Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Tel. 42 22 53 500, e-mail:pcmnzoz@pcmnzoz.pl

Ordynator - dr n. med. Grzegorz Krzyżanowski (specjalista urolog)

Pielęgniarka oddziałowa - Jolanta Hachulska

Lekarze pracujący w Oddziale:
lek. med. Marek Bąk (specjalista urolog)
lek. med. Tomasz Jacek Grzybowski (specjalista urolog)
lek. med. Wiktor Kępa (specjalista urolog)
lek. med. Maciej Migus (w trakcie specjalizacji)
lek. med. Ariel Dziedzic (rezydent)
lek. med. Natalia Pietrzak (rezydent)

Telefony:
42 22 53 778 Sekretariat
42 22 53 776 Ordynator
42 22 53 779 Pokój Lekarski
42 22 53 780 Dyżurka Pielęgniarek
42 22 53 782 Sala Endoskopowa

Świadczenia realizowane w ramach Oddziału:

1. Leczenie kamicy układu moczowego:

  • leczenie kompleksowe kamicy nerkowej obejmuje dokładną diagnostykę występującej u chorego kamicy z możliwością jej leczenia: poprzez leczenie endoskopowe (URS, giętka Ureterorenoskopia, mini PCNL, zabiegi z użyciem lasera holmowego), operacyjne w przypadkach wymagających korekty chirurgicznej dróg moczowych. Posiadamy również aparat do zewnątrzustrojowego kruszenia kamieni w nerce i moczowodzie - D-ESWL. Jest to jedyne w naszym regionie urządzenie, posiadające dwa ogniska do niszczenia złogów, zwiekszające skuteczność zabiegu, jednocześnie zmniejszające powikłania,
  • kompleksowe leczenie kamicy moczowodowej obejmuje również sposoby postępowania leczniczego jak wyżej wymienione z możliwością usuwania złogów z moczowodu na drodze ureteroskopii (URS, URS giętki, również z użyciem lasera holmowego). Warty podkreślenia jest fakt, że Oddział Urologii posiada duże doświadczenie w tej dziedzinie,
  • leczenie kompleksowe kamicy pęcherza moczowego - obejmuje sposoby leczenia endoskopowego lub operacyjnego przypadków kamicy.

2. Kompleksowe leczenie nowotworów układu moczowo - płciowego:

  • dokładna, nowoczesna, szybka diagnostyka nowotworów złośliwych układu moczowo - płciowego,
  • radykalne operacyjne leczenie nowotworów złośliwych: nerki, stercza, pęcherza moczowego, jąder,
  • możliwość szybkiego, uzupełnającego leczenia chemioterapią lub napromienianiem w związku ze ścisłą współpracą z Regionalnym Ośrodkiem Onkologicznym w Łodzi,
  • monitorowanie leczenia ww. nowotworów złośliwych,
  • diagnostyka i terapia powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego.

3. Nowoczesna diagnostyka oraz leczenie łagodnego rozrostu stercza:

  • Przeprowadzamy diagnostykę ultrasonograficzną, testy różnicujące z rakiem, pomiary uroflowmetryczne i badania urodynamiczne. Oddział posiada duże doświadczenie w leczeniu endoskopowym - elektroresekcji gruczolaka stercza.
  • Dysponujemy dwiema salami endoskopowymi.

4. Diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu u kobiet:

Wykonujemy nowoczesną diagnostykę urodynamiczną różnych rodzajów nietrzymania moczu oraz przeprowadzamy leczenie operacyjne. Posiadamy bardzo dobre wyniki leczenia operacyjnego tej choroby (ponad 30 lat doświadczenia).
Oddział posiada pracownię urodynamiczną, jedną z nielicznych w naszym regionie.

5. Diagnostyka i leczenie niepłodności męskiej pochodzenia obturacyjnego, operacyjne leczenie żylaków powrózka nasiennego, po dokładnej diagnostyce ultrasonograficznej i dopplerowskiej oraz badaniu przepływu żylnego.

6. Leczenie powikłań po napromienianiu nowotworów złośliwych u kobiet i mężczyzn.

7. Leczenie trudnych zwężeń cewki moczowej u mężczyzn:

Posiadamy jedno z większych doświadczeń w tej dziedzinie.


Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z urologii.

Dysponujemy bazą 21 łóżek.

Lekarze zatrudnieni w tutejszym Oddziale przyjmują również w Poradni Urologicznej Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.


 

 

 

 MEDIA O NAS:

UROLOGIA