Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Ordynator - lek. med. Maciej Michalski (specjalista chorób wewnętrznych)

Pielęgniarka oddziałowa - Beata Szewczyk

Lekarze pracujący w Oddziale:

lek. med. Izabela Wieteska (specjalista chorób wewnętrznych)
lek. med. Ewa Budzińska (specjalista chorób wewnętrznych)
lek. med. Anna Dembowska (specjalista chorób wewnętrznych)
lek. med. Aneta Koralewska (specjalista chorób wewnętrznych)

lek. med. Konrad Michalski (rezydent)
lek. med. Krzysztof Serocki (rezydent)
lek. med. Justyna Maślanka - Hochman (rezydent)
lek. med. Anna Światłowska (rezydent)
lek. med. Marta Tomczyk - Smulska (rezydent)
lek. med. Piotr Szkudlarek (rezydent)

Telefony:
42 22 53 757 Sekretariat
42 22 53 756 Ordynator
42 22 53 758 Pokój Lekarski I
42 22 53 666 Pokój Lekarski II
42 22 53 761 Dyżurka Pielęgniarek 

Świadczenia realizowane w ramach Oddziału:

Oddział zapewnia szeroką diagnostykę i leczenie w zakresie specjalności wchodzących w skład chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii:

 • choroba niedokrwienna mięśnia sercowego
 • niewydolność krążenia
 • nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia rytmu i przewodnictwa
 • gastroenterologii z dostępem do diagnostyki endoskopowej (gastro- i kolonoskopia)
 • pulmonologii
 • diabetologii

Oddział posiada 40 łóżek, w tym 6-cio łóżkową salę intensywnego nadzoru medycznego ze sprzętem do monitorowania elektrokardiograficznego, pulsoksymetrię, defibrylator.


W ramach oddziału dysponujemy szeroką bazą diagnostyczną. Wykonujemy:

 • USG serca i jamy brzusznej, opłucnej, tarczycy
 • badania ekg i ciśnienia metodą Holtera
 • próby wysiłkowe
 • kardiowersję elektryczną
 • stymulację endokawitarną
 • punkcje diagnostyczne i lecznicze jam ciała

Posiadamy 24 godzinny dostęp do diagnostyki laboratoryjnej (w ramach Działu Diagnostyki Laboratoryjnej)

Posiadamy 24 godzinny dostęp do diagnostyki obrazowej (w ramach Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki), gdzie wykonujemy:

 • RTG - pełen zakres badań
 • USG - pełen zakres badań z możliwością wykonywania planowych biopsji
 • TK (CT) - duży zakres badań

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z chorób wewnętrznych.

MEDIA O NAS:

wewII