Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

W skład Pabianickiego Centrum Rehabilitacji - szpital wchodzą nastepujące komórki medyczne:

 

Oddział Rehabilitacyjny

Kierownik - lek. med. Magdalena Jaskólska-Piesiewicz (specjalista rehabilitacji medycznej)

p. o. Pielęgniarki oddziałowej - Marta Bolek

 

Telefony:

Sekretariat - 42 22 53 722

Kierownik - 42 22 53 721

Pokój lekarski - 42 22 53 723

Punkt pielęgniarski - 42 22 53 724

 

Personel lekarski:

lek. med. Katarzyna Przybyszewska - Świercz (rezydent)
lek. med. Justyna Kier - Grudziecka (rezydent)

Oddział dysponuje bazą 32 łóżek.


Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Wczesnej

 

Kierownik - lek. med. Konrad Świniarski (specjalista neurolog) 

Telefony:

Sekretariat - 42 22 53 722

Pokój lekarski - 42 22 53 727

Personel lekarski:

lek. med. Barbara Kopff (specjalista chorób wewnętrznych, rehabilitacji medycznej i medycyny sportowej) 

Oddział dysponuje bazą 20 łóżek.

rehabilitacjaprasa