Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Kierownik Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego - lek. med. Jacek Koprowicz (specjalista psychiatra)
tel. 42 22 53 814

 
Koordynator ds. medycznych PCP - lek. med. Krystyna Kowalewska (specjalista psychiatra)

Pielęgniarka koordynująca – Jolanta HelbikSekretariat medyczny - oddziały - 42 22 53 788
Sekretariat medyczny - ambulatorium - 42 22 53 873


Personel lekarski:

lek. med. Jacek Koprowicz (specjalista psychiatra)

lek. med. Joanna Nowakowska-Rola (specjalista psychiatra)
lek. med. Małgorzata Głuszyńska-Leśniewska (specjalista psychiatra)
lek. med. Małgorzata Skiba (specjalista psychiatra)
lek. med. Krystyna Kowalewska (specjalista psychiatra)

lek. med. Justyna Kopka (rezydent)

ulotkapcpaaa

Pabianickie Centrum Psychiatryczne (PCP) powstało 1 maja 2011r. na bazie dawnych oddziałów psychiatrycznych, będąc odpowiedzią na aktualne potrzeby, jak również nowe realia, w jakich znalazł się Szpital. PCP jest integralną częścią Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.

PCP składa się z dwóch podmiotów leczniczych jakimi są Szpital i Ambulatorium. W części szpitalnej znajdują się:

  • Izba Przyjęć Psychiatryczna (IPP)

         - z Punktem Nadzoru Medycznego Osób Odurzonych (PNMOO)*
     - oraz Punktem Interwencji Kryzysowej (PIK) z Pogotowiem Psychologicznym*

  • Oddział Psychiatryczny Kobiecy i Męski
  • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych**
  • Oddział Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych**

a w części ambulatoryjnej:

  • Oddział Psychiatryczny Dzienny
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
  • Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych
  • Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży

* Usługa komercyjna poza kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia finansowania ze środków miejskich.
** Usługa komercyjna poza kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia finansowania ze środków własnych pacjentów lub ich rodzin.


 MEDIA O NAS:

PCP

W dniu 17 kwietnia 2015 r. w II Liceum Ogólnokształcącym odbyła się konferencja WOLNI OD UZALEŻNIEŃ.  Prelegentami konferencji byli m.in. lek .med. Jacek Koprowicz i dr n. med. Katarzyna Nowakowska - Domagała. Zostały wygłoszone prelekcje:

"Uzależnienie - czy wiesz co to takiego?"

"Dopalacze"

"Siecioholizm"

"Dorosłe dzieci alkoholików"


IMG 20151210 0001 
 IMG 20151210 0002
Dog