Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Rejestracja - tel.: 42 22 53 873
 

 • Oddział Psychiatryczny Dzienny

Co leczymy:
Wszystkie zaburzenia psychiczne i choroby psychiczne z wyłączeniem uzależnień, w takim nasileniu, że uniemożliwia dalsze leczenie ambulatoryjne, ale jednocześnie nie wymaga całodobowego leczenia i nadzoru w warunkach oddziału stacjonarnego.

Zakres świadczonych usług medycznych:

- badanie i diagnostyka lekarska
- diagnostyka laboratoryjna i obrazowa
- badanie i diagnostyka psychologiczna
- wsparcie psychologiczne
- różne formy oddziaływań terapeutycznych

Godziny przyjęć pacjentów do oddziału:
Poniedziałek        8.00 – 10.00                     

Wtorek  8.00 – 10.00

Godziny pracy terapeutycznej i leczenia pacjentów:
Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00 – 14.30                                 

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego

Co leczymy:
Wszystkie zaburzenia psychiczne i choroby psychiczne z wyłączeniem uzależnień.

Zakres świadczonych usług medycznych:

- porady lekarskie
- porady lekarskie w domu pacjenta tzw. wizyty domowe
- porady psychologiczne
- diagnostyka psychologiczna

Przyjmują:
doc. dr hab. n. med. Tadeusz Pietras (specjalista psychiatra)

lek. med. Małgorzata Skiba (specjalista psychiatra)
lek. med. Dariusz Janiak (specjalista psychiatra)
lek. med. Iwona Pintera (psychiatra)
lek. med. Jacek Koprowicz (specjalista psychiatra)
lek. med.Agnieszka Bachulska (specjalista psychiatra)
Godziny przyjęć pacjentów:
Poniedziałek      8.00 – 19.00                            
Wtorek              8.00 – 19.00                          
Środa                8.00 – 19.00                           

Czwartek           8.00 – 19.00

Piątek                8.00 – 19.00

Sobota              nieczynne

 

 • Poradnia Leczenia Uzależnień

Co leczymy:
Jesteśmy by pomóc w każdej sytuacji i w każdym rodzaju uzależnienia.

Zakres świadczonych usług medycznych:
- porady lekarskie
- porady psychologiczne
- terapia indywidualna
- terapia grupowa

Przyjmuje:
lek. med. Jacek Koprowicz

Godziny przyjęć pacjentów:
Poniedziałek        8.00 – 13.00                          
Wtorek              14.00 – 17.00                          
Środa                  8.00 – 13.00                         

Czwartek 14.00 – 17.00

Piątek      8.00 – 13.00

Sobota    8.00 – 12.00

 
PRACUJEMY SZEŚĆ DNI W TYGODNIU!

 

Cel:
Podstawowym celem programu terapeutycznego realizowanego w poradni jest uzyskanie zmian w funkcjonowaniu pacjentów. Polega to na:

 • motywowaniu do podjęcia leczenia
 • zmianie przymusu na potrzebę leczenia
 • zdobyciu wiedzy na temat choroby
 • zwiększeniu zdolności do utrzymywania abstynencji
 • rozpoznaniu mechanizmów uzależnienia, w które są uwikłani pacjenci
 • dążeniu do wprowadzania zmian
 • wydobyciu zasobów pacjenta i praca na nich w celu rozwijania swych umiejętności
 • radzeniu sobie z przykrymi emocjami i sytuacjami

Metody pracy terapeutycznej:

 • Psychoedukacja
 • Autodiagnoza
 • Konfrontacja
 • Trening umiejętności społecznych
 • Terapia Skoncentrowania na Rozwiązaniach (TSR)
 • Dialog Motywacyjny (DM)

 

 • Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych

Co leczymy:
Zapewniamy diagnostykę psychologiczną oraz wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne.

Zakres świadczonych usług medycznych:
- diagnostyka psychologiczna
- porady psychologiczne
- psychoterapia indywidualna
- psychoterapia par

Przyjmują:
mgr Joanna Grzelińska (psycholog)
mgr Katarzyna Łuczak (psycholog)
mgr Marta Odyniec (psycholog kliniczny)

Godziny przyjęć pacjentów:
Poniedziałek      16.00 – 19.00                          
Wtorek                8.00 – 19.00                          
Środa                  8.00 – 12.00                         

Czwartek           8.00 – 15.00

Piątek                8.00 – 19.00

Sobota              nieczynne

 

 • Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży

Co leczymy:
Zapewniamy diagnostykę psychologiczną oraz wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób do 18 roku życia.

Zakres świadczonych usług medycznych:
- diagnostyka psychologiczna
- porady psychologiczne
- psychoterapia indywidualna
- psychoterapia rodzinna

Przyjmują:
mgr Agnieszka Jędrzejczyk (psycholog kliniczny)
mgr Łukasz Michiewicz (psycholog)

Godziny przyjęć pacjentów:
Poniedziałek      8.00 – 18.00                             Czwartek  8.00 – 19.00
Wtorek              8.00 – 17.00                             Piątek    14.00 – 19.00
Środa                nieczynne                                 Sobota  nieczynne

Dog