Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

W skład Pabianickiego Centrum Rehabilitacji - szpital wchodzą nastepujące komórki medyczne:

 

Oddział Rehabilitacji

Kierownik - lek. med. Magdalena Jaskólska-Piesiewicz (specjalista rehabilitacji medycznej)

Pielęgniarka oddziałowa - Urszula Twardowska

 

Telefony:

Sekretariat - 42 22 53 722

Kierownik - 42 22 53 721

Pokój lekarski - 42 22 53 723

Dyżurka pielęgniarek - 42 22 53 725

Punkt pielęgniarski - 42 22 53 724

 

Personel lekarski:

lek. med. Aneta Erendt (specjalista rehabilitacji medycznej)
lek. med. Katarzyna Głębowska (specjalista rehabilitacji medycznej)
lek. med. Katarzyna Przybyszewska - Swiercz (rezydent)

Oddział dysponuje bazą 32 łóżek.


Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Wczesnej

 

Kierownik - dr n. med. Tomasz Mackiewicz (specjalista chorób wewnętrznych)

Telefony:

Sekretariat - 42 22 53 722

Pokój lekarski - 42 22 53 723

Personel lekarski:

lek. med. Aneta Erendt (specjalista rehabilitacji medycznej)

Oddział dysponuje bazą 25 łóżek.

rehabilitacjaprasa