Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Sekretariat PCP tel.: 42 22 53 788
Izba Przyjęć PCP: tel.: 42 22 53 787
Punkty pielęgniarskie: tel.: 42 22 53 797, 22 53 807, 22 53 809
Lekarz dyżurny PCP: tel.: 42 22 53 808

Izba Przyjęć Psychiatryczna

Kadra oddziałów szpitalnych:

Z dniem 4 stycznia 2021 roku zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. zo.o. powierzył obowiązki  kierowania i zarządzania Pabianickim Centrum Psychiatrycznym doktorowi Sławomirowi Szubertowi 
Koordynator ds. Psychiatrii Sądowej - dr n. med. Sławomir Szubert (specjalista psychiatra)


starszy asystent lek. med. Małgorzata Skiba (specjalista psychiatra)
starszy asystent lek. med. Aneta Woźniak (specjalista psychiatra)
lek. Mateusz Polakowski (rezydent)
lek. Piotr Leszczyński (rezydent)
lek. Aleksandra Szczepaniak (rezydent)
lek. Małgorzata Fagasiewicz (rezydent)

Pielęgniarz oddzialowy - Stanisław Skrzypczak

psycholog - mgr Joanna Siewierska
psycholog - mgr Dariusz Zieliński
psycholog - mgr Dominika Mastalerz
terapeuta zajęciowy - mgr Izabela Turska - Moruzgała
terapeuta zajęciowy - mgr Julita Dana

 plakat pcp

Zakres świadczonych usług medycznych:
- obsługa wszystkich pacjentów zgłaszających się do części szpitalnej PCP
- porady lekarskie w stanach nagłych poza godzinami pracy Ambulatorium

Godziny pracy: 

poniedziałek       0.00   24.00
 wtorek  0.00  24.00
 środa  0.00  24.00
 czwartek  0.00  24.00
 piątek  0.00  24.00
 sobota  0.00  24.00
 niedziela  0.00  24.00

Zakres świadczonych usług medycznych:
- nadzór lekarski
- nadzór pielęgniarski

Godziny przyjęć pacjentów: 
W godzinach pracy IPP. 

Oddział Psychiatryczny

 Co leczymy:
- Wszystkie zaburzenia psychiczne i choroby psychiczne, których dalsze leczenie w warunkach ambulatoryjnych stało się niemożliwe lub jest zbyt uciążliwe, bądź ryzykowne.
- Tzw. stany nagłe w psychiatrii.

Zakres świadczonych usług medycznych:

- badanie i diagnostyka lekarska
- diagnostyka laboratoryjna i obrazowa
- badanie i diagnostyka psychologiczna
- wsparcie psychologiczne
- różne formy oddziaływań terapeutycznych

Godziny przyjęć pacjentów: 
- Planowe: w dni robocze w godzinach 9.00 – 14.00
- Stany nagłe: W godzinach pracy IPP.

Oddział Psychiatrii Sądowej

Oddział Psychiatrii Sądowej o podstawowym zabezpieczeniu przeznaczony dla osób przebywających na detencji.
Placówka przeznaczona jest dla osób:
internowanych, czyli osób z zaburzeniami psychicznymi będących sprawcami czynów zabronionych (przestępstw), wobec których sąd orzekł zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym o którym mowa w art. 200 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.). kierowanych na obserwację sądowo-psychiatryczną (zgodnie z postanowieniem sądu lub prokuratury)

Cele funkcjonowania oddziału:
  • leczenie zaburzeń psychicznych
  • nabycie podstawowej wiedzy o chorobie oraz umiejętności radzenia sobie z jej objawami,
  • psychoterapia
  • resocjalizacja
Warunki socjalne:
  • oddział 20 łóżkowy, monitorowany
  • sale 1-5 osobowe
  • izolatka
  • sale terapeutyczne
  • sala psychoterapii
  • sala terapii zajęciowej
  • stołówka ze świetlicą ze sprzętem audiowizualnym wspierającym oddziaływania terapeutyczne