Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Sekretariat PCP tel.: 42 22 53 788
Izba Przyjęć PCP: tel.: 42 22 53 787
Punkty pielęgniarskie: tel.: 42 22 53 797, 22 53 807, 22 53 809
Lekarz dyżurny PCP: tel.: 42 22 53 808

Izba Przyjęć Psychiatryczna

Kadra oddziałów szpitalnych:

Kierownik PCP - lek. med. Jacek Koprowicz (specjalista psychiatra)
Koordynator ds. medycznych - lek. med. Krystyna Kowalewska (specjalista psychiatra)
starszy asystent lek. med. Małgorzata Głuszyńska - Leśniewska (specjalista psychiatra)
starszy asystent lek. med. Małgorzata Skiba (specjalista psychiatra)
starszy asystent lek. med. Agnieszka Bachurska (specjalista psychiatra)
dr n. med. Łukasz Mokros (rezydent)
lek. med. Mateusz Polakowski (rezydent)
lek. med. Piotr Leszczyński (rezydent)
lek. med. Andrzej Pilarczyk (rezydent)

Koordynator ds. Pielęgniarskich - piel. dypl. Jolanta Helbik

psycholog - mgr Joanna Grzelińska
psycholog - mgr Dariusz Zielińsk
psycholog - mgr Katarzyna Walczak
terapeuta zajęciowy - mgr Izabela Turska - Moruzgała
terapeuta zajęciowy - mgr Julita Dana
st. sekretarka medyczna - Izabela Biernacka
st. rej. med. - Ewa Świstek

 plakat pcp

Zakres świadczonych usług medycznych:
- obsługa wszystkich pacjentów zgłaszających się do części szpitalnej PCP
- porady lekarskie w stanach nagłych poza godzinami pracy Ambulatorium

Godziny pracy: 

poniedziałek       0.00     24.00
 wtorek  0.00    24.00
 środa  0.00    24.00
 czwartek  0.00    24.00
 piątek  0.00    24.00
 sobota  0.00    24.00
 niedziela  0.00    24.00

 

Zakres świadczonych usług medycznych:
- nadzór lekarski
- nadzór pielęgniarski

Godziny przyjęć pacjentów: 
W godzinach pracy IPP. 

Oddział Psychiatryczny Kobiecy i Męski

 Co leczymy:
- Wszystkie zaburzenia psychiczne i choroby psychiczne, których dalsze leczenie w warunkach ambulatoryjnych stało się niemożliwe lub jest zbyt uciążliwe, bądź ryzykowne.
- Tzw. stany nagłe w psychiatrii.

Zakres świadczonych usług medycznych:
- badanie i diagnostyka lekarska
- diagnostyka laboratoryjna i obrazowa
- badanie i diagnostyka psychologiczna
- wsparcie psychologiczne
- różne formy oddziaływań terapeutycznych

Godziny przyjęć pacjentów: 
- Planowe: w dni robocze w godzinach 9.00 – 14.00
- Stany nagłe: W godzinach pracy IPP. 

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA)

 Co leczymy:
Ostre stany zatrucia alkoholem, narkotykami, dopalaczami i lekami, nie wymagającymi specjalistycznego leczenia toksykologicznego. Niepowikłane zespoły abstynencyjne po alkoholu, narkotykach, dopalaczach i lekach.

Zakres świadczonych usług medycznych:
- detoksykacja
- leczenie zespołów abstynencyjnych
- działania motywujące do zmiany postaw i podjęcia leczenia odwykowego

Godziny przyjęć pacjentów: 
W godzinach pracy IPP. 

Oddział Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych

Co leczymy:
Wszystkie zaburzenia psychiczne i choroby psychiczne, za wyjątkiem stanów ostrych.
Oddział powstał z myślą o tych pacjentach, którzy z różnych powodów w danej chwili nie mogą przebywać w domu, a leczenie w ramach Oddziału Psychiatrycznego Kobiecego i Męskiego nie spełnia wymogów NFZ.

Zakres świadczonych usług medycznych:
- badanie i diagnostyka lekarska
- diagnostyka laboratoryjna i obrazowa
- badanie i diagnostyka psychologiczna
- wsparcie psychologiczne
- różne formy oddziaływań terapeutycznych

Godziny przyjęć pacjentów: 
Tylko planowe, w dni robocze w godzinach 9.00 – 14.00