Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Kierownik Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego - lek. med. Jacek Koprowicz (specjalista psychiatra)
tel. 42 22 53 814

 
Koordynator Oddziału Psychiatrii Sądowej -dr n. med. Sławomir Szubert (specjalista psychiatra)

Koordynator ds. Pielegniarstwa –  mgr Stanisław Skrzypczak

Zastępca koordynatora ds. pielęgniarstwa - mgr  Monika Marczyńska

 

st. sekretarka medyczna - Izabela Biernacka
st. rej. med. - Ewa ŚwistekSekretariat medyczny - oddziały - 42 22 53 788
Sekretariat medyczny - ambulatorium - 42 22 53 873


Personel lekarski:

starszy asystent dr n. med. Sławomir Szubert (specjalista psychiatra)
starszy asystent lek. med. Małgorzata Skiba (specjalista psychiatra)
lek. Anata Woźniak (specjalista psychiatra)
dr hab. n. med. Tadeusz Pietras (specjalista psychiatra, specjalista pulmonolog)
lek. Ewa Kazimierczak (specjalista psychiatra)
lek. Iwona Pintera (psychiatra)
lek. Mateusz Polakowski (rezydent)
lek. Piotr Leszczyński (rezydent)
lek. Aleksandra Szczepaniak (rezydent)
lek. Małgorzata Fagasiewicz (rezydent)

ulotkapcpaaa

Pabianickie Centrum Psychiatryczne (PCP) powstało 1 maja 2011r. na bazie dawnych oddziałów psychiatrycznych, będąc odpowiedzią na aktualne potrzeby, jak również nowe realia, w jakich znalazł się Szpital. PCP jest integralną częścią Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.

PCP składa się z dwóch podmiotów leczniczych jakimi są Szpital i Ambulatorium.

W części szpitalnej znajdują się:

  • Izba Przyjęć Psychiatryczna (IPP)
  • Oddział Psychiatryczny Kobiecy i Męski
  • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych*
  • Oddział Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych*

* Usługa komercyjna poza kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia finansowania ze środków własnych pacjentów lub ich rodzin.

W części ambulatoryjnej:

  • Oddział Psychiatryczny Dzienny
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
  • Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych
  • Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży

 MEDIA O NAS:

PCP

W dniu 17 kwietnia 2015 r. w II Liceum Ogólnokształcącym odbyła się konferencja WOLNI OD UZALEŻNIEŃ.  Prelegentami konferencji byli m.in. lek .med. Jacek Koprowicz i dr n. med. Katarzyna Nowakowska - Domagała. Zostały wygłoszone prelekcje:

"Uzależnienie - czy wiesz co to takiego?"

"Dopalacze"

"Siecioholizm"

"Dorosłe dzieci alkoholików"


IMG 20151210 0001 
 IMG 20151210 0002