Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Sekretariat PCP                         tel.: 42 22 53 788
Izba Przyjęć PCP:                       tel.: 42 22 53 787

  • Punkty pielęgniarskie:      tel.: 42 22 53 797, 22 53 807, 22 53 809

Lekarz dyżurny PCP:                   tel.: 42 22 53 808

  • Izba Przyjęć Psychiatryczna

 plakat pcp

Zakres świadczonych usług medycznych:
- obsługa wszystkich pacjentów zgłaszających się do części szpitalnej PCP
- porady lekarskie w stanach nagłych poza godzinami pracy Ambulatorium

Godziny pracy:
Poniedziałek      0.00 – 24.00                            
Wtorek             0.00 – 24.00                          
Środa                0.00 – 24.00                            

Czwartek           0.00 – 24.00

Piątek                0.00 – 24.00

Sobota              0.00 – 24.00
Niedziela            0.00 – 24.00

  • Punkt Nadzoru Medycznego Osób Odurzonych (PNMOO)

Co leczymy:
W tym miejscu nie leczymy, tylko zabezpieczamy medycznie i obserwujemy wszystkie osoby z zaburzeniami psychicznymi po spożyciu alkoholu, dopalaczy, narkotyków lub leków, jeśli nie wymagają interwencji toksykologicznej ani wsparcia żadnego innego specjalisty.

Zakres świadczonych usług medycznych:
- nadzór lekarski
- nadzór pielęgniarski

Godziny przyjęć pacjentów:
W godzinach pracy IPP.

  • Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK) z Pogotowiem Psychologicznym

Co leczymy:
Natychmiastowa pomoc psychologiczna i psychiatryczna osobom w nagłej bardzo trudnej sytuacji losowej lub po dużym traumatycznym przeżyciu.

Zakres świadczonych usług medycznych:
- wsparcie psychologiczne
- nadzór i opieka lekarza psychiatry
- opieka pielęgniarska

Godziny przyjęć pacjentów:
W godzinach pracy IPP.

 

  • Oddział Psychiatryczny Kobiecy i Męski

Co leczymy:
- Wszystkie zaburzenia psychiczne i choroby psychiczne, których dalsze leczenie w warunkach ambulatoryjnych stało się niemożliwe lub jest zbyt uciążliwe, bądź ryzykowne.
- Tzw. stany nagłe w psychiatrii.

Zakres świadczonych usług medycznych:

- badanie i diagnostyka lekarska
- diagnostyka laboratoryjna i obrazowa
- badanie i diagnostyka psychologiczna
- wsparcie psychologiczne
- różne formy oddziaływań terapeutycznych

Godziny przyjęć pacjentów:
- Planowe: w dni robocze w godzinach 9.00 – 14.00
- Stany nagłe: W godzinach pracy IPP. 

 

  • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA)

Co leczymy:
Ostre stany zatrucia alkoholem, narkotykami, dopalaczami i lekami, nie wymagającymi specjalistycznego leczenia toksykologicznego. Niepowikłane zespoły abstynencyjne po alkoholu, narkotykach, dopalaczach i lekach.

Zakres świadczonych usług medycznych:
- detoksykacja
- leczenie zespołów abstynencyjnych
- działania motywujące do zmiany postaw i podjęcia leczenia odwykowego

Godziny przyjęć pacjentów:
W godzinach pracy IPP. 

 

  • Oddział Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych

Co leczymy:
Wszystkie zaburzenia psychiczne i choroby psychiczne, za wyjątkiem stanów ostrych.
Oddział powstał z myślą o tych pacjentach, którzy z różnych powodów w danej chwili nie mogą przebywać w domu, a leczenie w ramach Oddziału Psychiatrycznego Kobiecego i Męskiego nie spełnia wymogów NFZ.

Zakres świadczonych usług medycznych:
- badanie i diagnostyka lekarska
- diagnostyka laboratoryjna i obrazowa
- badanie i diagnostyka psychologiczna
- wsparcie psychologiczne
- różne formy oddziaływań terapeutycznych

Godziny przyjęć pacjentów:
Tylko planowe, w dni robocze w godzinach 9.00 – 14.00