusz Kasiński– Kierownik SOR PCM Sp. z o. o. - kontakt telefoniczny 42 22 53 622

Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko wskazane niniejszym ogłoszeniem
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,
3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4. Inne dokumenty, a w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,

Do ofert prosimy o dołączenie podpisanego dokumentu:   pdf download brochure logo

Ogłoszenie dodano 1 lipca 2018r.


 

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68 ogłasza nabór na stanowisko:

lekarza dyżurującego w Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej POZ.

Praca na dyżurach lekarskich, zatrudnienie na podstawie umowy cywilno - prawnej. Stałe i stabilne zatrudnienie. Warunki finansowe do uzgodnienia.

Zakres wykonywanych zadań:
- dyżury stacjonarne w dni powszednie od godz. 18.00 do 8.00 oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) od godz.8.00 do 8.00 NPL.
Wymagania w stosunku do kandydatów:
- aktualne prawo wykonywania zawodu,
- wykształcenie wyższe medyczne (specjalista pediatra lub specjalizacja IIo, Io)
Wymagania dodatkowe
- mile widziane doświadczenie w pracy w szpitalu na dyżurach medycznych,
- sumienność i odpowiedzialność.
Oferty prosimy składać w siedzibie PCM Sp. z o. o. w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68 w Kancelarii lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Osoba do kontaktów: dr n. med. Tomasz Mackiewicz – Kierownik NPL PCM Sp. z o. o. tel. 42 22 53 757

Dokumenty - CV i listy motywacyjne można składać w Kancelarii Spółki lub kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W ofertach pisemnych prosimy o dopisanie klauzuli:

"Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach w celach związanych z procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak i organizowanymi w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice. Informujemy, że kandydatowi przysługuje pełne i niezbywalne prawo dostępu do swoich danych osobowych włączając w to prawo do ich usunięcia lub poprawiania."

Ogłoszenie dodano 9 maja 2018 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68 ogłasza nabór na stanowiska:

RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH  z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych - Szpitalny Oddział Ratunkowy,


KIEROWCÓW RATOWNIKÓW z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych do pracy w Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej POZ i karetce transportowej zwykłej,


PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNE do pracy na Bloku Operacyjnym i Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia

Osoba do kontaktu: Przełozona Pielęgniarek i Położnych - p. Lidia Klimczak - Moszyńska

Zgłoszenia należy kierować pod nr tel: 42 22 53 624/627

Dokumenty - CV i listy motywacyjne można składać w Kancelarii Spółki lub kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W ofertach pisemnych prosimy o dopisanie klauzuli:

"Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach w celach związanych z procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak i organizowanymi w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice. Informujemy, że kandydatowi przysługuje pełne i niezbywalne prawo dostępu do swoich danych osobowych włączając w to prawo do ich usunięcia lub poprawiania."

Ogłoszenie dodano 10 kwietnia 2018 roku


 

 OFERTA NIEAKTUALNA

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68 zatrudni osoby do utrzymania czystości - sprzątaczka/sprzątacz

Wymagania: dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, dokładność i systematyczność oraz chęć do pracy.

Zakres obowiązków: utrzymanie czystości w pomieszczeniach placówki

Ponadto mile widziane:

pozytywne nastawienie oraz motywacja do pracy,
wysoka kultura osobista,
umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

Osoba do kontaktu: Kierownik Działu Higieny i Utrzymania Czystości - p. Aneta Miatkowska

Zgłoszenia należy kierować pod nr tel: 42 22 53 605

Dokumenty - CV i listy motywacyjne można składać w Kancelarii Spółki lub kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W ofertach pisemnych prosimy o dopisanie klauzuli:

"Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach w celach związanych z procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak i organizowanymi w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice. Informujemy, że kandydatowi przysługuje pełne i niezbywalne prawo dostępu do swoich danych osobowych włączając w to prawo do ich usunięcia lub poprawiania."

Ogłoszenie dodano 1 marca 2018 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68 ogłasza nabór na stanowisko:

LEKARZA SPECJALISTY MEDYCYNY RATUNKOWEJ

lub lekarza specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych bądź po drugim roku specjalizacji z medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym PCM Sp. z o. o. 
Praca na pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno- prawnej. Stałe i stabilne zatrudnienie. Warunki finansowe do uzgodnienia.
Zakres wykonywanych zadań -  lekarz asystent w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w godzinach 8.00- 15.35.

Wymagania w stosunku do kandydatów: aktualne prawo wykonywania zawodu, wykształcenie wyższe medyczne (specjalista z w/w dziedzin medycyny lub specjalizacja z chorób wewnętrznych Io). 

Wymagania dodatkowe:

- mile widziane doświadczenie w pracy w SOR

- sumienność i odpowiedzialność.

Oferty prosimy składać w siedzibie PCM Sp. z o. o. w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68 w Kancelarii lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Osoba do kontaktów: lek. Mariusz Kasiński– Kierownik SOR PCM Sp. z o. o. - kontakt telefoniczny 42 22 53 622

Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko wskazane niniejszym ogłoszeniem
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,
3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4. Inne dokumenty, a w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,

W ofertach pisemnych prosimy o dopisanie klauzuli:

“Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach w celach związanych z procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak i organizowanymi w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice. Informujemy, że kandydatowi przysługuje pełne i niezbywalne prawo dostępu do swoich danych osobowych włączając w to prawo do ich usunięcia lub poprawiania.”

Ogłoszenie dodano 14 lutego 2018r.


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68 ogłasza nabór na stanowisko:


PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNEJ

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
Stałe i stabilne zatrudnienie. Warunki finansowe do uzgodnienia.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej:
• osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za obszar pracy na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Wymagania w stosunku do kandydatów:
• aktualne prawo wykonywania zawodu,
• wykształcenie średnie medyczne lub wyższe (kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki).
Wymagania dodatkowe:
• mile widziana specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki,
• sumienność i umiejętności interpersonalne,
• dyspozycyjność.

Informacje merytoryczne dot. stanowiska:
• Przełożona Pielęgniarek i Położnych – Lidia Klimczak-Moszyńska
tel. 42 22 53 624/627,
• Pielęgniarka oddziałowa OA i IT – Elżbieta Bączyk tel. 42 22 53 644
Oferty prosimy składać w siedzibie PCM Sp. z o. o. w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68 w Kancelarii lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko wskazane niniejszym ogłoszeniem
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,
3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4. Inne dokumenty, a w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,

W ofertach pisemnych prosimy o dopisanie klauzuli:

“Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach w celach związanych z procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak i organizowanymi w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice. Informujemy, że kandydatowi przysługuje pełne i niezbywalne prawo dostępu do swoich danych osobowych włączając w to prawo do ich usunięcia lub poprawiania.”

Ogłoszenie dodano 18 stycznia 2018 r.

 


 

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

OFERTA NIEAKTUALNA

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza  nabór  uzupełniający 

kadry do obsługi projektu RPLD.10.03.01.-10-0003/16 -

"Rehabilitacja kardiologiczna jako środek powrotu do życia społecznego i zawodowego"

zapytanie ofertowe nr 2a

KONSULTACJE DIETETYCZNE

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

 

zapytanie ofertowe nr 4a

PLAN ZAJĘĆ FIZYCZNYCH

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

 

zapytanie ofertowe nr 5a

SESJE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

 

           zapytanie ofertowe nr 6 a   

        SESJE PSYCHOEDUKACYJNE   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

 

Opublikowano 18 grudnia 2017 roku

Protokół z wyboru kadry

Opublikowano 29 grudnia 2017 roku


OFERTA NIEAKTUALNA

Pabianickie Centrum Medyczne z siedzibą w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68 ogłasza nabór na stanowisko

LEKARZA EPIDEMIOLOGA SZPITALNEGO

Zatrudniony epidemiolog równocześnie będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku lekarza epidemiologa:

osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za obszar epidemiologii w całym PCM SP. z o. o. tj. szpitalu, w tym przychodni specjalistycznej, zakładach diagnostycznych oraz POZ, a także dokonywanie inspekcji pod kątem zakażeń szpitalnych, udzielanie konsultacji i pracę w zespole kontroli zakażeń.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

- aktualne prawo wykonywania zawodu,

- wykształcenie wyższe tytuł specjalisty lub uzyskał specjalizację Io w jednej z następujących dziedzin medycyny:

- epidemiologii lub higieny i epidemiologii,

- mikrobiologii lub mikrobiologii lekarskiej,

- chorób zakaźnych,

- organizacja ochrony zdrowia,

- zdrowie publiczne lub

- kandydat rozpoczął specjalizację w jednej z wyżej wymienionych dziedzin lub

- posiada inną specjalizację oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w zespole kontroli zakażeń szpitalnych i ukończył kurs specjalistyczny w zakresie epidemiologii szpitalnej.

OFERUJEMY:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno- prawnej.

Stałe i stabilne zatrudnienie.

Warunki finansowe do uzgodnienia.
Oferty prosimy składać w siedzibie PCM Sp. z o. o. w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68 w Kancelarii lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko wskazane niniejszym ogłoszeniem
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,
3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4. Inne dokumenty, a w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,

W ofertach pisemnych prosimy o dopisanie klauzuli:

“Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach w celach związanych z procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak i organizowanymi w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice. Informujemy, że kandydatowi przysługuje pełne i niezbywalne prawo dostępu do swoich danych osobowych włączając w to prawo do ich usunięcia lub poprawiania.”

ogłoszenie dodano 13 grudnia 2017 roku


Pabianickie Centrum Medyczne z siedzibą w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68 ogłasza nabór na stanowisko

LEKARZA PEDIATRY W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ POMOCY MEDYCZNEJ POZ

Praca na dyżurach lekarskich, zatrudnienie na podstawie umowy cywilno- prawnej. Stałe i stabilne zatrudnienie. Warunki finansowe do uzgodnienia.
Zakres wykonywanych zadań w formie dyżuru pediatrycznego stacjonarnego NPL w dni powszednie od godz. 18.00 do 8.00 oraz w dni wolne od pracy ( soboty, niedziele i święta) od godz.8.00 do 8.00 

Wymagania w stosunku do kandydatów: aktualne prawo wykonywania zawodu, wykształcenie wyższe medyczne (specjalista pediatria lub specjalizacja IIo , Io ).
Wymagania dodatkowe - mile widziane doświadczenie w pracy w szpitalu na dyżurach medycznych - sumienność i odpowiedzialność.
Oferty prosimy składać w siedzibie PCM Sp. z o. o. w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68 w Kancelarii lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Osoba do kontaktów: lek. Maciej Michalski – Kierownik NPL PCM Sp. z o. o. tel. 42 22 53 757

Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko wskazane niniejszym ogłoszeniem
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,
3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4. Inne dokumenty, a w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,

W ofertach pisemnych prosimy o dopisanie klauzuli:

“Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach w celach związanych z procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak i organizowanymi w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice. Informujemy, że kandydatowi przysługuje pełne i niezbywalne prawo dostępu do swoich danych osobowych włączając w to prawo do ich usunięcia lub poprawiania.”

Dodano: 15 listopada 2017 roku


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68 ogłasza nabór na stanowisko

PIELĘGNIARKI EPIDEMIOLOGICZNEJ

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno - prawnej.

Stałe i stabilne zatrudnienie. Warunki finansowe do uzgodnienia.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za obszar epidemiologii w całym PCM SP. z o. o. tj. szpitalu, w przychodni specjalistycznej, zakładach diagnostycznych oraz POZ- ach.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

  • aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • wykształcenie kierunkowe średnie lub wyższe ( specjalizacja bądź w trakcie specjalizacji z epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny z epidemiologii). 

Wymagania dodatkowe

- mile widziane doświadczenie w pracy w szpitalu

- sumienność i odpowiedzialność

- umiejętności interpersonalne .

Osoba do kontaktu: Wiceprezes Zarządu lek. Dorota Jędrzejczyk - Okońska; Biuro Zarządu 42 22 53 503

Dokumenty – CV i listy motywacyjne można  składać w Kancelarii Spółki lub kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko wskazane niniejszym ogłoszeniem
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,
3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4. Inne dokumenty, a w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,

W ofertach pisemnych prosimy o dopisanie klauzuli:

“Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach w celach związanych z procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak i organizowanymi w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice. Informujemy, że kandydatowi przysługuje pełne i niezbywalne prawo dostępu do swoich danych osobowych włączając w to prawo do ich usunięcia lub poprawiania.”

Dodano: 14 listopada 2017 rokuciagPOWERiUEkolor

 OFERTA NIEAKTUALNA

Dzienny Dom Opieki Medycznej przy Pabianickim Centrum Medycznym  - nabór pracowników do obsługi projektu w ramach:

 Zapytania ofertowego nr 1/DDOM/2017 - mgr/ licencjat logopedii    adobe pdf logo 
   załącznik nr 1 do zapytania adobe pdf logo
   załącznik nr 2 do zapytania adobe pdf logo

   Dodano: 7 sierpnia 2017 roku

Protokół z rozstrzygnięcia naboru personelu                                       adobe pdf logo
  Dodano: 10 sierpnia 2017 roku  

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza nabór kadry do obsługi projektu RPLD.10.03.01.-10-0003/16 - "Rehabilitacja kardiologiczna jako środek powrotu do życia społecznego i zawodowego"

zapytanie ofertowe nr 1

KONSULTACJE LEKARSKIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

DOKUMENTY W WERSJI EDYTOWALNEJ

zapytanie ofertowe nr 2

KONSULTACJE DIETETYCZNE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

DOKUMENTY W WERSJI EDYTOWALNEJ

zapytanie ofertowe nr 3

       KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE      

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

DOKUMENTY W WERSJI EDYTOWALNEJ

zapytanie ofertowe nr 4

PLAN ZAJĘĆ FIZYCZNYCH

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

DOKUMENTY W WERSJI EDYTOWALNEJ

zapytanie ofertowe nr 5

SESJE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

DOKUMENTY W WERSJI EDYTOWALNEJ

 

Ogłoszenie dodano 1 sierpnia 2017 roku

  zapytanie ofertowe nr 6   

          SESJE PSYCHOEDUKACYJNE           

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

DOKUMENTY W WERSJI EDYTOWALNEJ:

1, 2, 3, 4, 5

Dodano dnia 2 sierpnia 2017 roku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytań w sprawie naboru kadry do   programu                                                                                    

adobe pdf logo