Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Rejestracja - tel.: 42 22 53 873

 

nfz logo a kolor
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DZIENNY

Personel

lek. Ewa Kazimierczak (specjalista psychiatra)

piel. dypl. Jolanta Helbik

 

Co leczymy:
Wszystkie zaburzenia psychiczne i choroby psychiczne z wyłączeniem uzależnień, w takim nasileniu, że uniemożliwia dalsze leczenie ambulatoryjne, ale jednocześnie nie wymaga całodobowego leczenia i nadzoru w warunkach oddziału stacjonarnego.
Kontakt:

Sekretariat: tel.: 42 22 53 788

Terapeutki: tel.: 42 22 53 799

Oddział Dzienny dysponuje 16 miejscami dla Pacjentów. Oddział kieruje swoją ofertę terapeutyczną do Pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami uwarunkowanymi zmianami organicznymi. Okres pobytu w Oddziale wynosi  do 12 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.35.

W ramach pobytu oferujemy Pacjentom posiłek.

Do Oddziału Dziennego przyjmowani są Pacjenci na podstawie skierowania od lekarza psychiatry. Pacjenci przyjmowani są na Oddział po wcześniejszej kwalifikacji. Konsultacje kwalifikacyjne z personelem Oddziału (lekarz, psycholog) odbywają się w środy w godzinach 8.00 – 10.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub zgłoszeniu się osobistym.

Przez kilka godzin dziennie prowadzony jest program terapeutyczny skierowany do osób niewymagających hospitalizacji.
Program terapeutyczny Oddziału obejmuje różnorodne formy oddziaływań terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Pacjentów.
Model terapeutyczny to zapewnienie specjalistycznej opieki lekarskiej, psychologicznej, pielęgniarskiej oraz terapeutycznej. Oddział zajmuje się leczeniem farmakologicznym, psychoterapią grupową oraz indywidualną, oddziaływaniami psychospołecznymi, socjoterapeutycznymi. Prowadzone są spotkania społeczności terapeutycznej, psychoedukacja, treningi interpersonalne, treningi umiejętności społecznych, terapia zajęciowa, filmoterapia, relaksacja, zajęcia teatralne, wycieczki rekreacyjne.


Godziny przyjęć pacjentów do oddziału:  

poniedziałek         8.00    10.00 
 wtorek  8.00    10.00
 środa 8.00     10.00
 czwartek 8.00     10.00
 piątek 8.00     10.00

 

  nfz logo a kolor      

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Przyjmują:

lek. med. Krystyna Kowalewska (specjalista psychiatra)

lek. med. Małagorzata Skiba (specjalista psychiatra)

lek. med. Iwona Pintera (specjalista psychiatra)

dr hab. n. med. Tadeusz Pietras (specjalista psychiatra)

dr n. med Sławomir Szubert (specjalista psychiatra)

lek. Piotr Leszczyński (rezydent)

Godziny przyjęć:

Poniedziałek           8.00   20.00
Wtorek  8.00   20.00
Środa  8.00   20.00
Czwartek  8.00   20.00
 Piątek  8.00   17.10

  

nfz logo a kolor

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Co leczymy:
Jesteśmy by pomóc w każdej sytuacji i w każdym rodzaju uzależnienia.

Zakres świadczonych usług medycznych:
- porady lekarskie
- porady psychologiczne
- terapia indywidualna
- terapia grupowa

Przyjmują:
lek. Mateusz Polakowski (rezydent)
dr n. med. Katarzyna Nowakowska-Domagała (psycholog kliniczny)
mgr Iwona Rękiewicz (specjalista psychoterapii uzależnień)
mgr Dorota Strąkowska (specjalista terapii uzależnień)


Godziny przyjęć pacjentów z uwzględnieniem terapii uzależnień (instruktorzy i psychoterapeuci)

Poniedziałek           7.00    17.00
 Wtorek 7.00   19.00
 Środa  7.00   19.00
 Czwartek 7.25   19.00
 Piątek 7.00   15.00
 Sobota 7.00    14.00

PRACUJEMY SZEŚĆ DNI W TYGODNIU!

 Cel:

Podstawowym celem programu terapeutycznego realizowanego w poradni jest uzyskanie zmian w funkcjonowaniu pacjentów. Polega to na:

 • motywowaniu do podjęcia leczenia
 • zmianie przymusu na potrzebę leczenia
 • zdobyciu wiedzy na temat choroby
 • zwiększeniu zdolności do utrzymywania abstynencji
 • rozpoznaniu mechanizmów uzależnienia, w które są uwikłani pacjenci
 • dążeniu do wprowadzania zmian
 • wydobyciu zasobów pacjenta i praca na nich w celu rozwijania swych umiejętności
 • radzeniu sobie z przykrymi emocjami i sytuacjami

Metody pracy terapeutycznej:

 • Psychoedukacja
 • Autodiagnoza
 • Konfrontacja
 • Trening umiejętności społecznych
 • Terapia Skoncentrowania na Rozwiązaniach (TSR)
 • Dialog Motywacyjny (DM)

nfz logo a kolor 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

Co leczymy:
Zapewniamy diagnostykę psychologiczną oraz wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne.

Zakres świadczonych usług medycznych:
- diagnostyka psychologiczna
- porady psychologiczne
- psychoterapia indywidualna
- psychoterapia par
Przyjmują:
mgr Joanna Siewierska (psycholog)  
mgr Marta Odyniec (psycholog kliniczny)
dr n. med. Katarzyna Nowakowska - Domagała (psycholog kliniczny)
mgr Dominika Mastalerz (psycholog)

Godziny przyjęć pacjentów:

Poniedziałek           11.00    16.00
 Wtorek 11.00   18.00
 Środa  9.00   19.00
 Czwartek 11.00   17.30
 Piątek 16.00   18.00