Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Rejestracja - tel.: 42 22 53 873

nfz logo a kolor
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DZIENNY

Co leczymy:
Wszystkie zaburzenia psychiczne i choroby psychiczne z wyłączeniem uzależnień, w takim nasileniu, że uniemożliwia dalsze leczenie ambulatoryjne, ale jednocześnie nie wymaga całodobowego leczenia i nadzoru w warunkach oddziału stacjonarnego.

Zakres świadczonych usług medycznych:

- badanie i diagnostyka lekarska
- diagnostyka laboratoryjna i obrazowa
- badanie i diagnostyka psychologiczna
- wsparcie psychologiczne
- różne formy oddziaływań terapeutycznych

Godziny przyjęć pacjentów do oddziału:  

poniedziałek         8.00   10.00 
 wtorek  8.00    10.00
 środa 8.00     10.00
 czwartek 8.00     10.00
 piątek 8.00     10.00


Godziny pracy terapeutycznej i leczenia pacjentów:
Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00 – 14.30       

nfz logo a kolor                         

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Co leczymy:
Wszystkie zaburzenia psychiczne i choroby psychiczne z wyłączeniem uzależnień.

Zakres świadczonych usług medycznych:

- porady lekarskie
- porady lekarskie w domu pacjenta tzw. wizyty domowe
- porady psychologiczne
- diagnostyka psychologiczna
Przyjmują:
doc. dr hab. n. med. prof. UM Tadeusz Pietras (specjalista psychiatra)

lek. med. Małgorzata Skiba (specjalista psychiatra)
lek. med. Dariusz Janiak (specjalista psychiatra)
lek. med. Iwona Pintera (psychiatra)
lek. med. Jacek Koprowicz (specjalista psychiatra)
lek. med.Agnieszka Bachurska (specjalista psychiatra)

 

Godziny przyjęć pacjentów:

poniedziałek         8.00   20.00 
 wtorek  8.00    20.00
 środa 8.00     20.00
 czwartek 8.00     20.00
 piątek 8.00     20.00

 

nfz logo a kolor

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Co leczymy:
Jesteśmy by pomóc w każdej sytuacji i w każdym rodzaju uzależnienia.

Zakres świadczonych usług medycznych:
- porady lekarskie
- porady psychologiczne
- terapia indywidualna
- terapia grupowa

Przyjmuje:
lek. med. Jacek Koprowicz (specjalista psychiatra)


Godziny przyjęć pacjentów z uwzględnieniem terapii uzależnień (instruktorzy i psychoterapeuci)

Poniedziałek           7.00    19.15
 Wtorek 7.30   19.15
 Środa  7.00   19.15
 Czwartek 7.25   19.15
 Piątek 7.00   19.00
 Sobota 8.00    13.00

PRACUJEMY SZEŚĆ DNI W TYGODNIU!

 Cel:

Podstawowym celem programu terapeutycznego realizowanego w poradni jest uzyskanie zmian w funkcjonowaniu pacjentów. Polega to na:

 • motywowaniu do podjęcia leczenia
 • zmianie przymusu na potrzebę leczenia
 • zdobyciu wiedzy na temat choroby
 • zwiększeniu zdolności do utrzymywania abstynencji
 • rozpoznaniu mechanizmów uzależnienia, w które są uwikłani pacjenci
 • dążeniu do wprowadzania zmian
 • wydobyciu zasobów pacjenta i praca na nich w celu rozwijania swych umiejętności
 • radzeniu sobie z przykrymi emocjami i sytuacjami

Metody pracy terapeutycznej:

 • Psychoedukacja
 • Autodiagnoza
 • Konfrontacja
 • Trening umiejętności społecznych
 • Terapia Skoncentrowania na Rozwiązaniach (TSR)
 • Dialog Motywacyjny (DM)

nfz logo a kolor 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH

Co leczymy:
Zapewniamy diagnostykę psychologiczną oraz wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne.

Zakres świadczonych usług medycznych:
- diagnostyka psychologiczna
- porady psychologiczne
- psychoterapia indywidualna
- psychoterapia par
Przyjmują:
mgr Joanna Grzelińska (psycholog)  
mgr Marta Odyniec (psycholog kliniczny)
dr n. med. Katarzyna Nowakowska - Domagała (psycholog kliniczny)
mgr Klaudia Sójta (psycholog)

Godziny przyjęć pacjentów:

Poniedziałek           11.00    16.00
 Wtorek 11.00   18.00
 Środa  9.00   19.00
 Czwartek 11.00   17.30
 Piątek 16.00   18.00

 

nfz logo a kolor
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (gabinet 105D/106D w budynku Przychodni Specjalistycznej)

tel. 42 22 53 878

Co leczymy:
Zapewniamy diagnostykę psychologiczną oraz wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób do 18 roku życia.

Zakres świadczonych usług medycznych:
- diagnostyka psychologiczna
- porady psychologiczne
- psychoterapia indywidualna
- psychoterapia rodzinna

Przyjmują:
mgr Agnieszka Jędrzejczyk (psycholog kliniczny)
mgr Magdalena Raszka - Skorek (psycholog)

Godziny przyjęć pacjentów:
Poniedziałek      12.00 – 18.00                           
Wtorek                 7.00 – 14.00                            
Czwartek              8.00 – 18.00