Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Kierownik Pabianickiego Centrum Rehabilitacji - dr n. med. Marek Kiljański
tel. 42 22 53 827


Sekretariat medyczny - oddziały - 42 22 53 722

Sekretariat medyczny - ambulatorium - 42 22 53 823

            Pabianickie Centrum Rehabilitacji świadczy kompleksowe usługi medyczne

w zakresie rehabilitacji, w tym fizykoterapii, kinezyterapii i masażu leczniczego. Realizujemy także wizyty domowe.

 

Świadczymy usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ, ale także komercyjnie, za pełną odpłatnością.

 

Placówka wyposażona jest w wysokiej klasy sprzęt medyczny (m.in. laser mający zastosowanie w leczeniu schorzeń ortopedycznych). Wszystkie komórki organizacyjne wyposażone są obecnie w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny. Dysponujemy doskonale wyposażonymi pracowniami: kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, krioterapii miejscowej oraz masażu leczniczego oraz diagnostyki i terapii funkcjonalnej.

Usługi medyczne wykonywane są przez wykwalifikowany personel medyczny (58 osób, w tym 4 lekarzy: 1 doktor nauk medycznych i 3 specjalistów rehabilitacji, 26 fizjoterapeutów (w tym 3 specjalistów, 9 magistrów), 2 psychologów, 2 logopedów, terapeuta zajęciowy i 19 pielęgniarek), którzy doskonalili swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach specjalistycznych. Wszyscy pracownicy służą radą, pomocą i troskliwą opieką w trakcie konsultacji i zabiegów. Pabianickie Centrum Rehabilitacji zapewnia komfort zabiegów z szatnią i zapleczem sanitarnym. W pobliżu znajdują się dogodne miejsca parkingowe.

Naszym zadaniem  jest  także  umożliwienie  wspólnego  przebywania  z  Pacjentem  Oddziałów Rehabilitacji  osoby  bliskiej,  towarzyszącej.  Takie rozwiązanie ma na celu propagowanie wiedzy z zakresu umiejętności sprawowania opieki nad bliską osobą. Sprzyja to poczuciu bezpieczeństwa i komfortu leczenia Pacjenta.

W Pabianickim Centrum Rehabilitacji prowadzone jest również kształcenie specjalizacyjne z zakresu fizjoterapii. Ma ono na celu pogłębienie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i rozwijanie cech osobowości potrzebnych do prowadzenia kompleksowego procesu rehabilitacji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie, fizycznie i przewlekle w celu przywrócenia im możliwie największej sprawności fizycznej.
Specjalizacja ma za zadanie pogłębienie umiejętności prowadzenia terapii zajęciowej i sportu inwalidów oraz zaznajomienie się z aspektami prawnymi kierowania procesem rehabilitacji. Kształcenie specjalizacyjne odbywa się zgodnie z programem i kończy egzaminem.

Informacja prasowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

rehabilitacjakomercja